REAL-PhD

Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 146.

A

Adamczyk, Bogdan (2014) Isten Szolgája fr. KELEMEN DIDÁK életének és tetteinek recepciója. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Albertné Zombori, Katalin (2014) Forradalom és megtorlás a Bács-Kiskun megyében lezajlott tanár- és diákperek tükrében (1956-58). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

B

Balló, Gábor (2014) Parameter estimation and robustness analysis of quantum information systems = Kvantum információs rendszerek paraméterbecslése és robusztusságvizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Banász, Zsuzsanna (2014) A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Berkesi, Kata (2014) Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bihary, Dóra (2014) A baktériumok quorum érzékelésének ágens alapú modellezése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bleier, Norbert (2014) A mezőgazdasági vadkár ökológiai és ökonómiai összefüggései. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bogdány, Eszter (2014) Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bokodi-Oláh, Gergely (2014) Nemzetőrség - 1956. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bokán, Katalin (2014) Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Borbély, László (2014) Olivier Messiaen kései alkotói korszaka. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Boros, Áron (2014) Víziközmű beruházások gazdasági értékelésének dilemmái - A 2007-2013 közötti magyarországi szennyvízgazdálkodási projektek tapasztalatai. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bruder, Emese (2014) A dolgozó szegények vizsgálata egy új szegénységszámítási módszer alapján az Európai Unióban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bálint, Róbert (2014) Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció fejlődése és hatályos szabályozása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bárkányi, Ágnes (2014) Analysis of hydrodynamic effects on product quality in polymerization reactors = Hidrodinamikai viszonyok hatásának vizsgálata polimerizációs reaktorok termékminőségére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bónai, András (2014) Examination of the effects of certain factors influencing caecal fermentation in rabbits. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

C

Cordula, Mertens (2014) Társadalmi részvétel a magyarországi biodiverzitás kormányzásban: A civil szervezetek szerepe a natura 2000 megvalósításában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csenki-Bakos, Katalin (2014) Ösztrogén hatást kimutató biomarker zebradánió vonal létrehozása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csomós, Tamás (2014) Információs rendszerek alkalmazásának korlátai és lehetőségei az Észak-magyarországi régió mezőgazdasági termelőinek körében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csáki, András (2014) Andrés Segovia művészete 21.századi szemmel. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Csíkné Mácsai, Éva (2014) Közvetlen értékesítés a mezőgazdasági termékek piacán. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

D

Darázsdi, Zita (2014) Melódia, mint belső szervezőelv Jeney Zoltán Halotti Szertartás című művében. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Dupka, György (2014) A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

E

Egedy, Attila (2014) Kevert vegyipari berendezések modellezési eszköztárának bővítése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

F

Fehér, Helga (2014) Kína gazdasági fejlődésének hatása a fekete-afrikai országok kereskedelmi specializációjára. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fejérvári, Zsolt (2014) A nagybőgőjáték virágkora a XVIII. században, különös tekintettel Johann Matthias Sperger nagybőgőversenyeire. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Ferincz, Árpád (2014) Role of invasive and non-native fish species in the Balaton-cathment = Idegenhonos halak helye és szerepe a Balaton-vízgyűjtő ökoszisztémájában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fetykó, Kinga Gabriella (2014) Autópályák pajzstetű-közösségeinek (Hemiptera: Coccoidea)biocönológiai és ökológiai elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Finta, Brigitta (2014) Mitteleuropäische erinnerte, erzählte und imaginäre Topographien. Geschichts- und Identitätskonstruktionen des Grenzgängers Gregor von Rezzori. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Fogarassy, Csaba (2014) Fenntarthatósági kritériumok értelmezése játékelméleti modellek alkalmazásával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fábián, László (2014) Az Édes Anna legendárium – Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

