REAL-PhD

Browse by University

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á
Number of items: 459.

A

Adamczyk, Bogdan (2014) Isten Szolgája fr. KELEMEN DIDÁK életének és tetteinek recepciója. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Adhikarla, Vamsi Kiran (2015) Rendering and interaction on projection-based light field displays. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Al-Hemeary, Nawar (2023) Modeling, control and navigation of aerospace systems. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Alafandi, Jalal (2023) Increasing the robustness of deep neural networks against adversarial attacks and solving other prominent problems in the application of machine learning. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Albertné Zombori, Katalin (2014) Forradalom és megtorlás a Bács-Kiskun megyében lezajlott tanár- és diákperek tükrében (1956-58). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Aradi, László (2019) Az apátnő benedikálásának szertartása a középkori Magyarország monasztikus női szerzetesközösségeiben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Asztalos, Bernadett (2011) „Ha Isten velünk, ki ellenünk...” : Nádasdy Tamás magánélete négy megközelítésben, levéltári források alapján. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

B

Babics, Zsófia (2015) Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bacsa, Dávid (2022) Hallássérültek pasztorációjára vonatkozó egyetemes egyházjog magyarországi alkalmazása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bacsárdi, József (2020) Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bagyinszki, Péter (2019) A tanítóhivatal teológiája Avery Dulles bíboros gondolkodásában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bajáki, Rita (2009) "Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni" : Pázmány Péter Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Balogh, Győző János (2019) A Magyar Görögkatolikus Egyház cigányok között végzett missziója 1937-2016 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Balogh, Máté (2021) Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi főkapitányhelyettesei : Középnemesi-katonai karrierek a Dunántúlon a XVII. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Balogh, Ádám Tamás (2015) Analysis of the Heart Sounds and Murmurs of Fetuses and Preterm Infants. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Balázs, Bálint (2018) A new angle on light-sheet microscopy and real-time image processing. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Balázs, József (2017) Machumetis Saracenorum principis, eiusque succesorum vitae, ac doctina : Az iszlámkép forrásai a kora újkori Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bankó, Éva Mária (2010) Neural Mechanisms Underlying Visual Short- Term Memory for Facial Attributes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Baranyai, Gábor (2019) European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of transboundary water governance in the European Union. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Barna, Judit (2009) A pszichoanalitikus értelmezés lehetősége Hugo von Hofmannsthal novellisztikájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Baros-Gyimóthy, Eszter Márta (2022) Egy város, két vallás : A csetneki evangélikus és katolikus egyházközségek anyakönyveinek (1683-1807) feldolgozása családrekonstrukciós módszerrel. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bartoss, Réka (2009) Analisi filologica dei testi poetici del codice Zichy. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bartóki-Gönczy, Balázs (2018) Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Baráth, Dóra (2024) Angol követi hálózat a Német-római Birodalomban 1541–1547 között és a diplomaták levelezéseinek magyar vonatkozásai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bathó, Gábor (2021) A magyar kormány szerkezetének változásai és működése egyes aspektusai Magyarországon 1848 és 1944 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Baucsek, Csaba (2020) A füleki ferencesek szervező szerepe Fülek társadalmában, művelődésében és kulturális emlékezetében a XIX. század végétől 1945-ig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bauernhuber, Enikő (2021) Les relations littéraires franco-hongroises et l’influence de la culture française à travers les œuvres de Zoltán Ambrus (1861-1932). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bedők, Péter (2023) Kié marad a közös örökség? A vilniusi régió és a Muraköz összehasonlítása a második világháború alatt, különös tekintettel a katolikus egyház tevékenységére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bereczki, Ildikó (2020) Gyermeki jogok és szülői felelősség nemzetközi magánjogi perspektívából. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Berkes, Lilla (2020) A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bihary, Dóra (2014) A baktériumok quorum érzékelésének ágens alapú modellezése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bodnár, Zoltán (2021) A kánoni munkajog forrásai és különös alapelvei tekintettel a magyarországi sajátosságokra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bogár, Judit (2009) Egy késmárki polihisztor élete és munkái - feljegyzéseinek tükrében : Ifj. Buchholtz György naplója (1709–1737). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bojtos, Anita (2018) A pálos rend XVII. századi története, különös tekintettel a rend szellemiségére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bokodi-Oláh, Gergely (2014) Nemzetőrség - 1956. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bolyky, Orsolya (2018) Az emberölések jogi és kriminológiai jellemzői, különös tekintettel a mentális tényezők büntetőjogi értékelésére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Borbély, Bence József (2017) Kinematic measurement and analysis of human arm movements. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Borbély, Tamás János (2023) A kegyúri jog gyakorlásával kapcsolatos politikai viták a dualizmuskori Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Boros, Oszkár (2013) Versritmus, textualitás és költészetfilozófia Weöres Sándor lírájában, valamint annak egyes pre- és poszttextusaiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bors, Luca Anna (2021) Intravénás és intranazális P-glikoprotein moduláció vér-agy gátra gyakorolt hatásának vizsgálata fiatal és idős patkányokon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Borvendég, Zsuzsanna (2016) Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bory, Noémi (2016) A FIATALKORÚAK SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ SZANKCIÓI ÉS VÉGREHAJTÁSUK SPANYOLORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bretz, Annamária (2017) Bod Péter historia litteraria programja. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bujdos, Iván Ákos (2021) Variációk egy témára? : A rablás bűncselekményének dogmatikai kérdései a magyar és az angol jogban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bácsatyai, Dániel (2016) A magyar kalandozó hadjáratok latin nyelvű kútfői. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bácsfainé Hévizi, Józsa (2009) Prohászkai lelkülettel – a hit szárnyain: Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében (1930-1970). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bálint, Flóra (2018) Effects of 17β estradiol and glucagon-like peptide-1 on gonadotropin-releasing hormone neurons in mice. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bálint, Róbert (2014) Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció fejlődése és hatályos szabályozása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bánki, Tímea (2022) A spanyol és a magyar nyelv információs szerkezetének összehasonlítása és ennek pedagógiai vetülete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bánszki, Hajnalka (2021) A csehszlovák–magyar lakosságcsere Nyíregyházán, 1946-1948. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bárdos, Dóra (2018) Petelei István, a megismerhető író. Biográfiai toposzok, recepciótörténet, szövegértelmezés. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Békés, Balázs (2013) Közvetlen adózás az Európai Unióban: Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bérces, Zsófia (2018) Nanostrukturált felületek és idegszöveti sejtek kölcsönhatásának vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

