REAL-PhD

Browse by University

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 331.

Abdullah, Thamer Adnan (2022) MWCNTs Based Nanocomposites for the Removal of Hydrocarbons and Organic dyes from Water. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Abonyi, András (2015) Phytoplankton functional group composition along the River Loire (France). A limnological approach towards an understanding of phytoplankton longitudinal processes and ecological status indication. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Adelikhah, Mohammademad (2023) Numerical and Experimental Investigation of Radon and Progeny in Residential Areas. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Afshar, Naeimeh (2023) Production and Perceptual Representation of American English Vowel Sounds by Monolingual Persian and Early Bilingual Azerbaijani-Persian Adolescents. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Agócs, Emil (2015) Szilícium alapú nanokristályos szerkezetek minősítése spektroszkópiai ellipszometriával. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ahmed Hama Karim, Rebaz (2021) New methods for computer based blood glucose level prediction. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Al-Asadi, Mohammed Abdulraheem Saeed (2022) Hydrogen production by waste plastics pyrolysis-gasification using transition metal-containing catalysts. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Aljammal, Noor (2020) Modification and characterization of adsorbent materials and CNTs for oil spill cleanup from water. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Alkhrisheh, Hazim Taisir Dayij (2022) Language Learning Effort in Relation to Proficiency, Motivation, Critical Thinking, and Multilingualism. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Angyal, Dorottya (2016) Integrative taxonomic revision of Niphargus spp. and other rare and endemic troglobiont macroinvertebrates from the caves of the Western Mecsek Mts. (South Hungary) = A Nyugat-Mecsek barlangjaiban élő ritka és endemikus valódi barlanglakó makrogerinctelenek integratív taxonómiai revíziója, különös tekintettel a Niphargus fajokra. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Apró, Melinda (2017) Szőlővírusok kimutatási módszereinek fejlesztése és alkalmazása a szőlőültetvények vírusfertőzöttségének felmérésében = Application and development of detection methods of grape viruses in the survey of virus infection of vineyards. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Aranyi, Nikolett Réka (2016) Búza-árpa introgressziós vonalak citológiai és agronómiai elemzése = Examination of cytology and agronomical traits of wheat-barley introgression lines. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Aziez, Feisal (2021) The long-term impact of learner-learner interaction on L2 English development. PhD thesis, Pannon Egyetem.

B. Tóth, Szabolcs (2015) Mikotoxinok kvantitatív és kvalitatív analízise élelmiszermintákban = Quantitative and qualitative analysis of mycotoxins in food samples. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Babos, György (2024) Biokompatibilis polimer alapú, kemoterapeutikumokat tartalmazó gyógyszerhordozó nanorészecskék. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bagi, Nárcisz Mária (2017) A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel = The investigation of catalytic effect of 2,3-dihydro-2,2,2-triphenylphenanthro[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazaphosphole and reaction with aromatic phenols. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bakó, Tamás (2017) A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre = The impact of wages on job search and on work effort at the workplace. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Balaton, Miklós Gábor (2015) Simulation and control of batch processing units = Szakaszos gyártócella szimulációja és irányítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Balczár, Ida Anna (2018) Alkáli aktivált, szervetlen polimer bázisú kötőanyagrendszer fejlesztése = Development of alkali-activated, inorganic polymer-based binding material system. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Balló, Gábor (2014) Parameter estimation and robustness analysis of quantum information systems = Kvantum információs rendszerek paraméterbecslése és robusztusságvizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bankó, Zoltán (2016) Correlation-based elastic similarity measures for data mining of technological time series = Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Banász, Zsuzsanna (2014) A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bartos, Anikó (2020) Periodikus ipari folyamatok erőforrás eloszlását optimalizáló algoritmusok és hatékony szoftverimplementációik kutatása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Baumgartner, János (2022) Novel Process Graph-Based Solutions of Industry 4.0 Focused Optimisation Problems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Beleznai, Orsolya (2019) Pókok növényvédelmi szerepe kártevő rovarokkal szemben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Beliczky, Gábor (2019) Kombinált (intenzív-extenzív) harcsanevelési technológia elemeinek vizsgálata a környezeti és termelési paraméterek függvényében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Benkő, Attila (2015) Ládapakolási és ütemezési feladatok elméleti, és számítógéppel segített vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Benkőné Joó, Szilvia (2018) Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Berkesi, Kata (2014) Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Berkesné Rodek, Nóra (2018) CSR EMAT- A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze = CSR EMAT- CSR excellence management and assessment tool. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bobek, Janka (2020) Spontán és mesterséges folyamatok hatása rétegződésre hajlamos folyadék homogenizálására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bocsi, Róbert (2017) Mikroalgák termesztése laboratóriumi és szabadtéri flat panel foto-bioreaktorokban = Microalgae cultivation in laboratory and outdoor flat panel photo-bioreactors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bogdány, Eszter (2014) Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bokán, Katalin (2014) Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Borbély, Tibor (2015) Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bors, István (2015) 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel = Formation of 2,3-dihydro-2,2,2-triphenylphenanthro[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazaphospholes and their reactions with carbon dioxide and dioxygen. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Borzák, Réka (2019) Halainkat károsító egyes nyálkaspórás paraziták és vírusok vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Boór, András (2018) Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással = Berry juice concentration with mild membrane separation technology. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bálint, Roland (2021) Energia menedzsment támogatása fogyasztói és naperőmű modell segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bárkányi, Ágnes (2014) Analysis of hydrodynamic effects on product quality in polymerization reactors = Hidrodinamikai viszonyok hatásának vizsgálata polimerizációs reaktorok termékminőségére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bárány, Máté József (2016) Industrial applications of the P-graph Framework = A P-gráf módszertan ipari alkalmazásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bóna, Péter (2017) „Jól elrejtették”. A magyarországi feldolgozóipari vállalkozások sikeréről = ”It has been well-hidden”. About the success of companies operating in the processing industry = „Gut verborgen” - Über den Erfolg der produzierenden Unternehmen in Ungarn. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Chandler, Nick (2015) The alignment of organisational subcultures in a post-merger business school in Hungarian higher education = A szervezeti szubkultúrák összehangolása a magyarországi felsőoktatás egyesülés utáni üzleti iskolájában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Csillik, Éva (2020) The forms and functions of pedagogical translanguaging in Hungarian heritage language education. A case study of Hungarian-English emergent bi-, and multilinguals in early childhood classrooms in New York City. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Csizmásné Tóth, Judit (2016) Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében = Proprietary or contractual integration? The examination of exploiting the benefits of vertical integration among broiler chicken producers with flocks of more than 30,000 birds per cycle. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Csordás, Anita (2019) Szkenner-alapú kiértékelő rendszer kifejlesztése radon nyomdetektorokhoz. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Csuti, Péter (2017) Világítódiódák fotometriai és színingermetrikai jellemzése = The characterization of the photometry and colorimetry of light emitting diodes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Czotter, Nikoletta (2019) Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája új, nagyérzékenységű diagnosztikai módszerrel és kajszi ültetvények fitoplazma fertőzöttségének vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Daragó, Ágnes (2015) Tűfonálféreg fajok elterjedése egyes hazai borvidékeken és az ellenük való védekezés újabb lehetőségei. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dawood Salman, Ali (2023) Utilization of the bauxite residue to recover scandium rare earth element. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Demeter, Krisztián (2019) Ragadozó halak (csapósügér, Perca fluviatilis; fogassüllő, Sander lucioperca; lesőharcsa, Silurus glanis) néhány szaporítás- és nevelés-technológiai elemének vizsgálata üzemi körülmények között. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dobos, László Csaba (2016) Development of experimental design techniques for analyzing and optimization of operating technologies = Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dobrádi, Annamária (2018) Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollasztonit üvegkerámiák tulajdonságaira = Effect of natural calcium phosphate upon the properties of apatite-wollastonite glass ceramics. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Drenyovszki, Rajmund (2021) Valószínűségi eljárások alkalmazása a Smart Grid hálózatok hatékonyságának növelésére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dulai, Tibor (2021) Planning of fault-tolerant solutions of operations research problems and multi-level heuristic scheduling. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dunai, Attila (2017) A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben = Investigation of the effects of organic and inorganic fertilization and different soil tillage methods to on some soil physical parameters in long-term field experiments. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dániel, Zoltán András (2016) Eszközvásárlásra kapott Uniós támogatások hatása a hazai kkv-k hozzáadott értékének változására és konvergencia folyamataikra, a 2007-2013-as tervezési időszakban = The impact on Hungarian SMEs added value and their convergence of the non-repayable funds provided by the European Union for investments in fixed assets in the 2007-2013 period. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dörgő, Gyula Ádám (2021) Machine learning techniques for alarm management = Gépi tanulási technikák fejlesztése alarm managementben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Eck-Varanka, Bettina Mária (2020) A kagyló mikronukleusz teszt alkalmazhatóságának vizsgálata vízszennyező komponensek genotoxicitás minősítésében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Egedy, Attila (2014) Kevert vegyipari berendezések modellezési eszköztárának bővítése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Elgendy, Mostafa Abdallah Abbas Atwa (2021) Indoor navigation for people with visual impairment. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Endrédi, Balázs Szabolcs (2016) Írországban élő magyarok orvosi ellátása = Medical attendance of Hungarians living in Ireland. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Enisz, Krisztián (2016) Gumiabroncs és útfelület közötti súrlódási együttható on-line becslési módszereinek vizsgálata = Examination of methods for on-line tire-road friction coefficient estimation. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Erdélyi, Róbert (2015) Synthesis and mechanical characterization of wet chemically grown ZnO nanowires for nanoelectromechanical sensors = Nedves kémiai úton növesztett ZnO nanoszálak előállítása és vizsgálata nanoelektromechanikai érzékelők fejlesztése céljából. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Failasofah, Failasofah (2021) Foreign language teachers’ attitudes towards multilingual pedagogy in Indonesia: an explanatory sequential study. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Farkas, Enikő (2021) Jelölésmentes optikai bioszenzorok alkalmazása xenobiotikumok toxikusságának feltárására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Farran, Bashar M. M. (2022) The Perception and Production of American English Sounds by Palestinian Arabic Adolescents. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Farsang, Evelin (2021) Álló- és mozgófázisok vizsgálata a monoklonális antitestek kationcsere-kromatográfiájában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fedor, Flóra Zsófia (2022) Applications of electrocorticography to investigate the pathomechanism of brain disorders. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fehér, Csaba (2018) Heterociklusos ferrocénszármazékok előállítása és vizsgálata = Synthesis and examination of heterocyclic ferrocene derivatives. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fehér, Helga (2014) Kína gazdasági fejlődésének hatása a fekete-afrikai országok kereskedelmi specializációjára. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fehér, Klaudia (2019) Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fehér, Áron (2022) Asymptotic characterisation of dynamic linear systems with small time delay. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fejes, Ágnes (2015) Perzisztens növényvédőszerek hatástartam- és lebomlásvizsgálatai = Studies on effect duration and side-effects of persistent pesticides. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fejes Lászlóné Utasi, Anett (2015) Korszerű környezeti hatásvizsgálati mennyiségi módszer fejlesztése = Advanced environmental impact assessment method. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fekete, Judit (2023) Using species distribution modelling and environmental DNA techniques for studying aquatic macroinvertebrates. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fekhar, Bahmed (2021) Improving in corrosion, transportation and storage properties of real waste derived pyrolysis oil. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ferincz, Árpád (2014) Role of invasive and non-native fish species in the Balaton-cathment = Idegenhonos halak helye és szerepe a Balaton-vízgyűjtő ökoszisztémájában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fertig, Dávid (2021) Nanopórusos és elektroreológiai rendszerek számı́tógépes szimulációs vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fitosné Boros, Adrienn (2023) Alternatív nyersanyagok felhasználási lehetőségeinek vizsgálata szilikátbázisú szervetlen polimerek előállítása és alkalmazása során. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fodor, Attila (2015) Model analysis, parameter estimation and control of a synchronous generator = Egy ipari szinkrongenerátor paramétereinek a becslése és szabályozása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fodor, Melinda (2021) Vízoldható fém-porfirin komplexek fotofizikai és fotokémiai vizsgálata. Felületaktív mangán(III)-porfirinek spektrális tulajdonságai és viselkedésük fotokatalitikus rendszerekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Frits, Márton (2022) Algoritmusok és döntéstámogató rendszerek kidolgozása gyártási folyamatok és terepi szolgáltatások erőforrásainak optimális ütemezésére folyamatszintézissel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fábián, Ferenc (2018) Kalibrációs módszer fejlesztése passzív toronmonitorokhoz = Development of a calibration method for passive thoron monitors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fónagy, Orsolya (2021) Heterogén fotokatalízisen alapuló vízkezelési eljárások vizsgálata és fejlesztése. A heterogén fotokatalízis hatékonyságának növelése és a fotoindukált elektronok, szuperoxid-gyökanionok meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fülep, Teofil (2016) Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) faunisztikai kutatása Magyarországon, különös tekintettel a hegyvidékekre = Research on the faunistics of freshwater triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in Hungary, Europe, focusing on the mountains. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gadár, László (2020) Network science-based analysis of human factors in systems engineering. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Garcia Ojeda, Juan Carlos (2017) On modeling building-evacuation-route planning and organization-based multiagent systems by resorting to the P-graph framework = Épület kiürítési útvonalak tervezése és szervezeti alapú, multiágens rendszerek modellezése a P-gráf keretrendszer felhasználásával. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gnitiev, Sergei (2023) First language attrition among Russians living in Hungary. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Grúz, Adrienn (2019) Környezetszennyező nehézfémek vizsgálata vadmadarakban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Guba, Sándor (2021) Mágneses kolloidok viselkedése külső elektromágneses terekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gulyás, Gábor (2020) Települési szennyvíz nehézfémtartalma és annak hatása a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeire. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gulyás, Zsolt (2017) A stresszválasz és a fejlődés redox szabályozása búzában és lúdfűben = Redox regulation of stress response and development in wheat and Arabidopsis. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Guzsvinecz, Tibor (2021) Researching virtual reality and augmented reality devices to enhance human-computer interaction. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gyurácz-Németh, Petra (2015) Service Delivery Standardisation and Customisation in the Hungarian Hotels = A szolgáltatási folyamat sztenderdizálása és testreszabása a magyar szállodákban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Győrfi, Katalin (2022) Környezettechnológiai célokra alkalmas kaolinit nanokompozitok előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gábor, Attila (2017) Model analysis and parameter estimation in biochemical reaction networks = Biokémiai reakcióhálózatok analízise és paramétereinek becslése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Göllény-Kovács, Nikoletta (2021) Mezőgazdasági vállalkozások gazdasági, társadalmi helyzetének alakulása a Dunántúlon. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hajianfar, Ramin (2014) Analysis of the genetic background of resistance in potato with special attention to late blight (P. infestans) resistance = A rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata a burgonyában különös tekintettel a burgonyavész (P. infestans) rezisztenciára. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hargitai, Dávid Máté (2018) A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából = The effect mechanics of Hungarian Athletic Sport from the aspects of stakeholder preferences. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ható, Zoltán (2020) Pórusos rendszerek adszorpciós és diúziós tulajdonságainak vizsgálata klasszikus molekuláris szimulációs módszerekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Havasi, Máté (2014) A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben = Foundation of plant protein based feeding of European catfish (Silurus glanis) in intensive systems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hegedüs, Imre (2018) Enzimek stabilitásának növelése enzim nanorészecskék szintézisével = Improvement of enzyme stability by synthesis of nanoparticles. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hegedűs, Csaba (2014) Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésében a mérési bizonytalanság figyelembevételével = Risk-based decision support for conformity control considering measurement uncertainty. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hegedűs, Miklós (2018) Természetes eredetű radioizotópok és kioldódásuk vizsgálata NORM anyagokból = Radioisotopes of natural origin and their leaching from NORM materials. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hegyháti, Máté (2015) Batch process scheduling: Extensions of the S-graph framework = Szakaszos üzemű rendszerek ütemezése: Kiterjesztések az S-gráf módszertanhoz. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Herbáth, Beáta (2024) A mikroszerkezet és összetétel hatása a vas- és acélfelületeken kialakított korrózióvédő bevonatok tulajdonságaira. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hermann, Tamás (2016) Humusz- és foszfortartalom szerepe a mezőségi talajok és barna erdőtalajok termőhelyeinek minőségében = The role of the humus and phosphorus contents in the productivity of chernozems and brown forest soils. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hernádi, Hilda Ágnes (2020) A talajok olajvisszatartó-képességének becslési lehetőségei pedotranszfer típusú összefüggésekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hiezl, Kitti (2023) Measuring tailor-made service as a form of service quality : The service individualization level of the Hungarian hotel industry. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hodai, Zoltán (2015) Alga biomassza kinyerése foto‑bioreaktorokban termesztett mikroalga szuszpenziókból = Extraction of algae biomass from microalgae suspensions grown in photobioreactors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Honti, Gergely Marcell (2022) Multidimensional network-based analysis of complex systems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Barnabás (2014) Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata = The study of linear and nonlinear dielectric properties of molecular and complex fluids. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Dávid (2018) Többcélú radioizotópos nyomjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása szorpciós folyamatok vizsgálatára szerkezeti anyagfelületeken = Development and application of multipurpose radiotracer methods for the investigation of sorption processes on structural material surfaces. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Mária (2021) A Po-210, mint természetes nyomjelző vizsgálata dohánymintákban, a vörösiszap katasztrófa sújtotta területeken. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Nikoletta (2018) The basics of research in microbiological soil remediation practices = A talajjavítás mikrobiális eszközeinek kísérleti megalapozása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Szabolcs (2023) Retenciós folyamatok vizsgálata lineáris és nemlineáris folyadékkromatográfiában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Zoltán (2016) Tavi egynyaras süllő intenzív rendszerbe történő beszoktatásához szükséges technológiai elemek vizsgálata = Examination of the technological parameters needed for stocking pond reared, young of the year pikeperch into intensive aquaculture system. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hubai, Katalin Eszter (2017) Az avarlebomlás folyamatainak karakterisztikái dunántúli kisvízfolyásokban = The characterictics of the processes of leaf decomposition in Transdanubian streams. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hüvely, Attila (2014) Növekvő arzén adagokkal kezelt öntözővíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására = The effect of arsenic treated irrigation water on the content and distribution of arsenic in root, leaf and berry of tomato and lettuce. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ihász, Petra (2023) Event-Related Potentials in the Study of Hungarian-English Bilingual Visual Word Recognition. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Illés, Bernadett (2019) Koromszennyezés hatásainak vizsgálata a kukorica víz- és energiaforgalmára és néhány mikroklíma elemére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Imran, Muhammad (2016) Formation, photophysics and photochemistry of water-soluble lanthanide(III) porphyrins = Vízoldható lantanoida(III)-porfirinek képződése, fotofizikája és fotokémiája. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ispán, Dávid (2023) Változtatható polaritású oldószerek alkalmazása szteroidok Claisen-Schmidt reakciójában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Jakab, Miklós (2023) Biomorf hidroxiapatit kerámiák és üvegkerámiák előállítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Jancsek-Turóczi, Beatrix (2015) A reszuszpendált és belélegezhető városi aeroszol jellemzése = Characterization of resuspended and respirable urban aerosol. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Jónás, Jácint (2018) NORM hulladékok kezelésének (deponálás és építőipari felhasználhatóság) radiológiai vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Józsa, Tamás (2017) A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve = The relationships of market orientation in the municipal public service provision context. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kakasi, Balázs (2019) Komplex környezeti minták geno- és citotoxikológiai vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kalauz, Károly (2014) Algoritmusok kidolgozása logikai, idő és megbízhatósági feltételéket teljesítő folyamathálózatok szintéziséhez = Development of algorithms for the synthesis of process networks performing logical, time and reliability criterion extension. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kaszás, Nikoletta (2016) Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén = Successful projects, mature organisations along the border. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Katona, Attila Imre (2019) Risk-Based Statistical Process Control. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Katona, Richárd (2023) Nukleáris analitikai módszerek fejlesztése a hatékony petrolkémiai korrózióvédelmi kontroll biztosítására = Development of nuclear analytical methods against petrochemical corrosion = Entwicklung der nuklearen Analysemethoden zur Sicherung der effizienten petrolchemischen Korrosionsschutzkontrolle. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kenesei, Tamás (2015) Computational Intelligence based regression techniques and their applications in process engineering = Számítási intelligencia alapú regressziós technikák és alkalmazásaik a folyamatmérnökségben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Keresztes, Balázs (2014) Növényvédelmi technológiák hatása pók (Araneae) együttesekre, fás szárú kertészeti kultúrákban = Effect of pest management systems on spider (Araneae) assemblages in woody horticultural crops. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Keszei, Soma József (2021) Szenzorként alkalmazható ferrocénszármazékok előállítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Khan, Asfandyar (2021) Synthesis of iron(ii) doped copper ferrites as novel heterogeneous photo-fenton catalysts. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Khelifa, Alaeddine (2022) Motivation and Attitude of International Students Towards Learning Hungarian : Macro- and Micro Analyses. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kiss, Balázs (2014) Kettős hasznosítású magyar tarka növendék bikák teljesítményvizsgálata, hústermelő képessége és húsminőségi tulajdonságai = Performance testing, meat-producing ability and meat quality traits of dual-purpose Hungarian Simmental young bulls. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kiss, Judit (2014) Mátrix-alapú logikai projekttervezési keretrendszer = Matrix-based logic planning framework for projects. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kiss, Lívia Benita (2020) A főáramú és az alternatív közgazdaságtan természetének empirikus vizsgálata komplex tartalomelemzéssel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kiss, Ákos Koppány (2016) Szemcsehatárok transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálati módszereinek fejlesztése = Development of characterization methods for grain boundaries using transmission electron microscopes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kocsis, Erika (2024) Különböző beágyazóanyagok radionuklidok immobilizációját növelő hatásának vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kocsis, Mihály (2016) A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálata = Productivity investigations of the Hungarian Soil Classification Systems soil varieties. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kollaricsné Horváth, Margit (2019) Burgonya genotípusok nitrogén hasznosítása és a nitrogén asszimiláció genetikai vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Komáromy, Péter (2023) Itakonsav előállítása. Elektrodialízis alkalmazása itakonsav kinyerésére = Preparation of itaconic acid. Application of electrodialysis for the recovery of itaconic acid. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kondor, Anett (2016) Fizikai-kémiai tulajdonságok meghatározása kromatográfiás módszerekkel = Determination of physicochemical properties by gas chromatographic methods. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Konka, Boglárka (2020) Változó versenykörnyezetben a brit autóipar, avagy egy "footloose"-nak minősített iparág kilátásai az Egyesült Királyságban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kormos, Éva (2018) Agrokemikáliák irritatív hatásainak toxikológiai vizsgálata in vitro rendszerekben = Toxicological examination of irritant effects of agrochemicals in in vitro systems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, András (2018) A kaolinit szerkezetének módosítása interkalációval. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Anikó (2016) Aeroszol minták ökotoxicitásának elemzése = Ecotoxicological analysis of aerosol samples. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Boglárka (2018) Flagellin alapú biomimetikus felületek jellemzése és élő sejtek adhéziójának nyomon követése jelölésmentes optikai bioszenzorokkal = Characterization of flagellin-based biomimetic coatings and monitoring of cell adhesion with label-free optical biosensors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, László (2018) Teljesítményelektronikai átalakítókban alkalmazott alumínium elektrolit kondenzátorok áram igénybevételének és öregedésének vizsgálata = Examination of high - voltage aluminum electrolytic capacitors current load and aging in power electronic converters. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Zsófia (2018) Vízgyűjtő specifikus folyamatos monitoring rendszer módszertani kidolgozása és vízminőség osztályozó algoritmus adaptálása és tesztelése felszíni vizekre = Methodological development of a catchment-specific continuous monitoring system and adaptation and testing of a surface water quality classification algorithm. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács-Bokor, Éva (2022) Iszapok nehézfém tartalom mobilizációjának monitorozása, a nehézfém tartalom csökkentése kémiai és biológiai módszerekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kozma, Dorottya Edina (2021) A fenntartható fejlődés empirikus vizsgálata az Európai Unióban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Koók, László (2022) Ionos folyadék alapú membránok szerepe bioelektrokémiai rendszerek hatékonyságnövelésében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Krassován, Krisztina (2022) Foszfortartalmú aeroszol részecskék a légkörben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Krasznai, Beáta (2016) A módosított láncmódszer késleltetett differenciálegyenlet-rendszerekre alkalmazásokkal = The modified chain method for systems of delay differential equations with applications. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kucserka, Tamás (2015) A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban = The role of microscopic fungi in leaf litter decomposition in Hungarian streams. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kulcsár, Tibor (2017) Data mining and machine learning algorithms for soft sensor development = Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kummer, Alex (2021) Development and application of thermal runaway criteria. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kun, Ágnes (2020) A szőlőoltvány előállításának eredményességét befolyásoló előhajtató közegek és paraffinok értékelése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kurbucz, Marcell Tamás (2021) Synergy-based software project scheduling problem: formalization, simulation, and solution. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kántor, Szilvia (2022) Kulturális alapú városfejlesztés: a kulturális fogyasztás, a lakóhelyválasztás és az életminőség összefüggései Győr, Debrecen és Veszprém esetében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kárpátiné Daróczi, Judit (2017) A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát? = Is competence power? What is non-university higher vocational training in business worth if it does not give a degree? PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kóbor, Péter (2020) Investigations on the taxonomy and systematics of big-eyed bugs (Heteroptera: Lygaeoidea: Geocoridae). PhD thesis, Pannon Egyetem.