G

Gelencsér, Zsolt (2014) A bakteriális kommunikáció és kooperáció génjeinek elhelyezkedése ismert genomokban. Az AHL szabályzórendszer génjei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gulyás, Éva (2014) A pénzügyi lízing számviteli kezelésének problémái a hazai és a nemzetközi szabályozás keretei között. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Györe, Dániel (2014) A közvetlen értékesítés szerepe az egri borvidéken. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gál, Veronika Alexandra (2014) A magyar kis- és középvállalkozások tőkeszerkezetének sajátosságai. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Gátas, József (2014) Trónlátomás a színpadon. Ezekiélosz Exagógé című drámájának politikatörténeti olvasata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

H

Hablicsekné Richter, Mária (2014) A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hajianfar, Ramin (2014) Analysis of the genetic background of resistance in potato with special attention to late blight (P. infestans) resistance = A rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata a burgonyában különös tekintettel a burgonyavész (P. infestans) rezisztenciára. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Halas, Dóra (2014) Kórusimprovizáció. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Halász, Ágnes (2014) A Tilletia-fajok diagnosztikiája és felderítése Magyarországon őszi búzában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Harangozó, Tamás (2014) A növényfajták DUS vizsgálatának módszertani fejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Havasi, Máté (2014) A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben = Foundation of plant protein based feeding of European catfish (Silurus glanis) in intensive systems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Haász, Gabriella (2014) Babits Mihály és a San Remo-díj. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hegedűs, Csaba (2014) Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésében a mérési bizonytalanság figyelembevételével = Risk-based decision support for conformity control considering measurement uncertainty. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Barnabás (2014) Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata = The study of linear and nonlinear dielectric properties of molecular and complex fluids. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Gábor (2014) Bernstein: Mise. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Horváth, Péter (2014) Castilla y Léon (Spanyolország) és a Dél-Dunántúli Régió összehasonlítása területfejlesztési szempontból. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Horváthné Kökény, Annamária (2014) Az állami szabályozás hatása a lakosság hosszú távú megtakarításaira. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Huzdik, Katalin (2014) Migrációs potenciál alakulása, és az azt befolyásoló tényezők a XXI. század első évtizedében Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hüvely, Attila (2014) Növekvő arzén adagokkal kezelt öntözővíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására = The effect of arsenic treated irrigation water on the content and distribution of arsenic in root, leaf and berry of tomato and lettuce. PhD thesis, Pannon Egyetem.

J

Jacsó, Olga (2014) A Dirofilaria-fajok hazai elterjedtsége és állatgyógyászati jelentősége, a gyógykezelés tapasztalatai. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

K

Kalauz, Károly (2014) Algoritmusok kidolgozása logikai, idő és megbízhatósági feltételéket teljesítő folyamathálózatok szintéziséhez = Development of algorithms for the synthesis of process networks performing logical, time and reliability criterion extension. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Karasszon, Dénes (2014) Richard Strauss, az operaszerző, a gordonka-pult látószögéből szemlélve. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Karmazin, György (2014) A logisztikai szolgáltató vállalatok gazdálkodási sikertényezőinek és stratégiaválasztásának hatása a vállalat eredményességére. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kaufmann, Marcus Störkel (2014) From supply- and value chain to smartphone ecosystems as success factors in the mobile telecommunications industry. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Keményné Horváth, Zsuzsanna (2014) A gabona termékpálya keresleti oldalának szerkezeti változása az EU csatlakozás után. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kenéz, Árpád (2014) Keszthely-Fenékpuszta római kori régészeri-növénytani leleteinek feldolgozása, különös tekintettel az egykori környezeti állapot jellemzésére. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Keresztes, Balázs (2014) Növényvédelmi technológiák hatása pók (Araneae) együttesekre, fás szárú kertészeti kultúrákban = Effect of pest management systems on spider (Araneae) assemblages in woody horticultural crops. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kiss, Balázs (2014) Kettős hasznosítású magyar tarka növendék bikák teljesítményvizsgálata, hústermelő képessége és húsminőségi tulajdonságai = Performance testing, meat-producing ability and meat quality traits of dual-purpose Hungarian Simmental young bulls. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kiss, Judit (2014) Mátrix-alapú logikai projekttervezési keretrendszer = Matrix-based logic planning framework for projects. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Koi, Gyula (2014) Külföldi hatások a magyar közigazgatás-tudományban. Hazai és nemzetközi tudománytörténeti visszapillantás a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. PhD thesis, Széchenyi István Egyetem.

