REAL-PhD

Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 196.

Thesis

AL-Nussairawi, Mohammed Talib Jasim (2020) Identification of genes responsible for ochratoxin-A biodegradation by Cupriavidus basilensis ŐR16 and valuation of Cupriavidus genus for mycotoxins biodegradation potential. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

AbdAlrahman, Mohammad Salem (2020) The impact of consumer attitudes on Palestinian consumers food choice : The Palestinian-Israeli conflict effect on consumers intentions to buy Israeli and Palestinian manufactured food products in the Palestinian market. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Abdulkerim, Yavuzaslan (2020) Turkish higher education students' career aspirations in light of empirical research in Hungary. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Adorján, Anna (2020) A budapesti zöldinfrastruktúra fejlesztése a Duna menti volt ipari területek rehabilitációjával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ahmet, Bariscil (2020) Refugee students in the Turkish higher education in the light of the Syrian conflict. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Al-Alawi Mutaz, Moh'd Abdelmuti (2020) Assessment of the evolution and efficiency of different industrial composting technology. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Al-Sabai, Abdulghani (2020) Jemen gazdaságának kihívásai és fejlesztésének lehetséges jövőbeli irányai. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Aljammal, Noor (2020) Modification and characterization of adsorbent materials and CNTs for oil spill cleanup from water. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Atobishi Thabit, Qasem Awad (2020) Adoption factors of cloud computing technology. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bacsárdi, József (2020) Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bakos, Izabella Mária (2020) A vásárlói közösségek mintázatai és térbeli sajátosságai Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bareith, Tibor (2020) A verseny dinamikája a magyar sertés- és baromfi ágazatokban. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bartos, Anikó (2020) Periodikus ipari folyamatok erőforrás eloszlását optimalizáló algoritmusok és hatékony szoftverimplementációik kutatása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Battay, Márton Balázs (2020) A termőföldhöz kapcsolódó egyes vagyoni értékű jogok gazdasági értékelése : A vadászati haszonbérleti díjat meghatározó tényezők azonosítása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Baucsek, Csaba (2020) A füleki ferencesek szervező szerepe Fülek társadalmában, művelődésében és kulturális emlékezetében a XIX. század végétől 1945-ig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bencsik, Dóra (2020) Hagyományos víztisztítási technológiák során visszamaradó melléktermék vegyületek vizsgálata halmodellen. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bereczki, Ildikó (2020) Gyermeki jogok és szülői felelősség nemzetközi magánjogi perspektívából. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Berkes, Lilla (2020) A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bobek, Janka (2020) Spontán és mesterséges folyamatok hatása rétegződésre hajlamos folyadék homogenizálására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Boda, Márton Attila (2020) Üzleti szimulációk és tanulórendszerek döntéshozatali mechanizmusai. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bognár, Lajos (2020) Illegális vagy vitatható kereskedelmi gyakorlatok fogyasztói megítélése. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bogóné Tóth, Zsuzsánna (2020) Boros palackok környezeti hatásvizsgálata életciklus-értékeléssel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bojtár, Gergely (2020) Textil kompozitok anyagtulajdonságainak numerikus modellezése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Brian, Mitchell (2020) The Learning Economy, Innovation, and ICT-generated productivity: International comparison between the European Union and North America. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Brzózka, Helena Mária (2020) Familienzusammenführung im Asylrecht der Europäischen Union. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Bálint, Csaba (2020) A háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás területi egyenlőtlenségei Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Búza, László (2020) Sertés állomány-egészségügyi menedzsment. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Chovan, Brigitta (2020) Munkáltatói márka jelentősége az emberi erőforrás menedzsment fejlődésében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csillik, Éva (2020) The forms and functions of pedagogical translanguaging in Hungarian heritage language education. A case study of Hungarian-English emergent bi-, and multilinguals in early childhood classrooms in New York City. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Csirkés, Zsolt (2020) Szenzomotoros torna hatása az óvodások egyensúlyozó képességére és poszturális stabilitására. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Csizmadia, Dóra (2020) Development of sustainable rainwater management in Budapest. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csoknya, Tünde Éva (2020) Az ingyenes dologhasználat határai a klasszikus római jog forrásaiban, kitekintéssel a modern német szabályozásra. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Csány, Gergely (2020) Changes in Ultrasound Signals and Transducer Impedance for Imaging and Characterization. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Czene-Polgár, Viktória (2020) Pénzügyi bűncselekmények megítélése és felderítése 1945–1956 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dancsokné Fóris, Edina Klára (2020) Vidéki térségek a települések szövetében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Dekemati, Igor (2020) A klíma-szenzitív és a klíma-védő művelés megfelelése különböző talajokon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Domán, Auguszta (2020) A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dávid, Ágota (2020) International Science Policy of Hungary at the Beginning of the 21st Century = Magyar nemzetközi tudománypolitika a 21. század első évtizedeiben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Eck-Varanka, Bettina Mária (2020) A kagyló mikronukleusz teszt alkalmazhatóságának vizsgálata vízszennyező komponensek genotoxicitás minősítésében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Emődi, Andrea (2020) Az alakor sokféleségének vizsgálata a morfometria módszereivel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Enyedi, Tamás (2020) Recycled Religions: Egypt in Fin de Siécle Hermetic and Thelemic Thought. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Erős, Katalin Renáta SSND (2020) Búcsúk és búcsúlevelek a késő középkori Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Farkas, Péter (2020) A dohánytripsz (Thrips tabaci Lindeman, 1889) molekuláris azonosítása és ökológiai paramétereinek vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Farkas, Tamás Péter (2020) A különböző módon tartott anya - és növendéknyulak termelésének és viselkedésének vizsgálata. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Fehér, Ilona (2020) A száraztésztát készítő mikro-, és kisvállalkozások versenyképességének elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fekete, Gusztáv (2020) Kinetics and kinematics of the human knee joint under standard and non-standard squat movement. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

