REAL-PhD

Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 109.

A

Aljammal, Noor (2020) Modification and characterization of adsorbent materials and CNTs for oil spill cleanup from water. PhD thesis, Pannon Egyetem.

B

Bacsárdi, József (2020) Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bareith, Tibor (2020) A verseny dinamikája a magyar sertés- és baromfi ágazatokban. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bartos, Anikó (2020) Periodikus ipari folyamatok erőforrás eloszlását optimalizáló algoritmusok és hatékony szoftverimplementációik kutatása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Baucsek, Csaba (2020) A füleki ferencesek szervező szerepe Fülek társadalmában, művelődésében és kulturális emlékezetében a XIX. század végétől 1945-ig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bereczki, Ildikó (2020) Gyermeki jogok és szülői felelősség nemzetközi magánjogi perspektívából. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Berkes, Lilla (2020) A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bobek, Janka (2020) Spontán és mesterséges folyamatok hatása rétegződésre hajlamos folyadék homogenizálására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bognár, Lajos (2020) Illegális vagy vitatható kereskedelmi gyakorlatok fogyasztói megítélése. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Brzózka, Helena Mária (2020) Familienzusammenführung im Asylrecht der Europäischen Union. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

C

Csillik, Éva (2020) The forms and functions of pedagogical translanguaging in Hungarian heritage language education. A case study of Hungarian-English emergent bi-, and multilinguals in early childhood classrooms in New York City. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Csirkés, Zsolt (2020) Szenzomotoros torna hatása az óvodások egyensúlyozó képességére és poszturális stabilitására. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Csoknya, Tünde Éva (2020) Az ingyenes dologhasználat határai a klasszikus római jog forrásaiban, kitekintéssel a modern német szabályozásra. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Csány, Gergely (2020) Changes in Ultrasound Signals and Transducer Impedance for Imaging and Characterization. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Czene-Polgár, Viktória (2020) Pénzügyi bűncselekmények megítélése és felderítése 1945–1956 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

D

Domán, Auguszta (2020) A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dávid, Ágota (2020) International Science Policy of Hungary at the Beginning of the 21st Century = Magyar nemzetközi tudománypolitika a 21. század első évtizedeiben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

E

Eck-Varanka, Bettina Mária (2020) A kagyló mikronukleusz teszt alkalmazhatóságának vizsgálata vízszennyező komponensek genotoxicitás minősítésében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Enyedi, Tamás (2020) Recycled Religions: Egypt in Fin de Siécle Hermetic and Thelemic Thought. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Erős, Katalin Renáta SSND (2020) Búcsúk és búcsúlevelek a késő középkori Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

F

Farkas, Tamás Péter (2020) A különböző módon tartott anya - és növendéknyulak termelésének és viselkedésének vizsgálata. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

File, Bálint (2020) Modular analysis of brain and free word association networks. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Földi, Sándor (2020) Continuous non-invasive blood pressure monitoring via 3D force sensor and its applications in diagnostics. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fülöp, Tamás (2020) Tér-időbeli vizuális jelenségek vizsgálata biológiai alapú algoritmusokkal. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Füzesi, Krisztián (2020) Tissue Characterization and Custom Manufactured Phantoms for Modelling of Medical Ultrasound Images. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

G

Gadár, László (2020) Network science-based analysis of human factors in systems engineering. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gazsó, Dániel (2020) Otthon és itthon : A magyar diaszpóra és anyaországa. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Goran, Jovicic (2020) Die völkerrechtliche Stellung des Heiligen Stuhls und des Vatikanstaates unter besonderer Berücksichtigung ihres Status im System der vereinten Nationen. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gulyás, Gábor (2020) Települési szennyvíz nehézfémtartalma és annak hatása a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeire. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gájer, László (2020) A katolikus gondolkodás és a 19. századi brit politikai liberalizmus összeegyeztetésére tett kísérlet Lord Acton írásaiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Görög, Georgina (2020) Sharing economy in the context of sustainable development – the empirical examination of the accomodation sharing. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

H

Hammerstein, Judit (2020) Oroszország magyar szemmel. Magyar írók Oroszország-Szovjetunió tapasztalata az 1920-30-as években megjelent útirajzok tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Ható, Zoltán (2020) Pórusos rendszerek adszorpciós és diúziós tulajdonságainak vizsgálata klasszikus molekuláris szimulációs módszerekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Heinze, Ilka (2020) Social aspects of entrepreneurial failure. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Hernádi, Hilda Ágnes (2020) A talajok olajvisszatartó-képességének becslési lehetőségei pedotranszfer típusú összefüggésekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Szilárd (2020) A pedagógus életpályamodell vizsgálata. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Hámori Nagy, Zsuzsanna (2020) Bethlen Gábor külpolitikája és a francia diplomácia a harmincéves háborúban (1619–1629). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

J

Jávor, Miklós (2020) Egyházpolitika, ateista propaganda és békemozgalom a Kádár-rendszer korai éveiben (1957–1964) : Eszmetörténeti értekezés. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

K

Kandrács, Ágnes (2020) Spontaneously occurring and disinhibition-induced synchronous activities in the human neocortex, in vitro. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kapus, Erika (2020) Határjárás és határidentitások Czóbel Minka életművében. PhD thesis, ELTE.