Koller, Miklós (2014) Spatial–Temporal Event Recognition and Metastable Oscillations in CNN Wave Computer. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kolta, Dóra (2014) Ady lírai mitologizmusának folklorisztikus motívumrétegei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kosztándi, István (2014) A zeneszerzés és a hegedű román mestere: George Enescu. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Kovács, Gergő Péter (2014) Cukorcirok termesztéstechnológia kidolgozása alternatív energetikai célokra. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kovács, Levente (2014) Akut és krónikus stressz vizsgálata tejelő teheneken a szívritmus-változékonyság meghatározásával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kujáni, Katalin Olga (2014) Fenntarthatósági és rövid ellátási lánc modellek alkalmazásának hazai vizsgálata - adaptációs lehetőségek a homokháti tanyavilág esetében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kulcsár, Sándor (2014) Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salvatore Marsili teológiájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kálmán, Péter (2014) A Magyar Katolikus Egyház helyzete a kádári egyházpolitika első éveiben a teológiai összefüggések tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kárpáti, Ildikó (2014) „Ilyenek voltunk”– A zsidó identitástudat ábrázolásának kultúraszociológiai olvasata az amerikai játékfilmekben. PhD thesis, OR-ZSE.

L

Lajkó, István (2014) Vlagyimir Szofronyickij. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

László, Márton (2014) Kollektivizálás Székelyföldön (1949-1962). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lőkkös, Andor (2014) Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára = Faunistical and ecological investigation of water beetles, with special regard to the family of minute moss beetles. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lőrincz, Márta (2014) A sertés circovírusok evolúciója. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

M

Majóczki-Katona, Szilvia (2014) Vertikális koordináció és szerződéses kapcsolatok a gabonavertikumban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Markó, Olga (2014) A hazai mustárvertikum versenyképességének és fejlesztési lehetőségeinek értékelése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Martí, Tibor (2014) Gróf Esterházy László (1626–1652). Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Megyeri, Mária (2014) Génbanki Triticum monococcum tételek molekuláris citogenetikai elemzése és kiaknázása a búzanemesítés számára. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mezey, András (2014) Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mohamadinejad, Azadeh (2014) Assessment of Coaches’ Knowledge Regarding Their Legal Duties toward Athletes. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Mohácsi, János (2014) Határ Győző regénypoétikája. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Molnár, Péter (2014) Islam- und Palästinabild in sechs deutschsprachigen Pilgerberichten des Mittelalters = Az iszlámról és Palesztináról alkotott kép hat középkori, német nyelvű útleírásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Morvai, Róbert (2014) Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Máthé, László (2014) Közútról lefutó járművek mozgásának elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mód, Orsolya (2014) David Popper élete és művészete. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

N

Nagy, Csaba (2014) Retorikus gondolkodásmód Telemann der harmonische Gottesdienst oboás kantátáiban. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Nagy, László (2014) Az „ifjabb” Andrássy. Ifj. gr. Andrássy Gyula politikai, tudományos és kulturális tevékenységének fő irányelvei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nemes, Csaba (2014) Efficient implementation of computationally intensive algorithms on parallel computing platforms. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nemes, Gábor (2014) Az Apostoli Szentszék és a Jagelló-kori Magyarország kapcsolata - különösen VII. Kelemen pápa idején (1523–1526). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nemet, Andreja (2014) Optimisation and Integration of Renewable Energy Generation and Management Options = A megújuló energia előállítás és kezelési lehetőségeinek az optimalizálása és integrálása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Neubauer, Éva (2014) Magyarország vízgazdálkodásának optimalizációs lehetősége a vízlábnyomon keresztül. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Neumanné Virág, Ildikó (2014) Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modellel = Impacts of the integration on trade of EU members - The impact of the integration on the trade of EU members-approach with gravity model. PhD thesis, Pannon Egyetem.