C

Chakravarty, Suchana (2023) Dynamical Analysis of Biological Feedback & Feedforward Systems. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csapucha, Bernadett (2023) A család büntetőjogi védelmének szabályozási koncepciója hazánkban, különös tekintettel a kiskorú személyek oltalmára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csapó, Orsolya (2015) A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csapóné Miczán, Vivien (2021) Nanoszkópiás képalkotási eljárások alkalmazása az idegrendszer molekuláris plaszticitásának vizsgálatában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csercsik, Dávid (2010) Dynamical modelling and model analysis in neuroendocrinology. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csermelyi, József (2021) Idegen származású katona és hivatalviselő nemesi családok a 15-16. századi Nyugat-Magyarországon : Különös tekintettel a Baumkircherekre, a Grafeneckekre és a Weispriachokra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Cserényi-Zsitnyányi, Ildikó (2016) A Rákosi-korszak bányamérnök-perei. Különös tekintettel Vargha Béla és társai ügyére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csikós, Gábor (2019) Egyéni és kisközösségi autonómiák (1850-1970) Jászdózsa és Páty társadalomtörténetének példáján. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csillag, Veronika (2021) The modulatory effect of metabolic signals on the central regulation of reproduction. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csábi, Domonkos (2015) Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csány, Gergely (2020) Changes in Ultrasound Signals and Transducer Impedance for Imaging and Characterization. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Czene-Polgár, Viktória (2020) Pénzügyi bűncselekmények megítélése és felderítése 1945–1956 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Czigle, János Tamás (2021) Az Európai Unió bíróságának munkahelyi vallásszabadsággal kapcsolatos joggyakorlata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

D

Dabis, Melinda (2017) Az elme örvényében : Az emlékezés mintázatai Kazuo Ishiguro regényeiben = In the Vortex of the Mind : Patterns of Memory in Kauzo Ishiguro's Novels. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dobson-Kálmán, Zsófia Etelka (2023) Posztszinaptikus fehérjekomplexek kialakulásában szerepet játszó interakciók bioinformatikai elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dombovári, Balázs Gábor (2017) In vivo validation and software control of active intracortical microelectrodes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Domján, Dániel Ferenc (2022) Kényszerpályák és különutak : A magyar-jugoszláv kapcsolatok története, különös tekintettel a diplomácia és a hírszerzés kérdésére 1945-1956. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Domán, Auguszta (2020) A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dudevszky, Richárd (2022) "Én lettem számukra a szentély” : Jelenlét és bálványimádás dinamikája Ezekiel könyvében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dudola, Dániel (2021) Két, idegi jelátvitelben is szerepet játszó fehérjeszerkezeti elem bioinformatikai elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dupka, György (2014) A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dvornyicsenko, Natalia (2017) The specific aspects of privileges and immunities of diplomatic agents in International Law: Theory and practice. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dávid, Nóra Margaréta (2009) A qumráni közösség thanatológiája a második Szentély korának eszmerendszerében és gyakorlatában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dávid, Ágota (2020) International Science Policy of Hungary at the Beginning of the 21st Century = Magyar nemzetközi tudománypolitika a 21. század első évtizedeiben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dóbék, Ágnes (2019) Barkóczy Ferenc főpapi reprezentációja. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dömötör, Éva (2022) Demonstratívumok konstrukciós megközelítésben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dömötörfy, Borbála Tünde (2021) Competition Law in the Pharma Sector : Pay-for-delay settlements in the EU and in the US. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

E

Endrédy, István (2016) Nyelvtechnológiai algoritmusok korpuszok automatikus építéséhez és pontosabb feldolgozásukhoz. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Enyedi, Tamás (2020) Recycled Religions: Egypt in Fin de Siécle Hermetic and Thelemic Thought. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Erős, Katalin Renáta SSND (2020) Búcsúk és búcsúlevelek a késő középkori Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Esiobu, Anayo Augustus (2021) Legal Conditions and Challenges about the Office of a Religious Pastor, particularly considering the Piarist Religious Parish in Kecskemét. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

F

Falk, Nóra (2013) A réntartás és terminológiája az északi lappban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Farkas, Bianka Vivien (2023) A CFTR kloridcsatorna vizsgálata molekula dinamikai szimulációk segítségével. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fazakas, Zoltán József (2021) A többnemzetiségű állam kihívására adott magyar és román jogalkotói válaszok 1784-1940 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fejes, Ildikó (2015) A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fejes, János (2018) The Reception of Biblical and Mythological Patterns in the Lyrics of Extreme Metal Music. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fejér, Attila (2022) Recognition of objects to grasp and Neuro-Prosthesis control. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fejérdy, Judit Mónika (2017) Krisztus test szerinti ismeretétől - Krisztus lélek szerinti ismeretéig : Clairvaux-i Szent Bernát krisztológiai tanítása beszédei alapján. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fekete, Rajmund (2021) Az amerikai álom (vége) : John F. Kennedy politikai képe. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fekete, Zoltán (2023) A papi spiritualitás elsajátítása a Pécsi Papnevelő Intézet képzési rendszerében 1917 és 1951 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fekete, Ádám (2015) Felületi plazmon rezonancia elvű bioszenzorok és stimulált emissziós mikroszkópia. Esettanulmányok az elektromágneses tér és az anyag kölcsönhatásáról. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Feldhoffer, Gergely (2010) Audio to visual speech conversion. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ferenczi, Zsanett (2023) Automatic dictionary building methods for finno-ugric languages. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

File, Bálint (2020) Modular analysis of brain and free word association networks. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Firniksz, Judit (2023) Pillanatkép a digitális piacok szabályozásáról : A DMA a vállalati compliance tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fodor, József Péter (2022) Márai Sándor Jézus-képének irodalmi és társadalomfilozófiai háttere. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Forgács, Anna (2005) Egészségügyi rendszerek mai hatékonyságának történeti gyökerei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Forró, Orsolya (2013) Ingadozás a magyar elölségi harmóniában. Szempontok a variabilitás szinkróniájának és diakróniájának feltárásához és értelmezéséhez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fábián, László (2014) Az Édes Anna legendárium – Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Föhlich, Johanna (2017) Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Földi, Sándor (2020) Continuous non-invasive blood pressure monitoring via 3D force sensor and its applications in diagnostics. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fülöp, Tamás (2020) Tér-időbeli vizuális jelenségek vizsgálata biológiai alapú algoritmusokkal. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Füzesi, Krisztián (2020) Tissue Characterization and Custom Manufactured Phantoms for Modelling of Medical Ultrasound Images. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