File, Bálint (2020) Modular analysis of brain and free word association networks. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Földi, Sándor (2020) Continuous non-invasive blood pressure monitoring via 3D force sensor and its applications in diagnostics. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Földi, Zsófia (2020) Településszegélyek tájépítészeti szempontú értékelése és tipizálása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fülöp, Tamás (2020) Tér-időbeli vizuális jelenségek vizsgálata biológiai alapú algoritmusokkal. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Füzesi, Krisztián (2020) Tissue Characterization and Custom Manufactured Phantoms for Modelling of Medical Ultrasound Images. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gadár, László (2020) Network science-based analysis of human factors in systems engineering. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gazdag, Orsolya (2020) Különböző gazdálkodási módok hatásának vizsgálata a talajmikroba-közösségek funkcionális diverzitására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gazsó, Dániel (2020) Otthon és itthon : A magyar diaszpóra és anyaországa. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gilián, Lilla Diána (2020) A Himantoglossum adriaticum – adriai sallangvirág ex situ szaporításának módszertani fejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gonda, György (2020) Ruházati kiskereskedelmi üzletek versenyképességi tényezői. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Goran, Jovicic (2020) Die völkerrechtliche Stellung des Heiligen Stuhls und des Vatikanstaates unter besonderer Berücksichtigung ihres Status im System der vereinten Nationen. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gulyás, Gábor (2020) Települési szennyvíz nehézfémtartalma és annak hatása a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeire. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gyurcsik, Petronella (2020) A hazai vállalkozások tőkehelyzetében és tőkeszerkezetében bekövetkezett változások és azok hatásainak elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gájer, László (2020) A katolikus gondolkodás és a 19. századi brit politikai liberalizmus összeegyeztetésére tett kísérlet Lord Acton írásaiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gál, Zsolt (2020) A Visegrádi Négyek gazdasági jellemzőinek regionális összehasonlító elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Görög, Georgina (2020) Sharing economy in the context of sustainable development – the empirical examination of the accomodation sharing. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Hajnáczki, Sándor (2020) Kecsketenyésztés hatása egyes természetes és felülvetett gyepekre. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hammerstein, Judit (2020) Oroszország magyar szemmel. Magyar írók Oroszország-Szovjetunió tapasztalata az 1920-30-as években megjelent útirajzok tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Harea, Olga (2020) Contemporary wine architecture in viticultural landscapes. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ható, Zoltán (2020) Pórusos rendszerek adszorpciós és diúziós tulajdonságainak vizsgálata klasszikus molekuláris szimulációs módszerekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Heinze, Ilka (2020) Social aspects of entrepreneurial failure. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Hernádi, Hilda Ágnes (2020) A talajok olajvisszatartó-képességének becslési lehetőségei pedotranszfer típusú összefüggésekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Szilárd (2020) A pedagógus életpályamodell vizsgálata. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Horváth-Csikós, Gabriella (2020) A nyelvtudás mint sikertényező a magyar munkaerőpiacon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hrács, Krisztina (2020) Nagyszemcsés és nano cink-oxid hatásai különböző életmenet-stratégiájú fonálférgekre; Xiphinema vuittenezi és Panagrellus redivivus. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Huseynov, Nijat (2020) The study of the Dutch disease in Azerbaijan and the resource dependent economies (input-output analysis, linear programming and time series econometrics). PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Huseynov, Ragif (2020) The regional aspects of food security: the case of Ganja-Gazakh region of Azerbaijan. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hámori Nagy, Zsuzsanna (2020) Bethlen Gábor külpolitikája és a francia diplomácia a harmincéves háborúban (1619–1629). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Imbeah, Nicholas (2020) Analysis of the role of safety in tourism at a selected tourist destination in the central region of Ghana. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Jávor, Miklós (2020) Egyházpolitika, ateista propaganda és békemozgalom a Kádár-rendszer korai éveiben (1957–1964) : Eszmetörténeti értekezés. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kampfl, Györgyi (2020) Mikrokozmosz kísérleti rendszer optimalizálása talaj szén-nitrogén ciklusok gázalakú (no, n2o, co2) formáinak vizsgálatához. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kandrács, Ágnes (2020) Spontaneously occurring and disinhibition-induced synchronous activities in the human neocortex, in vitro. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kapus, Erika (2020) Határjárás és határidentitások Czóbel Minka életművében. PhD thesis, ELTE.