O

Ollár, Tamás (2014) A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára = The effect of the sulfur mobility over sulfide catalysts in thiophene desulphurisation process. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Olsovszkyné Némedi, Andrea (2014) Hallgatói és munkaerőpiaci elégedettségi vizsgálatok a felsőoktatási marketingben. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

P

Papp, Zsófia Márta (2014) Úton a versenyképes desztináció felé = En route to the competitive destination. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pataki, Tamás István (2014) Többdimenziós szén nanocső szerkezetek húzásának modellezése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Petákné Balogh, Anikó (2014) Az e-learning szerepe a felsőoktatási intézmények tudásmenedzsment rendszerében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Psáder, Roland (2014) Az endoszkópia szerepe és lehetőségei a gasztroenterológiai diagnosztika és terápia néhány területén kutyában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pünkösty, András (2014) Az európai uniós jog etikai vonatkozásai - kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

R

Raffai, Csilla (2014) Falusi szállásadók innovációs képesség érettségének vizsgálata = Investigating the innovation capability maturity of rural accommodation service providers. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Reguly, István Zoltán (2014) ABSTRACTION AND IMPLEMENTATION OF UNSTRUCTURED GRID ALGORITHMS ON MASSIVELY PARALLEL HETEROGENEOUS ARCHITECTURES. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Reicher, Regina Zsuzsánna (2014) CRM informatikai rendszer bevezetésének és működtetésének vállalati problémái a magyar KKV-k körében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Rudan, János (2014) Optimization-based analysis and control of complex networks with nonlinear dynamics. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ruff, Ferenc (2014) A fogyasztói magatartás vizsgálatának módszertani továbbfejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Rák, Ádám (2014) RACER data stream based array processor and algorithm implementation methods as well as their applications for parallel, heterogeneous computing architectures. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

S

Salamon, Thomas (2014) Biographical Illustrations, Proselytes and their acceptance to Judaism between the 9th and 19th Centuries. PhD thesis, OR-ZSE.

Semeginé Tariszka, Éva (2014) A szervezeti belső kommunikáció rendszerének korszerű kialakítása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Shubhra, Quazi Tanminul Haque (2014) Preparation and surface modification of magnetic PLGA nanoparticles for sustaining natural interferon release = Mágneses PLGA nanorészecskék előkészítése és felületi módosítása természetes interferon késleltetett és célzott hatóanyag leadása érdekében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Siegfried, Patrick (2014) Knowledge transfer in service research - Service engineering in stratup companies = Tudástranszfer a szolgáltatáskutatásban - Szolgáltatástervezés fiatal vállalatoknál. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Sipos, Gyula (2014) A "Szarvasi-1" energiafű helye a megújuló energiatermelésben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Somfay, Örs (2014) Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Soós, Mihály (2014) Az élelmiszer-fogyasztói magatartás és a testtömeg menedzselés összefüggései. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Stachó, László (2014) Bartók előadóművészi modelljei és ideáljai. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Stöckert, Dávid (2014) A Harmadik Birodalom németségpolitikája Magyarországon - magyarnémetek Németország árnyékában (1938-1945). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sugár, Eszter (2014) Martonvásári búza genotípusok növekedésdinamikájának és termésprodukciójának vizsgálata különböző N-tápelem szinteken. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szabó, Gabriella (2014) Kommunikáció és Integráció. Új utak az európai nyilvánosság vizsgálatában a magyar médiatörvények európai vitájának tükrében. PhD thesis, ELTE.