G

Galambos, István (2017) Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc Várpalotai történéseihez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gallo, Frederico (2019) I manoscritti di Francesco Ciceri nella Biblioteca Ambrosiana. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gazsó, Dániel (2020) Otthon és itthon : A magyar diaszpóra és anyaországa. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gelencsér, Zsolt (2014) A bakteriális kommunikáció és kooperáció génjeinek elhelyezkedése ismert genomokban. Az AHL szabályzórendszer génjei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gelencsér-Horváth, Anna (2023) GPU-related efficient visual information processing approaches. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gergelyi, Domonkos (2015) Compressed sensing in FET based terahertz imaging. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gilányi, Magdolna (2021) Bőle Kornél OP kéziratos visszaemlékezései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Goda, Márton Áron (2021) Magzati légzőmozgás meghatározása fonokardiográfiás eljárással. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Godena, Albert (2017) A Győri Magyar Vagon- és Gépgyár oktatási vonzáskörzete és szerkezetváltásai (1896-1914). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Goran, Jovicic (2020) Die völkerrechtliche Stellung des Heiligen Stuhls und des Vatikanstaates unter besonderer Berücksichtigung ihres Status im System der vereinten Nationen. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Grand, László Bálint (2010) Development, Testing and Application of Laminar Multielectrodes and Biocompatible Coatings for Intracortical Applications. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Guitman, Barnabás (2010) A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gulyás, Martin (2019) "Szocializmust akarunk, de magyar úton" A forradalmi munkástanácsok a szocialista rendszer szétesése és újjáépülése időszakában (1956-1957). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gurbai, Sándor (2015) A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gyimesi, Gergely (2011) Az információs entrópia felhasználása polipeptidek konformációs sokaságainak és belső dinamikájának jellemzésére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gyulay, Dániel (2022) Becsület csorbításának vizsgálata a tényállásszerű és jogellenességet nélkülöző cselekmények körében - különös tekintettel az alkotmányos követelmények érvényesülésére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gyuris, Árpád (2018) Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra (különös tekintettel a fogyasztói szerződés tisztességtelen feltételei szabályainak meghatározására a magyar magánjogi kódexekben). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Györffy, Dániel (2015) Vak vezet világtalant: hogyan lesz rendezetlen peptidekből rendezett komplex? PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Györök, Tibor (2013) A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gájer, László (2013) XIII. Leó pápa megnyilatkozásainak filozófiatörténeti előzményei (Különös tekintettel a vallásszabadságra). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gájer, László (2020) A katolikus gondolkodás és a 19. századi brit politikai liberalizmus összeegyeztetésére tett kísérlet Lord Acton írásaiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gánicz, Endre Sándor (2023) A közbeiktatott szerkezetek helye és jelentősége Márk evangéliumában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gátas, József (2014) Trónlátomás a színpadon. Ezekiélosz Exagógé című drámájának politikatörténeti olvasata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gór, Szilvia (2009) Der Deutschlanddiskurs in den Dramen von Heiner Müller und Volker Braun = Német történelmi diszkurzus Heiner Müller és Volker Braun drámáiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Görföl, Tibor (2013) A felfoghatatlan titok a történelemben: Karl Rahner szentháromságtana a mai teológiai gondolkodás összefüggésében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

H

H. Zováthi, Örkény Ádám (2024) Advanced Methods for Environment Analysis Based on Lidar Data. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hajós, Katalin (2015) Variations de l’interface littéraire dans les littératures maghrébines d’expression française. Réflexions autour des systèmes de limites. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hakkel, Erzsébet (2018) Regulation of energy homeostasis by hypothalamic circuits; light- and electron microscopic studies in rodents. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Halm, Tamás András (2016) The Grammar of Free-Choice Items in Hungarian. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Halmos, Szilvia (2016) A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK SZINTÉZISE, KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hamvas, Gábor (2017) Ekphrasisok az ezüstkori eposzirodalomban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Haramza, Márk (2019) A 9-10. századi kárpát-medencei szablyák archeometallurgiai és hadtörténeti vonatkozása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Haramza, Márk (2019) A 9–10. századi Kárpát-medencei szablyák archeometallurgiai és hadtörténeti vonatkozása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Harmat, Zita (2022) Fehérjemolekulák biológiailag releváns belső mozgásainak modellezése sokaság alapú megközelítésekkel. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Harrach, Gábor (2013) Demográfiai mutatók területi sajátosságai a Magyar Királyságban a 20. század elején. Etnikumok és felekezetek szerepe a házasodás és a termékenység alakulásában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hatvani, Janka (2021) Medical Image Enhancement using Deep Learning and Tensor Factorization Techniques. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Haász, Gabriella (2014) Babits Mihály és a San Remo-díj. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hende, Fanni (2017) Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hermann, Petra (2016) Adaptive Coding of Face Identity in the Human Visual Cortex. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hernády, Zsolt (2016) "Ha legyőznek is bennünket, de bírni soha nem fognak". Schweidel József tábornok élete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hesz, Árpád (2019) A Pálos Rend eltörlése Magyarországon 1786-ban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hiba, Antal (2016) Memory Access Optimization for Computations on Unstructured Meshes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hidas, Ildikó (2009) Elias Canettis Roman Die Blendung im Schnittpunkt zeitgenössischer Diskurse = Elias Canetti "Káprázat" című regénye kora diskurzusainak tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hofer, Katharina (2018) Investigation of cortical synchronous activity of neuronal populations, in vitro. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Horváth, András (2012) Solving Non-Topographic Problems with Topographic and Synchronization Algorithms and Architectures. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Horváth, Csaba Péter (2019) Telegdi Miklós (1535-1586). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Horváth, Edit Írisz (2018) Ösztönzők és korlátok a kis értékű követelések perbeli érvényesítése során hazánkban és egyes európai államokban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Huszthy, Bálint Benedek (2019) How can Italian phonology lack voice assimilation? PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hámori Nagy, Zsuzsanna (2020) Bethlen Gábor külpolitikája és a francia diplomácia a harmincéves háborúban (1619–1629). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

I

Ibrahim, Yahya (2023) Deep Learning Based Methods on 2D Image and 3D Structure Inpainting. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Igazné Prónai, Borbála (2007) A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Indig, Balázs (2018) Egy sok szálon futó nyelvelemző program moduljainak kialakítása és harmonizációja. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ivicz, Mihály (2005) A magyar mezőgazdaság XX. századi helyzetének elemzése különös tekintettel a kisbirtokra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

ifj. Sarkady, Sándor (2016) A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban (1919–1948). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

J

Janes, Zoltán (2013) A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jankó-Badó, Andrea (2022) A szülészeti jogokkal kapcsolatos jogtudat empirikus vizsgálata : Félautonóm társadalmi mezők a szülés körül. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jaskóné Gácsi, Mária (2013) Komáromi János írói világa és a regényforma lehetőségei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Joncev, Zsolt (2018) A csehszlovák légiók ábrázolása a szlovák irodalomban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Juhász, Erika (2013) A Húsvéti krónika új kritikai kiadásának előkészületei (Prolegomena). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Juhász, Imre Benedek (2018) The role of intramolecular vibrations in photosynthetic exciton energy transfer. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Juhász, János (2019) Mikrobiális közösségek koordinációjának vizsgálata ágens-alapú modellekkel. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Juhász, Pál Balázs (2022) Tóbiás könyvének vizsgálata Brevard S. Childs kánoni megközelítésének fényében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jády, Attila (2018) Idegi őssejtek anyagcsere útvonalainak és ionos stimulációra adott mozgás válaszainak változása az in vitro idegsejtképződés során. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

János, Eszter Szidónia (2018) Kultur- und Literaturvermittlung in der Temesvarer Zeitung (1871-1882). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jávor, Miklós (2020) Egyházpolitika, ateista propaganda és békemozgalom a Kádár-rendszer korai éveiben (1957–1964) : Eszmetörténeti értekezés. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Józsa, Csaba Máté (2015) Design and Implementation of High-Performance Computing Algorithms for Wireless MIMO Communications. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