König, Éva (2020) Analysis and synthesis of processes with uncertain parameters. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lajterné Farkas, Bernadett (2020) A szőlővessző morfológiai felépítése és a Botrytis cinerea jelentősége, valamint környezetkímélő megoldások a szőlő szaporítóanyag előállításban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lakk-Bogáth, Dóra (2019) Nem-hem vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lakner, Gábor (2019) Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Leitold, Dániel (2020) Hálózat-alapú irányíthatósági és megfigyelhetőségi elemzés, szenzorok és beavatkozók optimális elhelyezése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lengyel, Edina (2017) Stress and disturbance in benthic diatom assemblages. Examples from lakes and streams and from the field and laboratory studies = Stressz és diszturbancia vizsgálat bentikus kovaalga közösségekben. Példák tavi és folyóvízi környezetből, valamint terepi és laboratóriumi vizsgálatokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lengyel, Zsófia (2021) Bilingual written word recognition of learners of English in a vocational secondary school. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lippert, Róbert (2015) Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére = The influence of managerial leadership roles and organisational culture on business cluster operation. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lipták, György (2018) Analysis and control of nonnegative polynomial systems = Nemnegatív polinomiális rendszerek analízise és irányítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Liska, Fanny (2021) Co-creation attribútumpreferenciák és attitűdszegmensek a szolgáltatáspiacon. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Liu, Gongju (2022) The performance enhancement of professional weightlifters and treatment of patella tendinopathy in competitive sports athletes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lukács, Diána (2019) Komplex egyensúlyi és hatékonysági paraméterek vizsgálata az ion- és folyadékkromatográfiában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lukács, Dávid (2023) Molekuláris és heterogén vízoxidációs katalízis réz-peptid komplexekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lönhárd, Miklós (2016) Különböző műveleti tényezők hatása a permetezés eloszlási viszonyaira = Effect of different operation factors on chemical distribution at plant protection sprayings. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lőkkös, Andor (2014) Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára = Faunistical and ecological investigation of water beetles, with special regard to the family of minute moss beetles. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Madarász, Eszter (2016) Hálózatelemzés a turizmusban. A turisztikai desztinációk szereplőinek kapcsolathálózata a Veszprémi Turisztikai Egyesület példáján = Network analysis in tourism. The network of actors in a tourism destination based on Veszprém Tourism Association. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Madarász, József (2021) Szilárd-fázisú királis hidrogénező katalizátorok fejlesztése folyamatos átáramlásos reaktorokhoz. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Major, Máté Miklós (2022) Királis tioéterek szintézise és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mambetaliev, Askarbek (2023) Language Policies, Attitudes, and Beliefs in Kyrgyzstan. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Marton, Zsuzsanna (2022) Magyarország turizmusbiztonsága a fogyasztói észlelések tükrében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Marzban, Sheida (2024) Second Language Learners’ Strategies Of Reading Multimodal Texts: The Effect Of Social Media Use On Reading. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Meena, Bashdar Ismael (2020) Iron and manganese complexes in biomimetic catalytic oxidations. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Megyeri, Gábor (2020) Lignocellulóz hidrolízise és továbbhasznosítása ionos folyadékban enzimek segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Menyhárt, László (2016) Piranométer hibás szintezésének hatása a globálsugárzás mért értékére és a hiba detektálásának lehetőségei = The effect of leveling error of the pyranometer on the measured value of global radiation and the possibilities of the detection of the error. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mersel, Maali-Amel (2023) The effect of the preparation conditions on the photocatalytic H2 production of noble-metal-free Zn0.75Cd0.25S semiconductors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mester, Sándor (2023) Elektroreológiai és magnetoreológiai fluidumok szerkezete és mechatronikai alkalmazásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mesterházy, Dávid (2015) Retrospektív dozimetria nukleáris törvényszéki és baleseti alkalmazási lehetőségei = Nuclear forensics and accidental application possibilities of retrospective dosimetry. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mihók, Zsuzsanna (2016) Economic analysis of the horse sector and relevant topics for its sustainable development in the Equestrian Revolution = A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mirankó, Mirella (2023) Gyógyszerhatóanyag formulálása nano porlasztva szárítással. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mohamady, Nahed Abdelfattah (2017) Persistence and permanence of delay differential equations in biomathematics = Késleltetett argumentumú differenciálegyenletek perzisztenciája és permanenciája a biomatematikában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mohamed, F. Issa (2020) Novel methods for removing EEG artifacts and calculating dynamic brain connectivity. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Molnár, Andor (2018) Nutritional modulation of selected intestinal physicochemical, histological and microbiological parameters in broilers. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Molnár, Claudia (2021) How effective are Teacher Education courses in developing confident, communicative language teachers? PhD thesis, Pannon Egyetem.

Molnár, Zsombor (2023) Kalcium-karbonát polimorfok heterogén nukleációja. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Molnár, Éva (2018) Nagyhatékonyságú eljárás földgázok kénhidrogén tartalmának csökkentésére = High-efficient method for reduction the content of hydrogen sulphide from natural gas. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mondok, Anita (2016) Turisztikai szakemberképzés helyzetének elemzése és fejlesztésének lehetőségei a magyar felsőoktatásban = Analysis of tourism professionals’ tuition and possibilities in development in the Hungarian tertiary education. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Máhr, Tivadar (2019) Innovatív turisztikai desztinációmenedzsment, a turizmus jövője? PhD thesis, Pannon Egyetem.