Kepe, Nóra (2020) A közösségi média önimádó embere : Technológiai emberkép a 21. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kinda, Gabriella (2020) György Krassó und der Systemwechsel : György Krassó (1932 - 1956 - 1991) - ein politischer Lebenslauf mit besonderem Hinblick auf den demokratischen Wandel in Ungarn. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Kiss, Gábor (2020) A világi krisztushívők közreműködése a krisztusi hármas küldetésben és a kormányzati hatalom gyakorlásában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, Lívia Benita (2020) A főáramú és az alternatív közgazdaságtan természetének empirikus vizsgálata komplex tartalomelemzéssel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kocsis, Péter (2020) A vallási pluralizmus kihívásai a közéleti teológia számára. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Konka, Boglárka (2020) Változó versenykörnyezetben a brit autóipar, avagy egy "footloose"-nak minősített iparág kilátásai az Egyesült Királyságban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Bertalan (2020) Lokális kölcsönhatások által modulált belső dinamika mint biológiai szabályozó mechanizmus vizsgálata globuláris fehérjékben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Krisztián (2020) Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak klasszikus rendszerében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kraft, Michael Hans Gino (2020) Strengthening organizations through ambidexterity an empirical investigation. PhD thesis, Szent István Egyetem (2020-2021).

Kun, Ágnes (2020) A szőlőoltvány előállításának eredményességét befolyásoló előhajtató közegek és paraffinok értékelése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kóbor, Péter (2020) Investigations on the taxonomy and systematics of big-eyed bugs (Heteroptera: Lygaeoidea: Geocoridae). PhD thesis, Pannon Egyetem.

König, Éva (2020) Analysis and synthesis of processes with uncertain parameters. PhD thesis, Pannon Egyetem.

L

Lajterné Farkas, Bernadett (2020) A szőlővessző morfológiai felépítése és a Botrytis cinerea jelentősége, valamint környezetkímélő megoldások a szőlő szaporítóanyag előállításban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Leitold, Dániel (2020) Hálózat-alapú irányíthatósági és megfigyelhetőségi elemzés, szenzorok és beavatkozók optimális elhelyezése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lukács, Bence Ákos (2020) A kaposvári M. Kir. 10. "Rosseb" gyaloghadosztály harcai Magyarország védelmében (1943-1945). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lánczky, István (2020) Individuation of Material Substances in Avicenna’s Philosophy. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

M

Makra, Ákos (2020) Ultrasound Image Modelling and Resolution Enhancement. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Meena, Bashdar Ismael (2020) Iron and manganese complexes in biomimetic catalytic oxidations. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Megyeri, Gábor (2020) Lignocellulóz hidrolízise és továbbhasznosítása ionos folyadékban enzimek segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Meszéna, Domokos (2020) Advanced recording techniques for studying cellular-level neurophysiology. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mohamed, F. Issa (2020) Novel methods for removing EEG artifacts and calculating dynamic brain connectivity. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Muzsalyi, Róbert (2020) Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve az Európai Unió jogában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

N

Nagy, Balázs (2020) Three-dimensional Scene Understanding in Mobile Laser Scanning data. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Erzsébet (2020) Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) kloroplasztisz genomjának szekvenálása és elemzése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, József (2020) Élet és halál, örök élet és örök halál a Jelenések könyvében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Nagy, Péter (2020) A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Nemesné Matus, Zsanett (2020) Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon : Bodroghy Papp István költészete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nádor, Koppány Zsombor (2020) Új evangelizáció és kultúra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, Gyöngyi (2020) Szőlőalanyok szerepe egyes biológiailag aktív anyagok felhalmozódásában a szőlő különböző szerveiben szabadföldi körülmények között. PhD thesis, Pannon Egyetem.