K

Kaliczka, Alexandra (2013) A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban: Az adós eljárási alapjogainak védelme határon átnyúló végrehajtás során. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kalivoda, Ágnes (2021) Igekötős szerkezetek a magyarban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kallós, Péter Pál (2023) Az Egyház mint az emberi testvériség modellje Ferenc pápa tanításában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kandrács, Ágnes (2020) Spontaneously occurring and disinhibition-induced synchronous activities in the human neocortex, in vitro. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kardeván Lapis, Gergely (2015) Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza. 1885-1889. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Karlinszky, Balázs Péter (2013) A veszprémi káptalan a középkorban. A veszprémi székeskáptalan középkori birtokai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Karlócai, Balázs (2013) Csomagkapcsolt hálózatok kommunikációs protokolljainak optimalizálása neurális algoritmusokkal. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Karácsony, Szilvia (2023) A Molnár-perek és azok hatásai – recepció- és intézménytörténeti kontextusban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kaszap-Asztalos, Emese (2018) A művészet enthusiastája: Petrichevich Horváth Lázár. Egy pályakép kultúratudományos perspektívái. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Katona, Gergely (2015) Fast three-dimensional two-photon scanning methods for studying neuronal physiology on cellular and network level. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Keglovich, Rita (2019) A Nagy Háború magyar hadifoglyai Olaszországban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kelemen, Katalin (2008) „Fából – vaskarika” : Kísérletek a földpiac-földár pótlására 1945-től az ezredfordulóig Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kepe, Nóra (2020) A közösségi média önimádó embere : Technológiai emberkép a 21. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kerekes, Bálint Péter (2016) Combined Two-Photon Imaging, Electrophysiological, and Anatomical Investigation of the Human Neocortex in Vitro. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Keresztes, Júlia (2019) Pied-Piping in Hungarian- an Experimental Investigation on the Restriction on Pied-Piping in Hungarian A-bar Movements. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kevevári, István (2017) A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, Amarilla Márta (2022) A tengeri hajózás biztonsága ellen elkövetett egyes cselekmények nemzetközi jogi kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, András (2011) An Optimal Mapping of Numerical Simulations of Partial Differential Equations to Emulated Digital CNN-UM Architectures. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, Gábor (2020) A világi krisztushívők közreműködése a krisztusi hármas küldetésben és a kormányzati hatalom gyakorlásában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, Márton Zsolt (2021) Új színes, illetve önreferenciás holografikus képalkotó módszerek. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss-Kozma, Georgina (2021) A cselekvő erdélyi magyar ifjúság : Az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek intézményesülése a kisebbségi nemzetépítés aspektusából. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kitzinger, Arianna Ilona (2015) Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten = Multilingvális és multikulturális kihívások egy magyar óvodában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Knakker, Balázs (2017) The diverse role of Alpha Oscillations in Visual Object Processing. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kocsis, Kinga (2022) Temperature-Coupled Rhythm Generation and Aversive Cue Discrimination in the Mouse Thalamus. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kohlmann, Ágnes (2016) Diszlexiás idegennyelv-tanulók szókincsének szerkezete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kollega Tarsoly, István Dániel (2012) II. József német telepesei: 1784-1787. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Koller, Miklós (2014) Spatial–Temporal Event Recognition and Metastable Oscillations in CNN Wave Computer. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kolta, Dóra (2014) Ady lírai mitologizmusának folklorisztikus motívumrétegei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Koltay, András (2007) A szólásszabadság alapvonalai – magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Komáromi, László (2008) A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban | The Question of Byzantine Influence in Medieval Hungarian Law and in Canon Law in Hungary. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kondákor, Szabolcs (2021) Pécsváradi Gábor Jeruzsálemi utazása és a ferences irodalom. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kosztrabszky, Réka (2021) Az elbeszéléstechnika sajátosságai Szabó Magda korai regényeiben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kosztyó, Gyula (2021) Kárpátalja, mint Északkeleti Hadműveleti Terület története (1944). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Beatrix (2013) A kötelékvédő szerepe az egyházi házassági eljárási ügyekben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Bertalan (2020) Lokális kölcsönhatások által modulált belső dinamika mint biológiai szabályozó mechanizmus vizsgálata globuláris fehérjékben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Eszter (2018) Magyar diaszpórapolitika 1990 után az állam és a diaszpóra perspektívájából. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, György (2022) Mutual Constitutional Tolerance in the European Union : The Requirement of Peaceful Coexistence. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Katalin Anita (2016) Az erdélyi fejedelmi udvar hollandiai diplomáciai és ideológiai kapcsolatai a 17. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Örs (2013) Az 1968-as májusi diákmozgalom és de Gaulle bukásának külpolitikai összefüggései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Krajecz, Laura (2023) A személyiségvédelem eszközrendszere a magyar munkajogban, különös tekintettel a sérelemdíjra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kránitz, Péter Pál (2023) Örményellenesség és armenofília : Az örmény kérdés versengő narratívái Magyarországon és Európában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kuffart, Hajnalka (2018) Modenában őrzött esztergomi számadáskönyvek és az esztergomi érseksége udvartartása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kulcsár, Sándor (2014) Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salvatore Marsili teológiájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kupiné Drócsa, Izabella (2021) Rendtörvények a két világháború között : Különös tekintettel az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. törvény anyagi és eljárásjogi elemzésére a Budapesti Királyi Törvényszéken kialakult bírói gyakorlaton keresztül. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kurcz, Ádám István (2015) Identitás és történelem Gion Nándor prózájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kurunczi, Gábor (2019) Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő kihívások alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kálmán, Péter (2014) A Magyar Katolikus Egyház helyzete a kádári egyházpolitika első éveiben a teológiai összefüggések tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kárász, Zoltán (2016) BRAIN ACTIVITY MEASUREMENT WITH IMPLANTABLE MICROCHIP. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kásler, András (2018) Az emberi jogok az Európai Unió külpolitikájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kávássy, János Előd (2013) A magyar-amerikai kapcsolatok alakulása Ronald Reagan két elnöki periódusa idején, 1981-1988-ban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kóbor, István (2010) Attentional Modulation and Plasticity in the Human Sensory System. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kóczán-Vörös, Viola (2019) "Határátlépések" Irodalmi, társadalmi és földrajzi határok Isabella Bird The Golden Chersonese and the Way Thither című művében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kónyi, Judit (2015) Emily Dickinson and the Bypasses of Publication = Emily Dickinson és a publikálás kerülőútjai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Köllőd, Csaba Márton (2024) Development of Brain-Computer Interfaces by using Deep Learning Technologies. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Körtvélyes, Judit (2015) Electrophysiological characterization of the amblyopic neural deficit. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kőváriné Závoti, Zsuzsa (2023) Mental Disorders in Anglo-Saxon England. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