Kende, Zoltán (2020) Klímakárokkal összefüggő talajminőség romlás és kármegelőzés. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kepe, Nóra (2020) A közösségi média önimádó embere : Technológiai emberkép a 21. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Keppelné Bognár, Erzsébet (2020) MCPD- és glicidil-észterek képződésének vizsgálata magolajok finomítási és konyhatechnikai hőkezelései során. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kerekes, Adrienn (2020) Szőlő fajták színváltozatainak elkülönítése és vitis fajok molekuláris evolúciójának vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kerekes, Margit (2020) A magyarországi kereskedelmi bankok jövedelmezőségének és hatékonyságának elemzése 2005 és 2010 között. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Keszthelyi, Krisztián (2020) Vidékfejlesztési támogatások hatékonyságának vizsgálata Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kinda, Gabriella (2020) György Krassó und der Systemwechsel : György Krassó (1932 - 1956 - 1991) - ein politischer Lebenslauf mit besonderem Hinblick auf den demokratischen Wandel in Ungarn. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Kiss, Gábor (2020) A világi krisztushívők közreműködése a krisztusi hármas küldetésben és a kormányzati hatalom gyakorlásában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, Konrád (2020) A rövid élelmiszerlánc (RÉL) szerepe a budapesti agglomeráció és Heves megye hagyományos és termelői piacain. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kiss, Lola Virág (2020) Nano- és nagyszemcsés cink-oxid ökotoxikológiai vizsgálata talajlakó szervezeteken. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kiss, Lívia Benita (2020) A főáramú és az alternatív közgazdaságtan természetének empirikus vizsgálata komplex tartalomelemzéssel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kocsis, Péter (2020) A vallási pluralizmus kihívásai a közéleti teológia számára. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Konka, Boglárka (2020) Változó versenykörnyezetben a brit autóipar, avagy egy "footloose"-nak minősített iparág kilátásai az Egyesült Királyságban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Bertalan (2020) Lokális kölcsönhatások által modulált belső dinamika mint biológiai szabályozó mechanizmus vizsgálata globuláris fehérjékben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Krisztián (2020) Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak klasszikus rendszerében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kraft, Michael Hans Gino (2020) Strengthening organizations through ambidexterity an empirical investigation. PhD thesis, Szent István Egyetem (2020-2021).