Szabó, Márton (2014) Növénykártevő fonalférgek visszaszorításának lehetősége nematóda-csapdázó és Trichoderma gombák segítségével: in vitro konfrontációs és génexpressziós vizsgálatok Caenorhabditis elegans modellrendszer felhasználásával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szabó, Réka (2014) Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és a fogalmi metaforák elméletének összevetése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szabó-Benedek, Andrea (2014) A CSR-gyakorlat vizsgálata a vállalatvezetői értékek és attitűdök körében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szalkai, István (2014) Reakciómechanizmusok algoritmikus és matematikai vizsgálata = An algorithmic and mathematical investigation of reactions. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szaszkó, Elek (2014) A Szeri Pósafi család. Egy alföldi előkelő család története a 14-15. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szendrő, Katalin (2014) Effect of genotype and management systems on performance, economics and societal perceptions in rabbit meat production. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Szentpály, Miklós (2014) Hajótörések. Francia minták Németh László regényírói életművében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sztankov, Iván (2014) A 20-21. századi magyar nagybőgő irodalom Kodály Zoltántól napjainkig. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Sződi, Szilvia (2014) A csonthéjasok monilíniás megbetegedését előidéző károkozók növénykórtani, genetikai és rezisztencia vizsgálatának egyes aspektusai. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szűcs, Csaba (2014) Foglalkoztatás, versenyképesség a Gyöngyösi Kistérségben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szűcsné Cserépi, Stefánia (2014) Királis biszfoszfit ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása enantioszelektív hidroformilezési reakciókban = Synthesis of chiral phosphorous ligands and their application in catalytic asymmetric hydroformylation. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sándor, Tamás (2014) Növényvédelmi gépek tisztítása során keletkező koncentrált terhelések és eljárástechnikai összefüggések vizsgálata = Examination of nascent concentrated environmental endurances during by cleaning of plant protection sprayers. PhD thesis, Pannon Egyetem.

T

Tamás, Péter (2014) Bazaltszövettel erősített polimer mátrixú kompozitok fejlesztése. PhD thesis, BME.

Tamási, Balázs (2014) Jeremiás és Báruk hagyományai a Második Szentély korában: Prófécia és történelemszemlélet. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tornai, Kálmán (2014) Hatékony monitorozás és erőforrás-gazdálkodás érzékelő hálózatokkal. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

U

Udvardy, Tamás (2014) A Szociális Missziótársulat alapításának előzményei és fejlődése eredeti forrásművek és folyóiratok tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ureczky, Dóra (2014) Az excentrikus edzés és az egésztest vibráció hatása az izom mikrostruktúrájára és az energia felhasználására. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

V

Varga, Diána (2014) A magyar felszólító mondatok szerkezete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, János (2014) A versenyképesség többszintű értelmezése és az innovációval való összefüggései. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vera, Roberto Alvarez (2014) Large Scale Annotation of Biomolecular Data Using Integrated Database Management Tools. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Veres-Nyéki, Kata Orsolya (2014) Evaluation of trigeminal nociceptive processing in horses = A trigeminális nociceptív funkció vizsgálata lovakon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Verő, Tamás (2014) Maimonidész nevelésfilozófiája. PhD thesis, OR-ZSE.

Vicze, Gábor (2014) Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban – a vezetési tanácsadás esete = Factors affecting competitiveness and the take-off points in the Hungarian service sector – the case of business consultancy. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Virág, András (2014) Hálózatok a cserkészetben - cserkészhálózatok avagy a magyarországi cserkészet titkos története, különös tekintettel az 1939-től 1990-ig terjedő időszakra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vucskits, András Valentin (2014) A fulvosav és a huminsav biológiai hatásának vizsgálata patkányokon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

W

Wéber, Péter (2014) Az egykulcsos SZJA neuralgikus pontjai. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Z

Zsedrovits, Tamás (2014) Visual Sense-and-Avoid for Small Size Unmanned Aerial Vehicles. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Á

Ágoston, Piroska (2014) A végső mocsár (La palude definitiva) – Giorgio Manganelli utolsó műve. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Árpási, Zoltán (2014) Wellness turisztikai szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei a dél-alföldi régióban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Áy, Zoltán (2014) Abiotikus és biotikus stresszekkel szemben rezisztenciát eredményező DNS-szekvenciák expressziója búzában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

This list was generated on Sun Jul 21 12:02:51 2024 CEST.