L

Lakatos, Máté (2022) Hinni és tenni: hit és cselekvés kapcsolata, és ezek háttere a vallási tanításban Sajjid Quṭbnál, a ǧāhilijja terminus vizsgálatán keresztül szemléltetve. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Laki, András József (2015) Microfluidic Particle Separation Techniques for Biomedical Use. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Laki, László János (2015) Statisztikai gépi fordítás módszerének alkalmazása egy- és többnyelvű nyelvtechnológiai problémák hatékony megoldására. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Langó-Tóth, Ágnes (2022) A magyar rekurzív szerkezetek elsajátítása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Leba, József (2021) Kornfeld Zsigmond a báróvá lett bankár, avagy egy pénzügyi sikertörténet a Monarchiában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Leelőssyné Tóth, Eszter (2017) Részecske- és sejttranszport modellezése mikrofluidikai rendszerekben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lengyel , Zsolt (2016) Egyházlátogatások a Mátrasszőlősi plébánián. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ligeti, Balázs (2016) APPLICATION OF GRAPH MODELS IN BIOINFORMATICS. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ligeti-Nagy, Noémi (2021) The Right Edge of the Hungarian NP : A Computational Approach. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Liktor, Zoltán Attila (2021) A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban : Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lovassy, Attila (2017) A halál utáni tisztulás kérdése Szent Ágoston De civitate Dei című művének 21. könyvében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lovász, Gabriella Anna (2008) Olasz-magyar politikai és gazdasági kapcsolatok a II. világháború után, a gazdasági együttműködések tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lukács, Bence Ákos (2020) A kaposvári M. Kir. 10. "Rosseb" gyaloghadosztály harcai Magyarország védelmében (1943-1945). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lánczky, István (2020) Individuation of Material Substances in Avicenna’s Philosophy. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

László, Anikó (2016) Apokaliptikus államelmélet és világszemlélet a XVII. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

László, Dávid Márton (2012) Nickelsburg László és a Baross téri csoport. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

László, Endre (2016) Parallelization of Numerical Methods on Parallel Processor Architectures. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

László, Márton (2014) Kollektivizálás Székelyföldön (1949-1962). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

László, Tímea (2015) Integrált komplex kiejtéstanítás a francia nyelvoktatásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

M

Macska, Viktorné (2019) Secrets from the Deep Internal Structure and System of Interpretation in the Omen Series Summa izbu. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Maczák, Ibolya (2008) "Nem lopjuk azt, amit örökségül vettünk a mi régi atyáinktól" : Kompilálás és excerpálás a magyarországi barokk kori prédikációkban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Makra, Ákos (2020) Ultrasound Image Modelling and Resolution Enhancement. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Manhertz, Tamás István (2021) Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlító vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Manno-Kovács, Andrea (2013) Novel features in object detection for image segmentation tasks = Új objektum detekciós jellemzők a képfeldolgozásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Marek, Viktor (2013) A dorogi szénmedence településeinek története 1956 fényében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Marschal, Adrienn (2016) Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében (Csolnok, Oroszlány, Tatabánya). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Martí, Tibor (2014) Gróf Esterházy László (1626–1652). Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mayer, Edina Zsuzsanna (2016) A BUDAKESZI NÉMET NYELVJÁRÁS NÉHÁNY MORFOSZINTAKTIKAI JELENSÉGE. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mazgon, Gábor (2021) Máriában olvasni az Írást : Ferdinand Ulrich biblikus ontológiája és ontologikus exegézise. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Medgyes, Sándor (2016) Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád műveiben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Meszéna, Domokos (2020) Advanced recording techniques for studying cellular-level neurophysiology. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mezey, András (2014) Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Miháltz, Márton (2010) Semantic Resources and their Applications in Hungarian Natural Language Processing. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Miklósvölgyi, Zsolt József (2019) A nádasi tér. A Párhuzamos történetek térpoétikája. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mikola, Orsolya Irén (2018) A fogyatékossággal élő személyek jogvédelme a fogyatékosjogi ENSZ-egyezményben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Miskolcziné Juhász, Boglárka (2015) A büntetőeljárási szabályok továbbfejlesztésének lehetséges irányai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mohay, Gergely (2010) Panaitiosz hatása Polübiosz történetírására. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mohácsi, János (2014) Határ Győző regénypoétikája. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mohácsy, Eszter (2023) A pályakezdő Eugenio Montale költészete : A Szépiacsontok elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Molnár, Ildikó (2021) Bezártságélmény és alkotói szabadság: Jancsó Elemér irodalomtörténész munkássága 1944-ig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Molnár, Péter (2014) Islam- und Palästinabild in sechs deutschsprachigen Pilgerberichten des Mittelalters = Az iszlámról és Palesztináról alkotott kép hat középkori, német nyelvű útleírásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Molnár, Sarolta Judit (2018) A házasság intézményének perspektívái - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Monostori, László (2017) A katolikus egyház tanítása a lelkiismeretről különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Munding, Márta (2016) Alexandros és a barbár asszonyok találkozása Curtius Rufus munkájában. Forráshasználat és történetszerkesztés. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Muzsalyi, Róbert (2020) Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve az Európai Unió jogában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mányó-Váróczi, Violetta (2016) Varga István a tudományszervező és gazdaságpolitikus. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Márki-Zay, Péter (2006) Magyarország 20. századi fejlődésének összehasonlító elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Máthé, Áron (2013) A zuglói nyilasok pere (1966-1967): értelmezési lehetőségek. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mércz, András (2022) The Syriac correspondence of Andreas Masius and Moses of Mardin. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mészáros, Tamás (2011) A rhamnusi Antiphón. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mészáros, Ádám Zoltán (2017) Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mészárosné Simon, Nikolett (2022) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények dogmatikai és jogalkalmazást érintő elhatárolási kérdéseinek problematikája : A hamis vád és a hamis tanúzás. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