Kun, Ágnes (2020) A szőlőoltvány előállításának eredményességét befolyásoló előhajtató közegek és paraffinok értékelése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kurmangozhina, Gulnara (2020) The mechanism of sustainable socio-economic development of the Akmola region. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kóbor, Péter (2020) Investigations on the taxonomy and systematics of big-eyed bugs (Heteroptera: Lygaeoidea: Geocoridae). PhD thesis, Pannon Egyetem.

König, Éva (2020) Analysis and synthesis of processes with uncertain parameters. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kőszegi, Lászlóné (2020) A nagy csalán (Urtica dioica L.) extraktumainak és bioaktív komponenseinek vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lajterné Farkas, Bernadett (2020) A szőlővessző morfológiai felépítése és a Botrytis cinerea jelentősége, valamint környezetkímélő megoldások a szőlő szaporítóanyag előállításban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Leitold, Dániel (2020) Hálózat-alapú irányíthatósági és megfigyelhetőségi elemzés, szenzorok és beavatkozók optimális elhelyezése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lo Giudice, Maria (2020) Unravelling the role of Calcium sensing receptor (CaSR) in neurological phenotypes. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lukács, Bence Ákos (2020) A kaposvári M. Kir. 10. "Rosseb" gyaloghadosztály harcai Magyarország védelmében (1943-1945). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lánczky, István (2020) Individuation of Material Substances in Avicenna’s Philosophy. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Makra, Ákos (2020) Ultrasound Image Modelling and Resolution Enhancement. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mansur Hasan, Mohammad Anwar Mahmoud (2020) The Perceptions of Governmental Stakeholders towards the External Auditors: Evidence from Jordan. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mayer, Zoltán (2020) Mikorrhiza gomba hatása napraforgó és kukorica környezeti tényezőkre adott stressz-válaszaira. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Meena, Bashdar Ismael (2020) Iron and manganese complexes in biomimetic catalytic oxidations. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Megyeri, Gábor (2020) Lignocellulóz hidrolízise és továbbhasznosítása ionos folyadékban enzimek segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Meszéna, Domokos (2020) Advanced recording techniques for studying cellular-level neurophysiology. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mohamed, F. Issa (2020) Novel methods for removing EEG artifacts and calculating dynamic brain connectivity. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Molnár, Erik (2020) Eltérő nitrogén-tápanyagellátási módok hatása a talaj N2O és CO2 produkciójára és kibocsátására bolygatatlan talajoszlop- és tenyészedény modellkísérletben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mravcsik, Zoltán (2020) A Vitaceae család termesztett fajainak evolúciója, domesztikációja és diverzitása a Kárpát-medencében a morfometriai vizsgálatok tükrében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Muzsalyi, Róbert (2020) Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve az Európai Unió jogában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Balázs (2020) A Bianca szőlőfajta borászati technológiájának optimalizálása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nagy, Balázs (2020) Three-dimensional Scene Understanding in Mobile Laser Scanning data. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Erzsébet (2020) Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) kloroplasztisz genomjának szekvenálása és elemzése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, József (2020) Élet és halál, örök élet és örök halál a Jelenések könyvében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Nagy, Péter (2020) A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Nemesné Matus, Zsanett (2020) Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon : Bodroghy Papp István költészete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nikola, Trendov (2020) Comparative analysis of the agricultural sector in selected EU member states. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nyírő, András (2020) Karsztvízkatasztrófa - Antropogén és természeti folyamatok kölcsön-hatásai, Dunántúli-középhegység, 1949-1989. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nádor, Koppány Zsombor (2020) Új evangelizáció és kultúra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, Csaba (2020) Sorbus fajkeletkezés triparentális hibridizációval a kelet- és délkelet-európai térségben (Nothosubgenus Triparens). PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Németh, Gyöngyi (2020) Szőlőalanyok szerepe egyes biológiailag aktív anyagok felhalmozódásában a szőlő különböző szerveiben szabadföldi körülmények között. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Orbán, Endre (2020) Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Orosz, György (2020) Természeti potenciálok térségi használatának vizsgálata és a területi kohézió. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Papp, Marianna (2020) A talajlégzés komponenseinek azonosítása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pataki, János István (2020) A bírósági végrehajtási eljárás rendszere és a végrehajtó szervezet Magyarországon Történeti előzmények, a szabályozás bemutatása, a főbb problémáinak bemutatása és értékelése. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Pesti, Réka (2020) A betegség tünetek kialakulásában kulcsszerepet játszó gén-expressziós változások molekuláris vizsgálata vírusfertőzött növényekben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pető, Zoltán (2020) Egy reakciós "liberális" a XX. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pipoly, Ivett (2020) Environmental and genetic predictors of reproductive success and sex ratios in vertebrates. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Preiszner, Bálint (2020) The effects of behavioural flexibility on social and reproductive success in birds. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Privóczki, Zoltán István (2020) A Dél-Alföldi fiatal gazdálkodók társadalmi-gazdasági helyzete, különös tekintettel az igénybe vett támogatások hasznosulására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2020-2021).