O

Orbán, Endre (2020) Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

P

Pataki, János István (2020) A bírósági végrehajtási eljárás rendszere és a végrehajtó szervezet Magyarországon Történeti előzmények, a szabályozás bemutatása, a főbb problémáinak bemutatása és értékelése. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Pető, Zoltán (2020) Egy reakciós "liberális" a XX. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pipoly, Ivett (2020) Environmental and genetic predictors of reproductive success and sex ratios in vertebrates. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Preiszner, Bálint (2020) The effects of behavioural flexibility on social and reproductive success in birds. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Privóczki, Zoltán István (2020) A Dél-Alföldi fiatal gazdálkodók társadalmi-gazdasági helyzete, különös tekintettel az igénybe vett támogatások hasznosulására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2020-2021).

Pásztor, György (2020) Adatok a köles fajok biológiájához és természetes vírusfertőzöttségéhez. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pózna, Anna Ibolya (2020) Model based diagnostic methods with energetic applications. PhD thesis, Pannon Egyetem.

R

Ruppert, Tamás (2020) Új eszköztár az operátorok munkáját támogató Ipar 4.0 megoldások fejlesztésére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

S

Sabjanics, István (2020) A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Simon, Brigitta (2020) Az üledék és a hínár hatása a standard „A” kád párolgására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Somoskövi, Csilla (2020) Pszichiátriai dolgozók attitűd vizsgálata Q-módszerrel. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Spilák, Viktor (2020) Szervezeti kultúra, vezetői szerepek hatása az információbiztonsági kiválóságra és felhő alapú megoldások alkalmazására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sun, Dong (2020) Gait analysis and muscoloskeletal modelling used in athletes recovery from Achilles tendon rupture. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Endre Győző (2020) Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében biztosított védelem szintjének elemzése. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szabó, Rafael (2020) Polivinilidén-difluorid alapú membránok tárolhatóságának vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Tünde (2020) Sportsérültek jogai, a sportolók védelme : Az élsport során elszenvedett hosszú-távú egészségkárosodás bemutatása és megelőzése a Sportjog és az Egészségügyi jog tükrében. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Szilvay, Gergely (2020) Az azonos neműek házassága: érvek és ellenérvek. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szlifka, Gábor (2020) A hozzáadottérték-adó jelene és jövője Európában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sztancsné Kardos, Tímea (2020) Thököly Imre és udvarának familiárisai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szádoczki, Vera (2020) Neolatin elégiaköltészet a 18. századi Magyarországon : A jezsuita költészetoktatás és Makó Pál munkássága. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szájer, Péter (2020) A magyar úszó és para úszóválogatott sportolók pszichés tényezőinek összehasonlító vizsgálata. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

T

Tanos, Márton (2020) Mészöly Miklós regényeinek prózapoétikai vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tarcsay, Tibor (2020) Metanarratives of History: Eusebian and Augustinian Perceptions of History in Orosius, Bede, and the Old English Translations. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Teschmayer, Gábor (2020) A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Tomasek, Szabina (2020) Sugárhajtómű üzemanyag komponensek előállítása alternatív forrásokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Trenyik, Tamás (2020) A települési hulladék begyűjtés és a kapcsolódó elválasztási láncok folyamatmodell bázisú értékelése. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Turi, Gergő (2020) Quantifier Scope Ambiguities in Hungarian. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tárnok, Balázs (2020) Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, Károly István (2020) Teológiai élet magyarországi evangélikus teológiai folyóiratokban az 1940-es években. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Tóth, Ádám (2020) A légköri kátránygömbök keletkezési mechanizmusa és tulajdonságai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Ágnes (2020) La représentation de l’espace et du corps dans l’œuvre de Maurice Carême. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Törő, András (2020) A papnevelés és a papnevelő intézetek új dimenziója: a propedeutikum. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

U

Urbán, Béla (2020) Hordozóhoz kötött palládiumkatalizátorok vizsgálata kapcsolási és karbonilezési reakciókban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

V

Varga, Ádám (2020) A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Velkey, György László (2020) Az „irodalmi öntudat” szerkezete és változásai az 1960-as években. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vincze, András (2020) Kommunikációs vizsgálatok az európai uniós tagországok megújuló energia cselekvési terveinek tükrében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vígh, Enikő Zita (2020) A klímaváltozás hatása a növénytermesztők gazdasági döntéseire. PhD thesis, Szent István Egyetem (2020-2021).

Z

Zátonyi, Anita (2020) Fabrication and Characterization of Implantable Polymer Microinterfaces. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Á

Ács, Virág (2020) Possible methods for improving muscle mass production in the Pannon large and the Pannon white rabbit breeds. PhD thesis, Pannon Egyetem.

This list was generated on Thu Jul 7 02:39:34 2022 CEST.