N

Nagy, Attila Mihály (2023) A helyi önkormányzatok Alkotmánybíróság előtti jogvédelme, különös tekintettel az alkotmányjogi panasz jogintézményére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Balázs (2020) Three-dimensional Scene Understanding in Mobile Laser Scanning data. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Gyöngyi (2022) A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 1918–1946. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Ignác (2023) Synteza polskiej I tatarskiej tożsamości w poezji Selima Chazbijewicza I Musy Czachorowskiego. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, László (2014) Az „ifjabb” Andrássy. Ifj. gr. Andrássy Gyula politikai, tudományos és kulturális tevékenységének fő irányelvei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Ádám (2023) Koraszülött csecsemők légzésének és aktív, valamint alvó fázisainak érintésmentes, kamera alapú monitorozása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagycenki, Tamás (2021) A szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogi szabályozás, illetve a bűnszervezetek elleni fellépés szervezeti keretei, lehetőségei Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nemes, Csaba (2014) Efficient implementation of computationally intensive algorithms on parallel computing platforms. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nemes, Gábor (2014) Az Apostoli Szentszék és a Jagelló-kori Magyarország kapcsolata - különösen VII. Kelemen pápa idején (1523–1526). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nemesné Matus, Zsanett (2020) Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon : Bodroghy Papp István költészete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Neumann, Tibor (2007) A Korlátköviek : Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV–XVI. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nika, Zsolt (2021) Optimal Investments for Price Processes with Long Memory. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ning, Puyu (2023) Interactional Explanation: A Pragmatic Perspective. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Novotnik, Ádám (2019) Jelképes temetkezések a római császárkorban, különös tekintettel a dunai provinciákra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Novotnik, Ádám (2019) Jelképes temetkezések a római császárkorban, különös tekintettel a dunai provinciákra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Novák, Attila (2015) A Model of Computational Morphology and its Application to Uralic Languages. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nyári, Gábor (2017) "45-ösök"-A német és osztrák területeken élő magyar emigráció története, 1945-1956. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nyéky, Kálmán (2021) Egy test lesznek : A II. Vatikáni Zsinat és a zsinatot követő pápák házasságról szóló tanításának jelenléte a házasságkötés megújult liturgiájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nyúl, Viktor (2015) Péter alakja a szinoptikus evangéliumok tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nádor, Koppány Zsombor (2020) Új evangelizáció és kultúra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, Gábor (2023) A „delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore" büntetendő cselekményének kánonjogi megítélése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, Károly (2022) Nicholas Straussler, a magyar származású brit mérnök, feltaláló és üzletember élete, munkássága. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, Máté (2019) Dual-pixel CMOS szenzorstruktúra intra-frame mozgásdetekcióhoz. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, Orsolya (2018) A posztszovjet térség népei és kultúrái a lengyel tényirodalom tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

O

Orabi, Rahaf (2023) Digital Reconstruction of The Urban Morphology of The Old City of Aleppo: Between the Mamluk and the Post-War City, the case of "al-Jallūm and al-̔Aqaba Districts : A Parametric Study. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Orbán, Endre (2020) Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Orosz, György (2015) Hybrid algorithms for preprocessing agglutinative languages and less-resourced domains effectively. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Oroszi, Gyöngyi (2023) The Interpretation of Literary Works in Pre-Modern Arabic Literature: Theoretical Framework for Interpretation and Critical Analyses of the Short Narratives of The Thousand and One Nights. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Orvos, Levente (2015) A lélek halhatatlansága valamint a test eredeti és végső épségének alapvető szempontjai Aquinói Szent Tamásnál. A tamási értelmezés aktualitása a mai teológiában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ott, István (2013) A szerzői jogok hazai bűntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

P

Papp, János Tamás (2022) A közösségi média platformok szabályozása a demokratikus nyilvánosság védelmében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Papp, Zoltán (2019) A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér- szuverenitás értelmezésének újabb irányai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Papp, Ádám (2018) SPIN-WAVE-BASED COMPUTING. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pataki, Máté (2013) Algoritmusok egynyelvű és különböző nyelvek közötti fordítások és plágiumok megtalálására = Algorithms to Detect Monolingual and Cross-lingual Similarity and Plagiarism. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pataky, Tibor Csaba (2017) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Patona, Mária (2013) Topik- és fókuszjelenségek a lengyel nyelvben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Patyi, Gergely (2013) Ügyvédség a köz- és a magánjog határán. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Paár, Tamás (2021) Az igazság közös keresése : A természetes erkölcsi törvény dialogikus megközelítése Alasdair Macintyre-nél. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pető, Zoltán (2020) Egy reakciós "liberális" a XX. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pintér, Lilla (2017) A kimerítő értelmezés elsajátítása különböző fókusztípusok esetén. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Piukovics, Ágnes (2021) Phonological and non-phonological factors in non-native pronunciation acquisition. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pogácsás, Anett (2017) Különbözőség az egységben. A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Polcz, Péter (2021) Computational analysis of nonlinear uncertain systems. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Polyák, Mariann (2013) Görög katolikus és állami elemi népiskolák Bereg vármegyében a dualizmus elején. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Polyák, Ágnes (2017) The role of fractalkine – CX3CR1 signaling in the development of obesity. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pomeisl, András József (2021) A devizaalapú kölcsönszerződések egyes dogmatikai kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Prontvai, Vera (2023) Költészet és ritualitás a kortárs magyar színházban : Vidnyánszky Attila rendezései és Visky András színpadra állított drámái. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pálfi, Dénes (2021) Application of High Efficiency Enzymatic Compensated Two-Photon Photodissociation Material. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pályi, Brigitta (2021) Az operett népszerűségének útja Budapesten társadalomtörténeti kontextusban (1894-1918). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pánczél, János (2021) Nem forradalom, hanem szabadságharc – Mindszenty József 1956-os helyzete és tevékenysége. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Péntek, Veronika (2016) Meditáció és devóció. Ecsedi Báthory István és Pécsi Lukács elmélkedő művének műfaji és lelkiségtörténeti megközelítése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Péter-Delbó, Márta (2021) Kell-e egységesség a sokféleségben? : A helyi önkormányzatok valamint a köztestületek feletti törvényességi felügyelet és törvényességi ellenőrzés szabályozási kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pünkösty, András (2014) Az európai uniós jog etikai vonatkozásai - kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

R

Reguly, István Zoltán (2014) ABSTRACTION AND IMPLEMENTATION OF UNSTRUCTURED GRID ALGORITHMS ON MASSIVELY PARALLEL HETEROGENEOUS ARCHITECTURES. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Riba, András László (2021) Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987-1990). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Riskó, Marianna (2017) Chira Sándor (1897-1983), a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye püspökének élete és vértanúsága. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Roboz, Erika (2021) Motifs of Smiting in the Syro-Palestinian Iconography: Proofs of Intercultural Exchange between Egypt and the Levantine Region (A Comparative Study). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Roman, Ioan Laurențiu (2019) Tanítványság János evangéliumában a μένω ige alapján. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rosner, Zsolt (2021) Vallásosság a máriagyűdi kegyhelyen : Emberi igények és lelkipásztori válaszok a népi vallásosság, a Mária-tisztelet és a sensus fidei tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rottler, Violetta (2022) A hazai magánbiztonsági rendszer átfogó értékelése nemzetközi kitekintéssel : Riválisból nélkülözhetetlen együttműködő partner. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rozmann, Viktor (2023) A műemlékvédelem átalakulása Magyarországon a 19. század utolsó harmadában (1872-1904). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rudan, János (2014) Optimization-based analysis and control of complex networks with nonlinear dynamics. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rák, Ádám (2014) RACER data stream based array processor and algorithm implementation methods as well as their applications for parallel, heterogeneous computing architectures. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