Pápay, Gergely (2020) Természetvédelmi kezelések hatása hegyi rétek vegetációjára. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pásztor, György (2020) Adatok a köles fajok biológiájához és természetes vírusfertőzöttségéhez. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pózna, Anna Ibolya (2020) Model based diagnostic methods with energetic applications. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rosa, Márta Erzsébet (2020) A szaporodási rendszer vizsgálata egy kétszülős utódgondozású bogárfajnál. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ruppert, Tamás (2020) Industry 4.0 based solutions for operator efficiency improvement = Új eszköztár az operátorok munkáját támogató Ipar 4.0 megoldások fejlesztésére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sabjanics, István (2020) A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sami, S. A. Sader (2020) An experimental approach to total quality management in the context of Industry 4.0. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Schally, Gergely Tibor (2020) Az erdei szalonka (Scolopax rusticola LINNAEUS, 1758) megfigyelési és elejtési adatainak vizsgálata Magyarországon 2009-2018 között. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Simon, Brigitta (2020) Az üledék és a hínár hatása a standard „A” kád párolgására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Somoskövi, Csilla (2020) Pszichiátriai dolgozók attitűd vizsgálata Q-módszerrel. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Spilák, Viktor (2020) Szervezeti kultúra, vezetői szerepek hatása az információbiztonsági kiválóságra és felhő alapú megoldások alkalmazására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Stratan, Dumitru (2020) Drivers for development social entrepreneurship in Moldova. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sun, Dong (2020) Gait analysis and muscoloskeletal modelling used in athletes recovery from Achilles tendon rupture. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Surányi, Szilvia (2020) Arboreal hunting spiders in apple orchards: taxonomic composition, natural prey and circadian biology. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Surányi, Szilvia (2020) Az őszi árpa növénytáplálásának fejlesztése csernozjom réti talajon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szabó, Endre Győző (2020) Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében biztosított védelem szintjének elemzése. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szabó, Rafael (2020) Polivinilidén-difluorid alapú membránok tárolhatóságának vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Tünde (2020) Sportsérültek jogai, a sportolók védelme : Az élsport során elszenvedett hosszú-távú egészségkárosodás bemutatása és megelőzése a Sportjog és az Egészségügyi jog tükrében. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Szeberényi, András (2020) Az online kommunikáció lehetősége a környezettudatosság erősítésében egy térség településeinek példáján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szegedyné Fricz, Ágnes (2020) A vidékfejlesztést támogató helyi termékek fogyasztói szempontú vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szilvay, Gergely (2020) Az azonos neműek házassága: érvek és ellenérvek. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szlifka, Gábor (2020) A hozzáadottérték-adó jelene és jövője Európában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sztancsné Kardos, Tímea (2020) Thököly Imre és udvarának familiárisai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szádoczki, Vera (2020) Neolatin elégiaköltészet a 18. századi Magyarországon : A jezsuita költészetoktatás és Makó Pál munkássága. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szájer, Péter (2020) A magyar úszó és para úszóválogatott sportolók pszichés tényezőinek összehasonlító vizsgálata. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Sárosi, József (2020) Pneumatikus mesterséges izmok működésének statikus és dinamikus modellezése, nagypontosságú pozicionálása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tanos, Márton (2020) Mészöly Miklós regényeinek prózapoétikai vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tarcsay, Tibor (2020) Metanarratives of History: Eusebian and Augustinian Perceptions of History in Orosius, Bede, and the Old English Translations. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Teschmayer, Gábor (2020) A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Tomasek, Szabina (2020) Sugárhajtómű üzemanyag komponensek előállítása alternatív forrásokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Trenyik, Tamás (2020) A települési hulladék begyűjtés és a kapcsolódó elválasztási láncok folyamatmodell bázisú értékelése. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Turi, Gergő (2020) Quantifier Scope Ambiguities in Hungarian. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tárnok, Balázs (2020) Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, Adrienn (2020) Tojáslevek eltarthatóságának növelése kombinált kíméletes tartósítási eljárások alkalmazásával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, András József (2020) Élelmiszerbiztonsági-menedzsment az iskolai konyhákon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Károly István (2020) Teológiai élet magyarországi evangélikus teológiai folyóiratokban az 1940-es években. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Tóth, Róbert János (2020) A vállalati pénzügyi stratégia kapcsolata a szervezeti pénzügyi kultúra tényezőivel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Tamás Gyula (2020) A tőgybimbó anatómiájának ultrahangos vizsgálata holstein-fríz szarvasmarhafajtában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Ádám (2020) A légköri kátránygömbök keletkezési mechanizmusa és tulajdonságai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Ágnes (2020) La représentation de l’espace et du corps dans l’œuvre de Maurice Carême. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Török, Martina Zsófia (2020) Könyvvizsgálati minőségértelmezés és annak egy lehetséges mérési modellje. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Török, Tibor (2020) A szabadkereskedelmi elkötelezettség és a gazdasági érdekek közötti interakció. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Törő, András (2020) A papnevelés és a papnevelő intézetek új dimenziója: a propedeutikum. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Urbán, Béla (2020) Hordozóhoz kötött palládiumkatalizátorok vizsgálata kapcsolási és karbonilezési reakciókban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vajda, Andrea (2020) Magyarország és az EU tagállamok verseny-képességét befolyásoló egyes tényezők elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Varga, Ádám (2020) A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Velkey, György László (2020) Az „irodalmi öntudat” szerkezete és változásai az 1960-as években. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vetter, Szilvia Éva (2020) Az állatkínzás szabályozása gazdasági és társadalmi mutatók tükrében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vijay, Victor (2020) An Experimental Research on the Consumer Response towards Online Personalised Pricing Strategies: A Comparative Study between Indian and Malaysian Online Consumers. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vincze, András (2020) Kommunikációs vizsgálatok az európai uniós tagországok megújuló energia cselekvési terveinek tükrében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vo, Trung Au (2020) Identification and impact of Arbuscular mycorrhizal fungi on Eclipta prostrata L. and Capsicum frutescens L. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Várnai, Ibolya (2020) Kapcsolódási pontok és térbeliség a műtárgyak és használt cikkek piacain. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vígh, Enikő Zita (2020) A klímaváltozás hatása a növénytermesztők gazdasági döntéseire. PhD thesis, Szent István Egyetem (2020-2021).

Waltner, István (2020) Hazai térképi és más talajadatok nemzetközi digitális térképbe és adatbázisokba illesztésének megalapozása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Zsigri, Ferenc (2020) A szervezeti operatív döntéshozatal humán elemeinek összefüggései. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Zátonyi, Anita (2020) Fabrication and Characterization of Implantable Polymer Microinterfaces. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Zöld-Balogh, Ágnes (2020) Mikológiai vizsgálatok hazai úszólápokon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ács, Virág (2020) Possible methods for improving muscle mass production in the Pannon large and the Pannon white rabbit breeds. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ádám, János (2020) Csonthéjasok PPV fertőzöttségének vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ádám, Szilvia (2020) Dunai szigetek ártéri erdeinek természetvédelmi, ökológiai és tájtörténeti kutatása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Óhegyi, Katalin (2020) Nagyvállalati HR gyakorlatok összetettségének értékelése a versenyszférában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

This list was generated on Mon May 27 18:27:12 2024 CEST.