REAL-PhD

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 169.

Thesis

Abinaya, Chandrasekaran (2017) Neural differentiation of mouse and human pluripotent stem cells. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Apró, Melinda (2017) Szőlővírusok kimutatási módszereinek fejlesztése és alkalmazása a szőlőültetvények vírusfertőzöttségének felmérésében = Application and development of detection methods of grape viruses in the survey of virus infection of vineyards. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bagi, Nárcisz Mária (2017) A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel = The investigation of catalytic effect of 2,3-dihydro-2,2,2-triphenylphenanthro[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazaphosphole and reaction with aromatic phenols. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bahaa, Al-Asmi (2017) Correlations between the state debt and economic stability in Asian and African developing countries. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bakó, Gábor (2017) Környezet- és természetvédelmi vonatkozású változások nyomon követése nagyfelbontású légi távérzékeléssel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bakó, Tamás (2017) A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre = The impact of wages on job search and on work effort at the workplace. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Balázs, József (2017) Machumetis Saracenorum principis, eiusque succesorum vitae, ac doctina : Az iszlámkép forrásai a kora újkori Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Barányi, István (2017) Acél felület mikrotopográfiai változása abráziós kopás kezdeti szakaszán. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bauer-Haáz, Éva Anita (2017) A vidra táplálkozási szokásai terepi és post mortem vizsgálat alapján. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bede-Fazekas, Ákos (2017) Fás szárú dísznövények potenciális telepíthetőségi területének előrejelzése természetközeli élőhelyekre készített modellek alapján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bereczki, Krisztina (2017) A madarak szerepe a hernyókártevők elleni védekezésben, tölgyesekben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bernhardt, Botond (2017) Kerti bazsalikom (Ocimum basilicum L.) taxonok biológiailag aktív anyagainak összehasonlító értékelése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bocsi, Róbert (2017) Mikroalgák termesztése laboratóriumi és szabadtéri flat panel foto-bioreaktorokban = Microalgae cultivation in laboratory and outdoor flat panel photo-bioreactors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Borbély, Bence József (2017) Kinematic measurement and analysis of human arm movements. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bosnyák, Edit Ilona (2017) Magyar élsportolók gén polimorfizmus-mintázatának vizsgálata. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Bretz, Annamária (2017) Bod Péter historia litteraria programja. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bányai, Judit (2017) A szárazságstressz morfológiai, fiziológiai és termésbiológiai hatásának tanulmányozása durumbúzában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bárdos, Ilona Kinga (2017) Vállalati ösztönzési technikák: a munkahelyi jutalmazás és javadalmazás az északkelet-magyarországi régióban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Béres, Dániel (2017) A magyar települési önkormányzatok fizetésképtelenségének előrejelezhetősége. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bóna, Péter (2017) „Jól elrejtették”. A magyarországi feldolgozóipari vállalkozások sikeréről = ”It has been well-hidden”. About the success of companies operating in the processing industry = „Gut verborgen” - Über den Erfolg der produzierenden Unternehmen in Ungarn. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bőhm, Viktória (2017) Az oltott görögdinnye sótűrése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csapó, László Attila (2017) Az információmenedzsment szerepe a folyamatfejlesztésben – a Toyota-módszer innovatív megközelítése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csorba, László (2017) Szelekció, verseny és kockázat a gazdasági evolúció folyamatában – bizonytalanság és kockázatvállalás vizsgálata felsőoktatási hallgatók körében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csorba, Ádám (2017) Reflektancia spektroszkópia alkalmazása talajtulajdonságok és talajosztályozási egységek meghatározásában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csorbai, Balázs (2017) Szaporodásbiológiai, genetikai, és területválasztási vizsgálatok a kínai razbóra (Pseudorasbora parva) magyarországi állományain. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csuti, Péter (2017) Világítódiódák fotometriai és színingermetrikai jellemzése = The characterization of the photometry and colorimetry of light emitting diodes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Csáki, István (2017) A magyar elitképzésben résztvevő utánpótlás korú labdarúgók poszt és korosztályspecifikus vizsgálata. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Dabis, Melinda (2017) Az elme örvényében : Az emlékezés mintázatai Kazuo Ishiguro regényeiben = In the Vortex of the Mind : Patterns of Memory in Kauzo Ishiguro's Novels. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Darnay, Lívia (2017) Mikrobiális transzglutamináz alkalmazhatósága tej- és húsipari termékekné. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Deák, Csilla (2017) Szárazságtűrés vizsgálata különböző búzafajtákban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Dombovári, Balázs Gábor (2017) In vivo validation and software control of active intracortical microelectrodes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Duc Vuong, Nguyen (2017) Immobilization and Characterization of Enzyme for Production of Lactulose-Based Oligosaccharides. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Dunai, Attila (2017) A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben = Investigation of the effects of organic and inorganic fertilization and different soil tillage methods to on some soil physical parameters in long-term field experiments. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dvornyicsenko, Natalia (2017) The specific aspects of privileges and immunities of diplomatic agents in International Law: Theory and practice. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dénesné Várvölgyi, Evelin (2017) Módszerfejelsztés a kávépörkölés nyomon követésére és a kávéban esetlegesen előforduló árpa detektálására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Edvy, László (2017) A felsőoktatás szerepvállalása a hallgatók életminőségét megalapozó egészségfejlesztésben. Modellprogram fejlesztése a Pannon Egyetemen. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Evans, Mutuma (2017) Innovative Approaches of Predicting Soil Properties and Soil Classes in the Eastern Slopes of Mt. Kenya. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fabricius-Ferke, György (2017) Phylogeography and Adaptive Genetic Variation Of Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Populations From The Carpathians And The Pannonian Basin. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Farkas, Milán (2017) Monoaromás szénhidrogének mikrobiális lebontása oxigénlimitált közegekben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Farkas, Zsuzsa (2017) Mintavételi eljárások optimalizálása a termékmegfelelőség ellenőrzésére élelmiszerekben előforduló növényvédőszermaradék-határértékek figyelembevételével. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Farkas, Ágnes (2017) A biomassza energetikai célú hasznosításának hatása a munkaerőpiacra és a versenyképességre. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fejérdy, Judit Mónika (2017) Krisztus test szerinti ismeretétől - Krisztus lélek szerinti ismeretéig : Clairvaux-i Szent Bernát krisztológiai tanítása beszédei alapján. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ficsor, Anita (2017) Árpát fertőző Pyrenophora fajok intra- és interspecifikus változékonysága. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fuchsz, Máté (2017) A biogáz földgáz minőségre történő tisztításának és további hasznosításának környezeti és gazdaságossági vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Föhlich, Johanna (2017) Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fülöp, Györk (2017) Földmegfigyelési adatokon alapuló tájváltozatossági mutatórendszer kialakítása statisztikai eszközökkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Füstös, Zoltán (2017) Étkezési paprika (Capsicum Annuum L. Var. Grossum) tenyészthető endofita baktériumainak biodiverzitása és kolonizációjuk modellezése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Galambos, István (2017) Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc Várpalotai történéseihez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Garcia Ojeda, Juan Carlos (2017) On modeling building-evacuation-route planning and organization-based multiagent systems by resorting to the P-graph framework = Épület kiürítési útvonalak tervezése és szervezeti alapú, multiágens rendszerek modellezése a P-gráf keretrendszer felhasználásával. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gibba, Alieu (2017) The Competitiveness of Gambia’s Agricultural Products in International Trade: an Incentive for Economic Progress. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Godena, Albert (2017) A Győri Magyar Vagon- és Gépgyár oktatási vonzáskörzete és szerkezetváltásai (1896-1914). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gombás, Judit (2017) Budapesten élő, 18-65 év közötti látássérült személyek szabadidő-sportolási szokásainak, és a szabadidősport látássérültek számára akadálymentes hozzáférésének vizsgálata. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Gouverneur, Fabienne (2017) PERSONAL, CONFIDENTIAL - Mike W. Fodor als Netzwerker und Kulturmittler. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Gulyás, Miklós (2017) Biogázüzemi erjesztési maradék mezőgazdasági felhasználásának vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gulyás, Zsolt (2017) A stresszválasz és a fejlődés redox szabályozása búzában és lúdfűben = Redox regulation of stress response and development in wheat and Arabidopsis. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gábor, Attila (2017) Model analysis and parameter estimation in biochemical reaction networks = Biokémiai reakcióhálózatok analízise és paramétereinek becslése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gáspár, Igor (2017) Membránműveletek anyagátadásának intenzifikálása az élelmiszeriparban és környezetvédelemben statikus keverő alkalmazásával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hamvas, Gábor (2017) Ekphrasisok az ezüstkori eposzirodalomban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Harkai, Péter (2017) Sugárgomba törzsgyűjtemény taxonómiai és környezetbiológiai elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hende, Fanni (2017) Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Holló, Ervin (2017) A K+F+I helyzete és finanszírozási lehetőségei a KKV-szektorban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hubai, Katalin Eszter (2017) Az avarlebomlás folyamatainak karakterisztikái dunántúli kisvízfolyásokban = The characterictics of the processes of leaf decomposition in Transdanubian streams. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Háhn, Judit (2017) Az Atrazine és Terbuthylazine hatóanyagok biodetoxifikációjának vizsgálata komplex biológiai hatásmérő módszerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Illés, Balázs (2017) Gazdaságfejlesztési hálózatok és klaszterek kialakításának makrogazdasági vizsgálata a nemzetközi szakágazati kapcsolatrendszerben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Jajko, Patrick (2017) Veränderung der Strassennamenlandschaft in Budapest und Wien zwischen 1918 und 1934. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Jankovics, Péter (2017) A magyar brojlercsirke ágazat üzemi szintű versenyképességét befolyásoló tényezők. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Juhász, Péter Gergő (2017) Az élelmezés-biztonsági helyzetre ható tényezők Malawiban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Jócsák, Ildikó (2017) A növényben nehézfém-hatásra kialakuló stresszállapot korai fázisának detektálására alkalmas paraméterek kiválasztása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Józsa, Tamás (2017) A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve = The relationships of market orientation in the municipal public service provision context. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Józsa, Viktória (2017) A nagyvállalati beágyazódás vizsgálata helyi szinten három magyar nagyváros példáján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Jürgen, Fonger (2017) Dynamic Capabilities and Growth of small and medium sized enterprises- a study among companies in North Rhine-Westphalia (Germany). PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kalmár, Péter (2017) Data Science to Improve Bank Controlling Methods. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kanyóné, Rácz Kinga (2017) A szőlő terméskorlátozásának hatásvizsgálata a borok minőségére. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kapa, Mátyás (2017) A kényszerértékesítések egyes gazdasági aspektusai - A felszámolási eljárásban értékesített vagyontárgy becsült forgalmi értékéhez viszonyított megtérült érték ráta -. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Kapros, Zoltán (2017) Autonóm és hálózattal együttműködő fotovillamos energiatermelő rendszerek optimalizálása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Keresztes, Éva Réka (2017) Az oktatási befektetések kiemelt szerepe a felsőoktatás versenyképességében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kevevári, István (2017) A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kindlovits, Sára (2017) A mezei cickafark (Achillea collina becker) produkcióját és hatóanyagait befolyásoló tényezők. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kisari, Krisztián (2017) A Lean-modell alkalmazhatóságának ökonómiai vizsgálata és szervezéstudományi szempontjai biogáz-üzemekben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kiss, Tibor (2017) A kenyérbúza (Triticum aestivum L.) környezeti adaptációját meghatározó genetikai komponensek vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Knakker, Balázs (2017) The diverse role of Alpha Oscillations in Visual Object Processing. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kontra, Levente (2017) A Cymbidium gyűrűsfoltosság vírus elleni RNS csendesítésben szerepet játszó gének és az azt gátló p19 fehérje vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kovács, Attila Gábor (2017) Körtegyümölcs alkoholos fermentációjának és párlatai aromaprofiljának tanulmányozása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kovács, Ildikó Éva (2017) Quo vadis HRM? HR gyakorlatok nemzetközi összehasonlítása fókuszban közép-kelet-európai és hazai sajátosságokkal. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kulcsár, Tibor (2017) Data mining and machine learning algorithms for soft sensor development = Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kárpátiné Daróczi, Judit (2017) A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát? = Is competence power? What is non-university higher vocational training in business worth if it does not give a degree? PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kása, Eszter (2017) Halsperma- és spermatogóniumok vitrifikációja. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lantos, Anna Lívia (2017) Magyarországon előforduló Monilinia fajok biolgóiai diverzitása és fungicid érzékenysége. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Leelőssyné Tóth, Eszter (2017) Részecske- és sejttranszport modellezése mikrofluidikai rendszerekben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lengyel, Edina (2017) Stress and disturbance in benthic diatom assemblages. Examples from lakes and streams and from the field and laboratory studies = Stressz és diszturbancia vizsgálat bentikus kovaalga közösségekben. Példák tavi és folyóvízi környezetből, valamint terepi és laboratóriumi vizsgálatokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lenkovics, Beatrix (2017) A helyi gasztronómia megjelenése Nógrád megye turizmusában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lovassy, Attila (2017) A halál utáni tisztulás kérdése Szent Ágoston De civitate Dei című művének 21. könyvében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Miskolcziné Gábriel, Monika (2017) Zöld ellátási lánc menedzsment átfogó vizsgálata a hazai közúti gépjárműiparban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mohamady, Nahed Abdelfattah (2017) Persistence and permanence of delay differential equations in biomathematics = Késleltetett argumentumú differenciálegyenletek perzisztenciája és permanenciája a biomatematikában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Monostori, László (2017) A katolikus egyház tanítása a lelkiismeretről különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mészáros, Dóra (2017) A mezőgazdaság fenntarthatóságát értékelő módszer fejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mészáros, Ádám Zoltán (2017) Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Sándor (2017) A számvevőszéki függetlenség jelentősége, a fogalom tartalmi mintázatai és kiterjesztett értelmezésének lehetőségei. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Nagygál, János (2017) A konvekciós geotermikus energiatermelés fenntarthatósága és a felhasználás hatékonysága. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nguyen Le, Phuong Lien (2017) Extending the storability of melon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nguyen Thao, Nguyen (2017) Estimation and Utilisation of Dominance Effects in Rabbit Populations. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Nyári, Gábor (2017) "45-ösök"-A német és osztrák területeken élő magyar emigráció története, 1945-1956. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ochalek, Anna Dorota (2017) Disease modelling with rabbit and human stem cells. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Oláh, Enikő Etelka (2017) VIGS vektorok használata során bekövetkező gén expressziós változások és egy virális géncsendesítést gátló fehérje RNS kötésének vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Oláh, Izabella (2017) 1000 fő alatti települések vizsgálata Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pap, Dániel (2017) Identification of two novel powdery mildew resistance loci, from the wild chinese grape species Vitis Piasezkii. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Papp, Dávid (2017) Almafajták és nemesítési génforrások betegségellenállóságának karakterizálása fenotipizálással és molekuláris markerezéssel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pataky, Tibor Csaba (2017) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Patkó, László (2017) Nem invazív monitoring módszerek fejlesztése emlős ragadozó fajok esetében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pelyhe, Csilla (2017) Trichotecénvázas mikotoxinok hatása a Glutation Redox rendszer szabályozására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pintér, Lilla (2017) A kimerítő értelmezés elsajátítása különböző fókusztípusok esetén. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pogácsás, Anett (2017) Különbözőség az egységben. A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Polgári, Dávid (2017) A petesejt aktiváció sejt- és molekuláris biológiai vizsgálata gabonafélékben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Polyák, Ágnes (2017) The role of fractalkine – CX3CR1 signaling in the development of obesity. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Protzner, Anna Gabriella (2017) Élsportolók neurotranszmitter és vazokonstriktor peptid válasza futószalagon végzett terheléses vizsgálatra. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Pándi, Ildikó (2017) A tanyavilág megszűnésének tájökológiai és természetvédelmi hatásai a Duna-Tisza közi Homokhátságon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ragoncsa, Zoltán (2017) A földtulajdon szerkezeti változásainak főbb jellemzői, hatásai hazánkban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Rapi, Sándor (2017) Bioaktív peptidek analitikai meghatározása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Reich, Matthias (2017) Workplace Health Management as an Emerging Function Within Corporate Human Resource Management – Results of a Survey in Germany and Hungary. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Reinitz, László Zoltán (2017) Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Riskó, Marianna (2017) Chira Sándor (1897-1983), a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye püspökének élete és vértanúsága. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rácz, Anita (2017) Kemometria és FT-NIR spektroszkópia alkalmazása az élelmiszeranalitikában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Saláta, Dénes (2017) Az Északi-középhegység fás legelőinek tipológiája és természetvédelmi vonatkozásai. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sebők, Flóra (2017) Biomassza eredetű komposztok mikológiai elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Selmeczy, Géza Balázs (2017) Biodiversity of phytoplankton in Lake Stechlin (Germany) = A fitoplankton biodiverzitása a Stechlin-tóban (Németország). PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sparwasser, Sebastian (2017) Identität im Spannungsfeld von Zwangsmigration und Heimkehr. Ungarndeutsche Vertriebene und die Remigration. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Szabó, Dorottya (2017) A termelői piacok piacszervezői, termelői és fogyasztói szempontú vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szabó, Ildikó (2017) Feltételes adómegállapítás a magyar és a nemzetközi szabályozásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szabó, László (2017) Logisztikai szolgáltatások vizsgálata Zala megyében = Analysis of logistics services in Zala county. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Péter (2017) Molekuláris ütközések dinamikájának vizsgálata kváziklasszikus trajektóriaszámításokkal: a H + O2 → O + OH reakció dinamikája = Studies of the dynamics of molecular collisions using the quasiclassical trajectory method: the dynamics of the reaction of H + O2 → O + OH. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Virág (2017) A tojótyúkágazat ökonómiai viszonyai különböző tartástechnológiákban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szabó, Zoltán László (2017) A projekt kontrolling gyakorlati alkalmazása az építőipari szervezetek vezetésének hatékonyabbá tételében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szanyi M., József (2017) Kárpátalja visszacsatolása Magyarországhoz (1938-1939). Autonómia, birtokbavétel, katonai akciók. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szebelédi, Zsolt (2017) Szerémi György Epistolájának elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szenczi-Cseh, Júlia (2017) A fogyasztók növényvédőszer-maradék expozíciója bizonytalanságát befolyásoló tényezők. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szentgyörgyi, Csaba (2017) Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szilasné Jósvai, Júlia Katalin (2017) Kémiai kommunikációs csatornák kutatása kártevő lepkék (Lepidoptera) és darazsak (Hymenoptera) csapdázására alkalmas csalétkek fejlesztése céljából. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sztankovics, Ágnes (2017) Éjszakai sport a gyermekvédelem tükrében – Az éjféli pingpongbajnokság, a prevenció egyik lehetséges eszközének bemutatása és hatékonyságvizsgálata. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Szuromi, Kristóf (2017) Az ellenségkép árnyékában: az oszmánkép európai aspektusai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szuvandzsiev, Péter (2017) A Solanaceae családba tartozó fontosabb zöldségek (paradicsom, tojásgyümölcs, paprika) növényi tulajdonságainak vizsgálata spektroszkópiás módszerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szécsy, Orsolya (2017) Összefüggések a műtrágyázás, a potenciálisan toxikus elemtartalom és az enzimaktivitás között magyarországi talajokon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szép, Áprád (2017) A menedékkérők hozzáférése az államterülethez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szügyi, Sándor István (2017) Rezisztencianemesítésből kiemelt meggy genotípusok értékelése pomológiai tulajdonságok és endogén vegyületek tesztelésével. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szűts, István Gergely (2017) A Herendi Porcelángyár története a 20. század első felében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sándor, Jenő (2017) Identitás a morális térben. Az énidentitás mint a gazdasági és a morális cselekvés motivációs forrása a vállalkozóiság kontextusában – kísérlet az exploratív teológiai etika alkalmazására a gazdaságetikai diszkurzusban. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Takács, Katalin (2017) Uradalmi kertészetek a 19. Századi Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tenk, András (2017) A természetvédelem regionális és turisztikai összefüggéseinek vizsgálata Budapest zöldfelületein lévő mintaterületek alapján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Turcsán, Arion (2017) Az éghajlatváltozás hatása egyes kertészeti, szántóföldi és erdészeti növénykultúrákra. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Annamária (2017) MEGGYANTRAKNÓZIS: a kórokozó jellemzése, genetikai diverzitása és a növényvédelmi technológia kidolgozása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Attila (2017) Event based diagnosis of process systems = Folyamatrendszerek esemény alapú diagnosztikája. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, János, ifj. (2017) A labdarúgó mérkőzéseken megjelenő technikai elemek összehasonlító vizsgálata magyar és nemzetközi vonatkozásban. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Tóth, Péter (2017) Stresszérzékenység ludakban a tollszedés idején, és a tojástermelés adaptív változása az évjárat és életkor szerint. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Zsolt (2017) Biotikus, abiotikus tényezők és különböző talajok lebontóhatékonyságának kapcsolata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth-Lencsés, Andrea Kitti (2017) Szőlőfajták, változatok, nemesítési alapanyagok jellemzése és származásának vizsgálata molekuláris markerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Türkösi, Edina (2017) Új búza/árpa és búza/Agropyron introgressziós vonalak előállítása és azonosítása fluoreszcens in situ hibridizációval és molekuláris markerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Varga, Dorottya (2017) Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek vizsgálata Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Varga, Erzsébet (2017) Az adóügyi információcsere fejlődése a nemzetközi, az európai és a magyar jogban. Új lehetőségek az adóhatóságok számára, korlátok az adózók védelme érdekében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, László István (2017) A kereklevelű repkény (Glechoma hederacea L.) morfológiai és beltartalmi variabilitása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Varga, Ákos (2017) Táji környezet, peszticidterhelés és tápnövény-fitofág fenológiai szinkronitás hatása almaültetvények poloska (Heterotpera) együtteseire. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vass, Andrea (2017) Peszticid analitikai eljárások fejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Veres, Anita (2017) A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján. Fókuszban a BRICS országok = Examination of the international student mobility in higher education based on certain competitiveness and commercial factors. Focus on the BRICS countries. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Veres, Anita (2017) A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján. Fókuszban a BRICS országok = Examination of the international student mobility in higher education based on certain competitiveness and commercial factors. Focus on the BRICS countries. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vinklerné Rajcsányi, Klára (2017) A magyar sertéstartó egyéni gazdaságok pénzügyi elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Virág, Ágnes (2017) A turisztikai együttműködés szerepe a tokaji borvidéken. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vozik, Dávid (2017) Entomopatogén baktériumok antimikrobiális hatású anyagcseretermékeinek felhasználhatósága a növényvédelemben = Applicability of metabolites with antimicrobial effect of entomopathogenic bacteria in plant protection. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Wirth, Gábor (2017) Helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek a Velencei-tónál. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Zakariás, Kinga Rita (2017) Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Zsarnóczky, Martin Balázs (2017) Az egészségturizmus folyamatainak vizsgálata Észak-magyarországi mintaterületeken. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ábrahám, Júlia (2017) Rekreációs kultúra a fogyasztói társadalomban. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

This list was generated on Mon May 27 18:24:07 2024 CEST.