S

Sabjanics, István (2020) A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sallai, Gergely (2008) „A határ megindul, az ország nagyobb lesz...” : a csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai válságtól Kárpátalja Magyarországhoz csatolásáig (1938. május-1939. március). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sass, Bálint (2011) Igei szerkezetek gyakorisági szótára - Egy automatikus lexikai kinyerő eljárás és alkalmazása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sata, Lehel Kálmán (2007) Mystische Sprachbetrachtung in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung von Johann Schefflers Cherubinischem Wandersmann im Lichte der Theosophie und Sprachphilosophie Jacob Böhmes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Selmecziné Lois, Márta (2022) Magyar anyanyelvű felnőtt nyelvtanulók idegennyelv-tanulásról és anyanyelvről szóló nézetei és azok összefüggései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sereghy, Noémi Xénia (2023) A keleti kánonjog lehetséges alternatívái a latin büntetőjog megújításához. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Seremet, Sándor (2016) A mai Kárpátalja határainak kialakulása az I. világháború után (1918-1925). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Siklósi, Borbála (2015) Methods for Processing Noisy Texts and their Application to Hungarian Clinical Notes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Simon-Wagner, István (2018) A személyi elv komplementaritásáról a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházjogban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Soltész, Márton (2015) A BRG-től a regényig. Csalog Zsolt prózapoétikájának (műfaj)elméleti kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Somfay, Örs (2014) Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Soproni, Zsuzsa (2009) Der epische Text als Schnittpunkt von Vortexten : Intertextualität in Irmtraud Morgners Roman Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz und in Günter Grass’ Erzählung Das Treffen in Telgte. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Soós, Balázs Gergely (2010) Multi-Fovea Architecture and Algorithms based on cellular many-core rpocessor arrays. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Stubendek, Attila (2019) Representation and recognition methods on parallel and unconventional machines. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Stöckert, Dávid (2014) A Harmadik Birodalom németségpolitikája Magyarországon - magyarnémetek Németország árnyékában (1938-1945). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Suri, Noémi (2018) Az európai öröklési rendelet eljárásjogi intézményeinek elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szabó, Ildikó (2017) Feltételes adómegállapítás a magyar és a nemzetközi szabályozásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szabó, Réka (2014) Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és a fogalmi metaforák elméletének összevetése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szabó, Ágnes (2023) Characterization of polymer microstructures for in vitro and in vivo applications. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szalagyi, Csilla (2021) Takács Zsuzsa költészete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szalkai, Sándor Imréné (2019) Transzcendencia és küldetéstudat, mint egyéni és kollektív identitásképző eszmények Reményik Sándor költészetében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szanyi M., József (2017) Kárpátalja visszacsatolása Magyarországhoz (1938-1939). Autonómia, birtokbavétel, katonai akciók. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szarka, Gergely (2013) "Szépnek teremtette...": Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szaszkó, Elek (2014) A Szeri Pósafi család. Egy alföldi előkelő család története a 14-15. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szebelédi, Zsolt (2017) Szerémi György Epistolájának elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szederkényi, Éva Katalin (2015) Gaps and Silences in Re-interpreting the Past. The Development of Kazuo Ishiguro’s Narrative Technique in his Early Novels = A csönd és hiány szerepe a múlt újraértelmezésében. Kazuo Ishiguro korai regényeinek narratív vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szekér, Nóra (2009) A Magyar Közösség története. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szelke, László (2013) Titkok, legendák, sorsok. A Gresham-palota története és angolszász kapcsolatai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szemerkényi, Réka (2007) Energia- és biztonságpolitika a hidegháború idején : Szénhidrogén- és biztonságpolitikai kölcsönhatások Európa és a KGST kapcsolataiban 1945–1990. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szentgyörgyi, Csaba (2017) Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szentpály, Miklós (2014) Hajótörések. Francia minták Németh László regényírói életművében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szilvay, Gergely (2020) Az azonos neműek házassága: érvek és ellenérvek. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szilágyi, Laura Menta (2021) Kolophóni Nikandros Alexipharmakája. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szirtes, Zsófia (2015) Az erdélyi szászság érdekérvényesítése az átmeneti korszakban (1690-1711). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szlifka, Gábor (2020) A hozzáadottérték-adó jelene és jövője Európában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szlobodnyik, Gergely (2022) Structural Analysis and Identifiability of Biologically Motivated Complex System Models. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szolgay, Dániel (2011) Video Event Detection and Visual Data Processing for Multimedia Applications = Videó Események Detektálása és Vizuális Adat Feldolgozás Multimédiás Alkalmazásokhoz. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szovák, Márton (2023) A történetírás határán : Marin Sanudo naplójának forrásai és magyar vonatkozásai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sztancsné Kardos, Tímea (2020) Thököly Imre és udvarának familiárisai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szuromi, Kristóf (2017) Az ellenségkép árnyékában: az oszmánkép európai aspektusai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szvorényi, Róbert (2021) Jacobinus János élete és életműve, a Brevis enarratio historiográfiai és történeti háttere, valamint szövegének utóélete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szádoczki, Vera (2020) Neolatin elégiaköltészet a 18. századi Magyarországon : A jezsuita költészetoktatás és Makó Pál munkássága. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szép, Áprád (2017) A menedékkérők hozzáférése az államterülethez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szücs, Márta Zita (2016) A célzás, a metafora és az irónia megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggései óvodáskorban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szücsi, Frigyes (2019) Temetkezési szokások az avar kori Mezőföldön és az 5-10. századi térhasználati és kontinuitási kérdések. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szőcs, Tibor (2022) A hagyatéki vagyon az európai öröklési rendelet szabályrendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szűcs, Orsolya Noémi (2023) The Representation Of The Body In Contemporary Irish Women’s Fiction. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szűts, István Gergely (2017) A Herendi Porcelángyár története a 20. század első felében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sághy, Ádám (2022) „Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől.” (Jel. 21,2) Bevezetés a város teológiájához : Egy lehetséges megközelítés válogatott fejezetei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sándor, Lénárd Gergely (2021) A gazdasági társaságok helye az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sántha, György (2021) A menedzselt állam : A menedzsmentciklusok és az öntökéletesítő folyamatok jelentősége a közigazgatás-fejlesztésben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sáray, Sára (2022) Systematic validation of detailed models of hippocampal neurons based on electrophysiological data. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sólyom, Borbála (2015) Az adócsalás és az adóelkerülés és elleni harc az Európai Unióban az általános forgalmi adózás területén különös tekintettel az Európai Bíróság joggyakorlatára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