Márton, Aliz (2018) A takarmányozás hatása az anyajuhok szaporodásbiológiai tulajdonságaira = Nutritional influences on reproduction of sheep. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Máté, Réka (2024) Individual Varieties of Language Maintenance: The Example of Transcarpathian Hungarians. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Andrea Magda (2016) Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Edina (2019) Katinos tenziddel kezelt talajok kapilláris vízemelésének, valamint egyéb talajfizikai tulajdonságainak vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Erzsébet (2020) Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) kloroplasztisz genomjának szekvenálása és elemzése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Georgina (2016) Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával = Investigation of urban air pollution applying GIS and mathematical statistical methods. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, László (2023) Ipar 4.0 és 5.0 megoldások fejlesztése ontológiák alapján - modellezés és optimalizálás. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Roland (2015) Kőolajok harmadlagos kitermelésében felhasználható növényolaj alapú nemionos tenzidek előállítása és vizsgálata = Syntheses and investigation of nonionic surfactants based on vegetable oil for enhanced oil recovery. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Zita Barbara (2018) A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa = Complex economic analysis of welfare and well-being: the natural border of income inequality. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Zóra Annamária (2018) Magyarországon előforduló vitis sylvestris c.c. GMEL. populációk felkutatása, ex situ megőrzése és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével = Quest for the vitis sylvestris c.c. gmel populations of hungary, ex situ conservation and comparative analysis by molecular markers. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy Abdo, Amr Mohamed Abdelhameed (2022) Recognition of Objects and Their Defects. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy-László, Zsolt (2023) The role of some abiotic factors in shaping the phytoplankton biomass and niche characteristics of the phytoplankton functional groups in rivers of the Carpathian Basin. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nemet, Andreja (2014) Optimisation and Integration of Renewable Energy Generation and Management Options = A megújuló energia előállítás és kezelési lehetőségeinek az optimalizálása és integrálása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Neukirchner, László Richárd (2022) Optimal current control for domestic power converters. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Neumanné Virág, Ildikó (2014) Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modellel = Impacts of the integration on trade of EU members - The impact of the integration on the trade of EU members-approach with gravity model. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Novák, Alíz (2018) A CBF14 gén fényminőségtől függő szabályozása, és szerepe a fagytűrés kialakulásában búzában és árpában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Novák, Gergely Lajos (2023) Matrix-based project planning method for multi-level project environments. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nshiwi, Darin (2021) The effect of metalinguistic awareness and the previously learned foreign languages on fourth language acquisition by adult learners. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nyerki, Emil (2015) Karcsú-e a magyar lean? PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nádor, Judit (2016) Proteins, polymers and living cells on titanium oxide-based nanostructured coatings: exploitation of label-free optical sensing methods = Fehérjék, polimerek és élő sejtek vizsgálata titán-oxid alapú nanostrukturált bevonatokon jelölésmentes optikai módszerekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Németh, Gyöngyi (2020) Szőlőalanyok szerepe egyes biológiailag aktív anyagok felhalmozódásában a szőlő különböző szerveiben szabadföldi körülmények között. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Németh, József (2019) A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nógrádi, Judit (2015) Az Európai Unió intervenciós rendszerének hatása a kukorica és az étkezési búza piacon Magyarországon = The impact of the European Union’s intervention system on the Hungarian maize and wheat market. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ollár, Tamás (2014) A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára = The effect of the sulfur mobility over sulfide catalysts in thiophene desulphurisation process. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Orosz, Ákos (2023) Megbízható folyamatok szintézise P-gráf módszertanra alapozva. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Papné Góger, Szabina (2018) Synthetic Fe- and Cu-containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase models = Fe- és Cu-tartalmú szintetikus 1-aminociklopropán-1-karbonsav oxidáz modellek. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Papp, Zsófia Márta (2014) Úton a versenyképes desztináció felé = En route to the competitive destination. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Patkó, Dániel (2016) Nagyérzékenységű jelölésmentes bioszenzorika. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pethő, Beáta (2019) Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes in-store kutatása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pilbauer-Horváth, Lilla (2024) Learning across languages: A multilingual awareness-raising project in third language teaching. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pipoly, Ivett (2020) Environmental and genetic predictors of reproductive success and sex ratios in vertebrates. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pozdena, Emese (2023) Nemzetközi porondon is jól TEDd! : A nemzetközi kommunikáció kulturális sajátosságainak manifesztálódása a gazdasági témájú, magyar és amerikai TED beszédekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Preiszner, Bálint (2020) The effects of behavioural flexibility on social and reproductive success in birds. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pribojszki-Németh, Anikó (2021) Karbantartási projektek mátrix-alapú tervezése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pálmai, Tamás (2021) Ecophysiological plasticity of different algal taxa. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pásztor, György (2020) Adatok a köles fajok biológiájához és természetes vírusfertőzöttségéhez. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Péczely, György (2018) Lean kultúra. A Lean alternatív értelmezésének értékelése a hazai feldolgozóipari vállalatok körében = Evaluating the alternative interpretation of Lean among domestic manufacturing companies. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Péter, Beatrix (2016) Living cells and copolymer coatings exposed to green tea polyphenol (EGCg): dynamic investigations using label-free optical biosensors = Élő sejtek és kopolimer bevonatok kezelése zöld tea polifenollal (EGCg): dinamikai vizsgálatok jelölésmentes bioszenzorokkal. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pózna, Anna Ibolya (2020) Model based diagnostic methods with energetic applications. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Quan, Wenjing (2024) Effect of footwear drop on running biomechanics and finite element analysis in recreational runners. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Raffai, Csilla (2014) Falusi szállásadók innovációs képesség érettségének vizsgálata = Investigating the innovation capability maturity of rural accommodation service providers. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rashad, Metwally (2018) Video based object retrieval and recognition using lightweight devices = Videó alapú objektumvisszakeresés és felismerés könnyűsúlyú eszközökkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rauch, Renáta (2021) Az alginit szorpciós tulajdonságainak tanulmányozása szerves szennyezőanyagok eltávolítása céljából. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Reider, Balázs (2022) Development of an N-Glycan Profile-Based Prostate Cancer Diagnostic Method. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rizk, Roquia Ibrahim Saad (2023) Advanced comprehensive water quality assessment. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ruppert, Tamás (2020) Industry 4.0 based solutions for operator efficiency improvement = Új eszköztár az operátorok munkáját támogató Ipar 4.0 megoldások fejlesztésére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rózsenberszki, Tamás (2018) Anaerob bioenergetikai technikák alkalmazása települési szilárd hulladékból származó préslé ártalmatlanítására = Applications of anaerobic bioenergetic techniques for treatment of pressed liquid from organic municipal solid waste. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sainnokhoi, Tsend-Ayush (2024) Ecotoxicological profiling of PM generated by urban heating and transport. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Salah, Rania (2023) Language attitudes and motivation of the Tunisian youth: English language learning after the 2011 revolution. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Saleh Saleh, Mohamad Ali (2022) The relationship between multinational companies and corporate social responsibility in achieving primary stakeholders' satisfaction an empirical study applied between Lebanon and Hungary. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Salánki, Rita Zsanett (2016) Egyedi sejtek automatizált válogatása és manipulációja számítógépes látás alapján = Automated sorting and manipulation of single cells controlled by computer vision. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sarkadi, Zsófia Judit (2024) Nanopórusok szelektivitásának és egyenirányításának vizsgálata a skálázhatóság jelenségén keresztül = Investigating the selectivity and rectification of nanopores through a scaling phenomenon. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sebestyén, Viktor (2019) Komplex környezetállapot-értékelő algoritmus fejlesztése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Selmeczy, Géza Balázs (2017) Biodiversity of phytoplankton in Lake Stechlin (Germany) = A fitoplankton biodiverzitása a Stechlin-tóban (Németország). PhD thesis, Pannon Egyetem.