T

Tahyné Kovács, Ágnes (2013) A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Takács, Gábor (2015) Johann Michael Sailer a centrum unitatis újrafelfedezője. A centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tamási, Balázs (2014) Jeremiás és Báruk hagyományai a Második Szentély korában: Prófécia és történelemszemlélet. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tanos, Márton (2020) Mészöly Miklós regényeinek prózapoétikai vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tar, Ákos Sándor (2012) Low Resolution Infrared Proximity Array Based 3D Object and Force Reconstruction, and Modular Oscillatory Arrays. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tarcsay, Tibor (2020) Metanarratives of History: Eusebian and Augustinian Perceptions of History in Orosius, Bede, and the Old English Translations. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tarkó, Ilona (2013) Rabkereskedelem és anyagi kultúra a XVI–XVII. században a Batthyány család levéltára alapján. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Techet, Péter (2019) Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományban: a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tibold, Róbert (2012) Neuromorphic Modeling of Reaching Arm Movements. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tisza, Dávid (2019) Applying neural network based algorithms in communication technology. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tompa, Zsófia (2016) Tisztuló (torz)kép. (Meg)új(uló) olvasati lehetőségek Tompa László életművében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tornai, Gábor János (2013) Implementation of Medical Imaging Algorithms on Kiloprocessor Architectures. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tornai, Kálmán (2014) Hatékony monitorozás és erőforrás-gazdálkodás érzékelő hálózatokkal. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Treplán, Gergely (2011) Új adaptív algoritmusok vezetéknélküli ad-hoc és szenzor hálózatokban = Novel adaptive algorithms for wireless ad hoc and sensor networks. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tronka, Krisztián (2005) Die Vokale des Gegenwartsdeutschen : Eine generative Theorie des Silbenschnitts und der Reduktionssilbe im Deutschen = A német nyelv magánhangzói : A szótagmetszet és a redukált szótag generatív-fonológiai leírása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Turai, Laura (2013) Pilinszky János lírai világlátása a Simone Weil-életmű hatástörténeti összefüggésében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Turi, Gergő (2020) Quantifier Scope Ambiguities in Hungarian. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tussay, Ákos (2022) A History of the nomos empsychos idea. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tutuskó, Ágnes (2016) Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tuza, Zoltán András (2015) Structural Analysis of Kinetic Systems with Application to Cell-free Expression Systems. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tánczos, Orsolya (2016) Causative Constructions and their syntactic analysis in the Udmurt Language = Műveltető szerkezetek és mondattani elemzésük az udmurt nyelvben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tárnok, Balázs (2020) Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Téglásiné Kovács, Júlia (2018) Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, Emília (2016) Development of multimodal diagnostic tools for epilepsy patients implanted with intracranial micro- and macroelectrodes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, Krisztina (2013) A szombathelyi egyházmegye (1936-1944). Grősz József szombathelyi egyházkormányzása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, László (2015) Elméleti és módszertani lehetőségek az irodalmi onomasztikában. Tulajdonnevek Szilágyi István műveiben különös tekintettel Hollóidő című regényére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, Ágnes (2020) La représentation de l’espace et du corps dans l’œuvre de Maurice Carême. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóthné Radó, Cecilia (2015) Robertus Caracciolus OFM prédikációs segédkönyveinek magyarországi felhasználása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Török, Gábor (2015) Fejezetek a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok történetéből (1979-1984). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Törő, András (2020) A papnevelés és a papnevelő intézetek új dimenziója: a propedeutikum. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

U

Udvardy, Tamás (2014) A Szociális Missziótársulat alapításának előzményei és fejlődése eredeti forrásművek és folyóiratok tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ujhelyi, Dávid (2021) A paródia-kivétel szükségessége és lehetséges keretrendszere a hazai szerzői jogban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ujvári, Blanka (2022) A hontalanság emberi jogi aspektusai : Különös tekintettel a hátrányos megkülönböztetésre. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Urbán, Péter (2013) Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Urbán, Péter (2018) Fejezetek a magyar politikai publicisztika 17. századi történetéből. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

V

Vadász, Vanda (2022) Értékek, érdekek és jogok viadala, avagy a kulturális javak visszaszolgáltatását célzó eljárások nemzetközi magánjogi sajátosságai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vajner, Balázs (2016) Castra, castrum, castellum. Statisztika és interpretáció. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Balázs (2013) Fast Content-adaptive Image Segmentation. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Diána (2014) A magyar felszólító mondatok szerkezete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Erzsébet (2017) Az adóügyi információcsere fejlődése a nemzetközi, az európai és a magyar jogban. Új lehetőségek az adóhatóságok számára, korlátok az adózók védelme érdekében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Lujza (2021) Magyar képviselet a Népszövetségben az 1920-as években. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Réka (2013) Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Ádám (2020) A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga-Medveczky, Zsófia (2022) Investigation of drug absorption through physiological barriers. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varró, Annamária (2018) Test és szöveg kapcsolata Pilinszky János lírájában és a kortárs magyar költészetben (Borbély Szilárd és Kiss Judit Ágnes). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varsányi, Orsolya (2013) Ninth-century Arabic Christian Apology and Polemics: a Terminological Study of ÝAmmÁr al-BaÒrÐ’s KitÁb al-MasÁ’il wa-’l-aºwiba. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Velkey, György László (2020) Az „irodalmi öntudat” szerkezete és változásai az 1960-as években. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vera, Roberto Alvarez (2014) Large Scale Annotation of Biomolecular Data Using Integrated Database Management Tools. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Veres, József (2013) Bio-Inspired Low-Cost Robotic Joint with Reduced Level of Backlash and a Novel Approach: The Emulated Elastic Actuator = Bio-inspirált költséghatékony, csökkentett holtjátékú bipedál robot és egy újszerű koncepció: Az emulált elasztikus aktuátor. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Veres, Zoltán (2018) A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései. Jogdogmatikai, történeti,rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintéssel. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vigh, Péter Levente (2016) Irodalom és történelem között. A kritikai életrajz mint interdiszciplináris műfaj: a ködlovag és gentleman Lovik Károly. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Virág, András (2014) Hálózatok a cserkészetben - cserkészhálózatok avagy a magyarországi cserkészet titkos története, különös tekintettel az 1939-től 1990-ig terjedő időszakra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Váginé Huszthy, Júlia Alma (2010) Volgarizzamenti biblici nella Toscana medievale : Una versione anonima dei vangeli. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vámos, Violetta Ivett (2023) A menekülő leány motívuma: Ovidius Daphné-történetének és Vergilius Eclogáinak hatása Vörösmarty Mihály epikus és drámai nőalakjaira. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Véber, János Balázs (2010) Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életműve. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

W

Wappler, Ádám (2023) A politikai szeretet teológiai alapjai Ferenc pápa tanításában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Weiss, Béla (2010) Self-Organized Criticality of the Brain: Fractal Analysis of the Human Sleep EEG. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Y

Yang, Zijian Győző (2019) eπQue: Gépi fordítás minőségét becslő programcsomag. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Z

Zakariás, Kinga Rita (2017) Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Zimányi, Ágnes (2018) Az abszolútum jelentősége és ismeretének eredete Pauler Ákos bölcseletében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Zsedrovits, Tamás (2014) Visual Sense-and-Avoid for Small Size Unmanned Aerial Vehicles. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Á

Ács, Bernadett (2018) Structural analysis of biochemically motivated nonlinear systems. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ágoston, Piroska (2014) A végső mocsár (La palude definitiva) – Giorgio Manganelli utolsó műve. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

This list was generated on Wed Jul 24 19:45:41 2024 CEST.