Seress, Gábor (2015) Individual and population level effects of urbanization on house sparrows (Passer domesticus) in Hungary = Az élőhely-urbanizáció egyedi és populációs szintű hatásai házi verebeknél (Passer domesticus). PhD thesis, Pannon Egyetem.

Shahrokhi, Amin (2018) Application of the European Basic Safety Standards Directive in Underground Mines: a Comprehensive Radioecology Study in a Hungarian Manganese Mine. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Shubhra, Quazi Tanminul Haque (2014) Preparation and surface modification of magnetic PLGA nanoparticles for sustaining natural interferon release = Mágneses PLGA nanorészecskék előkészítése és felületi módosítása természetes interferon késleltetett és célzott hatóanyag leadása érdekében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Simon, Brigitta (2020) Az üledék és a hínár hatása a standard „A” kád párolgására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Simon-Stőger, Lilla (2021) Olefin-maleinsav-anhidrid alapú kompatibilizáló adalékok hatásának vizsgálata hulladék elasztomert tartalmazó polimerekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Smidla, József (2021) Numerically stable simplex method implementation. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Solymosi, Péter (2022) Dízelgázolaj keverőkomponensek előállítása nem hagyományos triglicerid forrásokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Soróczki-Pintér, Éva (2016) Szilícium-dioxid vázas algák alkalmazása környezeti rekonstrukciókban a Kárpáti Régióban = Use of siliceous algae in the environmental reconstruction in the Carpathian Region. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Speiser, Ferenc Péter (2016) Városi környezetmonitoring rendszer fejlesztése = Development of municipal environment monitoring system. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Spilák, Viktor (2020) Szervezeti kultúra, vezetői szerepek hatása az információbiztonsági kiválóságra és felhő alapú megoldások alkalmazására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Steinbachné Hajmásy, Gyöngyi (2021) A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR tevékenységek tükrében a Balaton régió négy- és ötcsillagos szállodáinak bevonásával. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Strack, Flórián (2022) Az egészségturizmus szubjektív életminőségre és gazdaságra gyakorolt hatásai a minősített gyógyhellyel rendelkező hazai települések esetében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Strelicz, Andrea (2022) Az üzletmenetre gyakorolt hatások, mint a fenntartható vállalati működés kockázati tényezői. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sun, Dong (2020) Gait analysis and muscoloskeletal modelling used in athletes recovery from Achilles tendon rupture. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Svigruha, Réka (2021) A biomolekuláktól a viselkedésig: vízi modell állatok komplex válaszai progesztogén hatóanyagok hosszútávú terhelése során. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Beáta (2019) Benthic diatom metacommunities at different spatial scales. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, László (2017) Logisztikai szolgáltatások vizsgálata Zala megyében = Analysis of logistics services in Zala county. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, László (2019) Sokkomponensű elegyek szétválasztási lehetőségeinek vizsgálata rektifikálás esetén. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Péter (2017) Molekuláris ütközések dinamikájának vizsgálata kváziklasszikus trajektóriaszámításokkal: a H + O2 → O + OH reakció dinamikája = Studies of the dynamics of molecular collisions using the quasiclassical trajectory method: the dynamics of the reaction of H + O2 → O + OH. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Rafael (2020) Polivinilidén-difluorid alapú membránok tárolhatóságának vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabóné Veres, Tünde (2015) A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai = The philosophy of transfer pricing and aspects of its application. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szalkai, István (2014) Reakciómechanizmusok algoritmikus és matematikai vizsgálata = An algorithmic and mathematical investigation of reactions. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szlama, Adrián György (2016) Optimális hálózatok szintézise változtatható arányú és összetételű anyagáramokat feldolgozó műveleti egységekkel = Optimal network synthesis adopting operating unit model with flexible and multicomponent streams = Die Synthese optimaler Netzwerke mit Einheiten,die Materialflüsse mit veränderlichem Anteil und mit veränderlichen Zusammensetzung verarbeiten. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szánti-Pintér, Eszter (2016) Ferrocéntartalmú szteroidszármazékok előállítása homogén katalitikus reakciókkal = Synthesis of ferrocene-labelled steroid derivatives via homogeneous catalytic reactions. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szávuly, Miklós István (2019) Peroxo-divas(III) intermedierek jellemzése és reaktivitása oxigén atom transzfer (OAT) és hidrogén atom transzfer (HAT) reakciókban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szívós, János (2018) Merőleges mágnesezettségű vékonyrétegek nanomintázása = Nanopatterning of thin films exhibiting perpendicular magnetism. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szücs, Veronika (2019) Virtuális környezetek ergonómiai és műszaki vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szűcsné Cserépi, Stefánia (2014) Királis biszfoszfit ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása enantioszelektív hidroformilezési reakciókban = Synthesis of chiral phosphorous ligands and their application in catalytic asymmetric hydroformylation. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sándor, Tamás (2014) Növényvédelmi gépek tisztítása során keletkező koncentrált terhelések és eljárástechnikai összefüggések vizsgálata = Examination of nascent concentrated environmental endurances during by cleaning of plant protection sprayers. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sántha-Malomsoki, Ágnes (2021) A mixed-methods study on verbal abilities and cognitive flexibility of Hungarian learners in clil and general language programmes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sója, János (2021) Szénhidrogénfrakciók előállítása autóipari műanyaghulladékok hőbontásával. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tanos, Péter (2018) A Tisza vízrendszerét leíró fizikai, kémiai és biológiai adatsorok vizsgálata többváltozós és idősoros adatelemző módszerekkel = Application of multivariate- and time series analysis methods on the water quality data sets of the water system of the river Tisza. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Teke, Gábor (2023) Levegőszennyező komponensek bioakkumulációjának elemzése laboratóriumi körülmények között. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Till, Zoltán (2021) Advanced methods in the design of heterocatalytic processes under uncertainties. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tomasek, Szabina (2020) Sugárhajtómű üzemanyag komponensek előállítása alternatív forrásokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Trájer, Attila János (2019) The ecology of mosquito and sandfly vectors and their pathogens in a changing environment. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tuboly, Gergely (2016) Kóros szívizom-heterogenitás felismerhetőségének és az elektrokardiográfiai inverz megoldás pontosságának vizsgálata = Identification of the pathological myocardial heterogeneity and investigation of the electrocardiographic inverse solution accuracy. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Táborosi, Attila (2018) Nano-kaolinit molekuláris klaszter modelljének kifejlesztése és alkalmazása = Development and application of the nano-kaolinite molecular cluster model. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Attila (2017) Event based diagnosis of process systems = Folyamatrendszerek esemény alapú diagnosztikája. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Brigitta (2011) Jellegzetes hazai talajok víztartó képességének számítása és jellemzése talajtérképi információk alapján. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Gábor (2015) A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között = Biocatalytic elimination of hydrogen sulphide from biogas in suspended batch and continuous packed bed reactors under aerobic and microaerobic conditions. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, László Richárd (2016) Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata = Comparative study of process control structures. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Orsolya (2019) Dízelgázolajok alternatív alapanyag-forrásokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Ádám (2020) A légköri kátránygömbök keletkezési mechanizmusa és tulajdonságai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Éva (2016) Az ökoturizmus keresletének elemzése a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén = The analysis of the demand for eco-tourism in the territory of the Danube–Drava National Park Directory. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ungvári, Edina (2023) Komplex anyagi és technológiai rendszerek hálózat-szemléletű modellezése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Urbán, Béla (2020) Hordozóhoz kötött palládiumkatalizátorok vizsgálata kapcsolási és karbonilezési reakciókban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vajda, Balázs (2016) Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák vizsgálata = Study on two-chamber microbial fuel cells. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vajna, Zoltán (2021) Karbantartásérettség-vizsgálat magyar ipari környezetben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vakulya, Gergely (2015) Köztesréteg szolgáltatások hatékony megvalósítása szenzorhálózatokban = Effective implementation of middleware services in sensor networks. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vancsik, János (2019) A kkv szektor versenyképességének vizsgálata klaszterek segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vanderley, Rayane Fernandes (2023) Spatial and temporal patterns of phytoplankton in tropical and temperate lakes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Varga, Béla (2023) Biokatalitikus szennyvíztisztítási technológia fejlesztése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Varga, Katinka (2016) Az Ozophorini nemzetség (Lygaeoidea: Rhyparochromidae) Orientális régióban előforduló csoportjainak taxonómiája = Taxonomy of the tribe Ozophorini (Lygaeoidea: Rhyparochromidae) in Oriental region. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Varga, László (2000) Effect of a Cyanobacterial Biomass enriched with Trace Elements on Thermophilic Dairy Starter Cultures. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Varga, Péter (2015) A hibridkukorica (Zea Mays L.) vetőmag szemes betakarításának lehetősége = Feasibility of shelled harvesting in the production of hybrid maize (Zea mays L.) seed. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Veres, Anita (2017) A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján. Fókuszban a BRICS országok = Examination of the international student mobility in higher education based on certain competitiveness and commercial factors. Focus on the BRICS countries. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Veres, Anita (2017) A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján. Fókuszban a BRICS országok = Examination of the international student mobility in higher education based on certain competitiveness and commercial factors. Focus on the BRICS countries. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vicze, Gábor (2014) Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban – a vezetési tanácsadás esete = Factors affecting competitiveness and the take-off points in the Hungarian service sector – the case of business consultancy. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vincze, András (2020) Kommunikációs vizsgálatok az európai uniós tagországok megújuló energia cselekvési terveinek tükrében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vincze, Ernő (2018) Behavioral responses to humans and predators in urban and non-urban birds = Emberre és ragadozókra adott viselkedési válaszok városi és nem urbanizált madaraknál. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vozik, Dávid (2017) Entomopatogén baktériumok antimikrobiális hatású anyagcseretermékeinek felhasználhatósága a növényvédelemben = Applicability of metabolites with antimicrobial effect of entomopathogenic bacteria in plant protection. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Wafi, Abdul (2021) Preparation and characterization of nitrogen-doped TiO2 semiconductors for photocatalytic degradations. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Wass-Matics, Heléna (2018) Mikrobiális talajoltóanyagok működőképességét befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata = Investigating environmental parameters on affecting microbial inoculum functions. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Yong, Jun Yow (2019) Tools and methods in aiding heat exchanger network retrofit for better economic performance. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Zachár, Gergely (2019) Indoor localization methods and services. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Zsiborács, Henrik (2018) Hűtött napelemek alkalmazásának műszaki-ökonómiai vizsgálata = Technical-economic study of cooled solar modules. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Zsirka, Balázs (2018) Kaolinit-csoportba tartozó agyagásványok nanostruktúráinak előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük = Synthesis, structural and surface characterization of clay nanostructures belonging to the kaolin group minerals. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Zátonyi, Anita (2020) Fabrication and Characterization of Implantable Polymer Microinterfaces. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ábel, Ildikó (2015) A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ábrahám, Gyula (2023) Nehéz, kombinatorikus optimalizálási feladatok számítógéppel segített megoldása = Computer-aided solution of difficult combinatorial optimization problems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ács, Virág (2020) Possible methods for improving muscle mass production in the Pannon large and the Pannon white rabbit breeds. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Éles, András (2023) Optimization of energy and utility supply systems = Optimalizálás energiaellátó és szolgáltató rendszerekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

This list was generated on Thu Jun 13 13:10:53 2024 CEST.