REAL-PhD

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 168.

Alkahtani, Yaser Mueeth A. (2016) Employment conditions for sustainable economic growth and international relationship. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Almási, Anita (2016) A hazai nemesítésű Tetra-H fejlesztését célzó, eltérő genetikai hátterű tiszta vonalú és keresztezett ivadékcsoportok hústermelő képességének és vágótulajdonságainak összehasonlító vizsgálata. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Ambrus, Andrea (2016) A hely-specifikus tápanyag-ellátás és az őszi búza (Triticum aestivum L.) mennyiségi és minőségi jellemzői közötti összefüggések vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Angyal, Dorottya (2016) Integrative taxonomic revision of Niphargus spp. and other rare and endemic troglobiont macroinvertebrates from the caves of the Western Mecsek Mts. (South Hungary) = A Nyugat-Mecsek barlangjaiban élő ritka és endemikus valódi barlanglakó makrogerinctelenek integratív taxonómiai revíziója, különös tekintettel a Niphargus fajokra. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Aranyi, Nikolett Réka (2016) Búza-árpa introgressziós vonalak citológiai és agronómiai elemzése = Examination of cytology and agronomical traits of wheat-barley introgression lines. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Balla, István (2016) Búzafajták nitrogén műtrágya reakciójának kisparcellás- és a talaj víztartalmának precíziós elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bankó, Zoltán (2016) Correlation-based elastic similarity measures for data mining of technological time series = Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bartal, László (2016) Maleczky Oszkár jelentősége felvételei és kritikái tükrében. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Belovai, Judit (2016) A zsírsavösszetétel módosításának hatása a párizsi minőségére. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Belovecz, Mária (2016) Az önerős fejlesztés lehetőségei a mezőgazdaságban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bende, Balázs (2016) Kutyák és macskák húgykövességének epidemiológiai vizsgálata Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bernáth, Gergely (2016) A halsperma minősítési rendszerének gazdasági célú fejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bokor, Julianna (2016) Egyes fenotípusos tulajdonságok összefüggései gímszarvasban (Cervus elaphus hippelaphus). PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bollók, Sándor (2016) A szociális test normatív hatása a sportolási és drogfogyasztási szokások alakulására 17-19 éves tanulók körében. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Bori, Zsuzsanna (2016) HPLC és GC-MS módszerek fejlesztése a paradicsomban és a fűszerpaprikában előforduló karotinoidok és aromaanyagok meghatározására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Borvendég, Zsuzsanna (2016) Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bory, Noémi (2016) A FIATALKORÚAK SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ SZANKCIÓI ÉS VÉGREHAJTÁSUK SPANYOLORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bottlik, László (2016) A felszíntakarítás jelentősége a talajvédelemben és a klímakárok enyhítésében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bácsatyai, Dániel (2016) A magyar kalandozó hadjáratok latin nyelvű kútfői. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bárány, Máté József (2016) Industrial applications of the P-graph Framework = A P-gráf módszertan ipari alkalmazásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Csajági, Eszter (2016) A szív edzésadaptációja a sportágak dinamikus-statikus beosztásának függvényében, valamint az edzésciklusok hatása a kardiális adaptációra. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Csambalik, László (2016) Paradicsom tájfajták szerepe az ökológiai gazdálkodásban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Cserényi-Zsitnyányi, Ildikó (2016) A Rákosi-korszak bányamérnök-perei. Különös tekintettel Vargha Béla és társai ügyére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csizmásné Tóth, Judit (2016) Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében = Proprietary or contractual integration? The examination of exploiting the benefits of vertical integration among broiler chicken producers with flocks of more than 30,000 birds per cycle. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Czifra, Orsolya (2016) Undique flammatis - Jacobus Gallus paródiamiséi. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Dobos, László Csaba (2016) Development of experimental design techniques for analyzing and optimization of operating technologies = Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Drăghiciu, Andra-Octavia (2016) "Gut gekämmt ist halb gestutzt" - Jugendkulturen in der Sozialistischen Republik Rumänien 1974–1989. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Dániel, Zoltán András (2016) Eszközvásárlásra kapott Uniós támogatások hatása a hazai kkv-k hozzáadott értékének változására és konvergencia folyamataikra, a 2007-2013-as tervezési időszakban = The impact on Hungarian SMEs added value and their convergence of the non-repayable funds provided by the European Union for investments in fixed assets in the 2007-2013 period. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ember, Ibolya (2016) Epidemiology of Bois noir disease and effect of disease on grapevine performance and wine quality in Hungary = A Bois noir betegség járványtana, és hatása a szőlő és a bor minőségére Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Endrédi, Balázs Szabolcs (2016) Írországban élő magyarok orvosi ellátása = Medical attendance of Hungarians living in Ireland. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Endrédy, István (2016) Nyelvtechnológiai algoritmusok korpuszok automatikus építéséhez és pontosabb feldolgozásukhoz. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Engelhardt, Tekla (2016) Interactions between listeria spp. and lactic Acid bacteria producing antilisterial Bacteriocins. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Enisz, Krisztián (2016) Gumiabroncs és útfelület közötti súrlódási együttható on-line becslési módszereinek vizsgálata = Examination of methods for on-line tire-road friction coefficient estimation. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fehér, Zsófia (2016) A tájgazdálkodás és a környezeti tényezők szerepe a Naszály peremvidékének gyepterületein. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fejér-Király, Gergely (2016) Csődelőrejelző modellek alkalmazhatósága Hargita megyei vállalkozásoknál. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fekete, Anikó (2016) Luther-kortársak énekei az 1982-es Evangélikus Énekeskönyvben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Fülep, Teofil (2016) Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) faunisztikai kutatása Magyarországon, különös tekintettel a hegyvidékekre = Research on the faunistics of freshwater triclads (Platyhelminthes: Tricladida) in Hungary, Europe, focusing on the mountains. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gere, Attila (2016) Módszerfejlesztés a preferencia-térképezésben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gergely, Zoltán (2016) Étkezési paprikafajták újszerű minősítése automata képfeldolgozó rendszerrel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Geréné Radványi, Dalma (2016) Gombatermesztésben előforduló kártékony penészek korai kimutatása illékony másodlagos anyagcseretermékeikkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Halm, Tamás András (2016) The Grammar of Free-Choice Items in Hungarian. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Halmos, Szilvia (2016) A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK SZINTÉZISE, KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hegedűs, Szilárd (2016) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eladósodási folyamatainak és tőkeszerkezetének vizsgálata Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hermann, Petra (2016) Adaptive Coding of Face Identity in the Human Visual Cortex. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hermann, Tamás (2016) Humusz- és foszfortartalom szerepe a mezőségi talajok és barna erdőtalajok termőhelyeinek minőségében = The role of the humus and phosphorus contents in the productivity of chernozems and brown forest soils. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hernády, Zsolt (2016) "Ha legyőznek is bennünket, de bírni soha nem fognak". Schweidel József tábornok élete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hiba, Antal (2016) Memory Access Optimization for Computations on Unstructured Meshes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Horváth, Bálint (2016) A kolinda és megjelenési formáia a huszadik század magyar és román műzenéjében. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Horváth, Csaba (2016) Öt őszi búzafajta (Triticum aestivum L.) minőségének és fehérje összetételének vizsgálata nitrogén- fejtrágyázási kísérletben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Horváth, Zoltán (2016) Tavi egynyaras süllő intenzív rendszerbe történő beszoktatásához szükséges technológiai elemek vizsgálata = Examination of the technological parameters needed for stocking pond reared, young of the year pikeperch into intensive aquaculture system. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Zsolt (2016) Stravinsky 1913 és 1920 között írott műveinek harmóniai és tonális vonatkozásai. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Horváth, Ádám Tamás (2016) Dugattyús féknyergek kinetikája. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Háber, István (2016) Fotovillamos és fotovillamos-termikus rendszerek energetikai modellezése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Illéssy, Miklós (2016) A gazdasági fejlődés új útjainak keresése: a szervezeti innovációk és a szervezeti tanulás szerepének felértékelődése a gazdasági válság idején. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Imran, Muhammad (2016) Formation, photophysics and photochemistry of water-soluble lanthanide(III) porphyrins = Vízoldható lantanoida(III)-porfirinek képződése, fotofizikája és fotokémiája. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Iva, Podgorski (2016) Molecular characterisation of simian adenoviruses. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Jevcsák, Melinda (2016) A Kárpátalján védett Narcissus angustifolius Curt. in vitro szaporítása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kalfmann, Petra (2016) A kamatlábkockázat hatása a banki portfoliók értékére - A beágyazott opciók értékelése. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Kalmár, Tibor (2016) Tarlógondozás talajművelési és biológiai módszerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Karl, Philipp (2016) Die Etablierung Jobbiks in Ungarn nach 2010. Zwischen Bewegung und Partei des Internetzeitalters. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Kaszás, Nikoletta (2016) Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén = Successful projects, mature organisations along the border. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kerekes, Bálint Péter (2016) Combined Two-Photon Imaging, Electrophysiological, and Anatomical Investigation of the Human Neocortex in Vitro. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, Ákos Koppány (2016) Szemcsehatárok transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálati módszereinek fejlesztése = Development of characterization methods for grain boundaries using transmission electron microscopes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kocsis, Mihály (2016) A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálata = Productivity investigations of the Hungarian Soil Classification Systems soil varieties. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kohlmann, Ágnes (2016) Diszlexiás idegennyelv-tanulók szókincsének szerkezete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Komáromi, Judit (2016) Lisztharmat-rezisztenciatípusok és a gazdanövény–kórokozó kapcsolat vizsgálata búzában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Koncz, Péter Bertalan (2016) Farm szintű üvegházgáz-mérleg. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kondor, Anett (2016) Fizikai-kémiai tulajdonságok meghatározása kromatográfiás módszerekkel = Determination of physicochemical properties by gas chromatographic methods. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Koroseczné Pavlin, Rita (2016) A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS ALÁ KERÜLT HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK HELYZETÉNEK ELEMZÉSE. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Kovács, Anikó (2016) Aeroszol minták ökotoxicitásának elemzése = Ecotoxicological analysis of aerosol samples. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Katalin Anita (2016) Az erdélyi fejedelmi udvar hollandiai diplomáciai és ideológiai kapcsolatai a 17. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Krasznai, Beáta (2016) A módosított láncmódszer késleltetett differenciálegyenlet-rendszerekre alkalmazásokkal = The modified chain method for systems of delay differential equations with applications. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kreizinger, Zsuzsa (2016) Comparative characterisation of members of the family Francisellaceae. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kruppa, Klaudia Katalin (2016) Idegen fajú kromoszómák azonosítása a búza (Triticum aestivum L.) és egyes rokon nemzetségek (Hordeum, Agropyron) keresztezéséből származó hibridek utódaiban molekuláris citogenetikai módszerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kurják, Zoltán (2016) Biológiai anyagok vízleadási tulajdonságai mikrohullámú térben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kárász, Zoltán (2016) BRAIN ACTIVITY MEASUREMENT WITH IMPLANTABLE MICROCHIP. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kővágó, Csaba (2016) A szarvasmarha vírusos hasmenését okozó vírus és az általa okozott egyes kórképek vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lengyel , Zsolt (2016) Egyházlátogatások a Mátrasszőlősi plébánián. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Leschák, Sándor (2016) Rahmanyinov világi kórusművei. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Ligeti, Balázs (2016) APPLICATION OF GRAPH MODELS IN BIOINFORMATICS. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

László, Anikó (2016) Apokaliptikus államelmélet és világszemlélet a XVII. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

László, Endre (2016) Parallelization of Numerical Methods on Parallel Processor Architectures. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lönhárd, Miklós (2016) Különböző műveleti tényezők hatása a permetezés eloszlási viszonyaira = Effect of different operation factors on chemical distribution at plant protection sprayings. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Madarász, Eszter (2016) Hálózatelemzés a turizmusban. A turisztikai desztinációk szereplőinek kapcsolathálózata a Veszprémi Turisztikai Egyesület példáján = Network analysis in tourism. The network of actors in a tourism destination based on Veszprém Tourism Association. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Makovecz-Tóth, Zsófia (2016) Powdery mildew-induced gene expression in a susceptible grapevine - the role of a novel NAC transcription factor in response to infection. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Markolt, Ferenc Ellák (2016) A magyarországi gyorsforgalmi úthálózat és a közlekedésbiztonságot veszélyeztető vadfajok konfliktusának vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Marschal, Adrienn (2016) Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében (Csolnok, Oroszlány, Tatabánya). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mayer, Edina Zsuzsanna (2016) A BUDAKESZI NÉMET NYELVJÁRÁS NÉHÁNY MORFOSZINTAKTIKAI JELENSÉGE. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Medgyes, Sándor (2016) Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád műveiben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Menyhárt, László (2016) Piranométer hibás szintezésének hatása a globálsugárzás mért értékére és a hiba detektálásának lehetőségei = The effect of leveling error of the pyranometer on the measured value of global radiation and the possibilities of the detection of the error. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mihók, Zsuzsanna (2016) Economic analysis of the horse sector and relevant topics for its sustainable development in the Equestrian Revolution = A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mikó, Péter (2016) Triticum timopheevii eredetű új genetikai anyagok előállítása és jellemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mondok, Anita (2016) Turisztikai szakemberképzés helyzetének elemzése és fejlesztésének lehetőségei a magyar felsőoktatásban = Analysis of tourism professionals’ tuition and possibilities in development in the Hungarian tertiary education. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Munding, Márta (2016) Alexandros és a barbár asszonyok találkozása Curtius Rufus munkájában. Forráshasználat és történetszerkesztés. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mányó-Váróczi, Violetta (2016) Varga István a tudományszervező és gazdaságpolitikus. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Adrienn (2016) A turizmus hatása a térgazdaság fejlődésére Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nagy, Andrea Magda (2016) Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Georgina (2016) Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával = Investigation of urban air pollution applying GIS and mathematical statistical methods. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Gergő Gábor (2016) Madártani felvételezésen alapuló táji léptékű biodiverzitás indikátorok összehasonlító elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nagy, Ádám (2016) Kajszigyümölcsök (Prunus armeniaca L.) polifenol készletének átfogó tömegspektrometriás feltérképezésére. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nádor, Judit (2016) Proteins, polymers and living cells on titanium oxide-based nanostructured coatings: exploitation of label-free optical sensing methods = Fehérjék, polimerek és élő sejtek vizsgálata titán-oxid alapú nanostrukturált bevonatokon jelölésmentes optikai módszerekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Oláh, Gábor (2016) Differentiation-associated Downregulation of Poly(ADP-Ribose) Polymerase-1 (PARP-1) Expression in Skeletal Muscle Increases Its Resistance to Oxidative Stress. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Pallás, Edit Ilona (2016) A szőlő- és borágazat helyzete, borfogyasztás, borturizmus. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Patkó, Dániel (2016) Nagyérzékenységű jelölésmentes bioszenzorika. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pillinger, György (2016) A talaj deformációja és csillapítása gumiabroncsok alatt. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pintér, Dávid (2016) Dohnányi Desz-Dúr vonosnégyese. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Pálinkás, Zoltán (2016) Diabrotica-rezisztens (Cry34/35Ab1, Cry34/35Ab1 x Cry1F fehérjét termelő) kukorica hibridek környezeti kockázatelemzése egyes ízeltlábú csoportokra. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Péntek, Veronika (2016) Meditáció és devóció. Ecsedi Báthory István és Pécsi Lukács elmélkedő művének műfaji és lelkiségtörténeti megközelítése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Péter, Beatrix (2016) Living cells and copolymer coatings exposed to green tea polyphenol (EGCg): dynamic investigations using label-free optical biosensors = Élő sejtek és kopolimer bevonatok kezelése zöld tea polifenollal (EGCg): dinamikai vizsgálatok jelölésmentes bioszenzorokkal. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rákóczi, Attila (2016) A közös agrárpolitika tájvédelmi előírásainak hatásai a Békés megyei kunhalmok állapotára. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Salánki, Rita Zsanett (2016) Egyedi sejtek automatizált válogatása és manipulációja számítógépes látás alapján = Automated sorting and manipulation of single cells controlled by computer vision. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Seeman, László (2016) A kürt szólisztikus szerepe Wolfgang Amadeus Mozart életművében. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Sepsi, Panna (2016) A hőmérséklet és a csapadék hatása az alma fenológiai jelenségeire hazai történeti adatsorok alapján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Seregdi, László (2016) A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK KÖZÖTTI NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS GYAKORLATA, A TOVÁBBFEJLESZTÉS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Seremet, Sándor (2016) A mai Kárpátalja határainak kialakulása az I. világháború után (1918-1925). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Seyed, Iman Mirmazloum (2016) Analysis of the Glycoside Biosynthesis in Rhodiola rosea L. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Soróczki-Pintér, Éva (2016) Szilícium-dioxid vázas algák alkalmazása környezeti rekonstrukciókban a Kárpáti Régióban = Use of siliceous algae in the environmental reconstruction in the Carpathian Region. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Speiser, Ferenc Péter (2016) Városi környezetmonitoring rendszer fejlesztése = Development of municipal environment monitoring system. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Staszny, Ádám (2016) A pikkelyalak vizsgálata halakon geometriai morfometriai módszerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Stingliné Biró, Timea (2016) Gyökérgubacs-fonálférgek elleni vegyszermentes védekezés hajtatott paprikában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szabó, Eszter (2016) Ép értelmű és tanulásban akadályozott kisiskolások testi fejlettsége és motoros teljesítménye. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Szabó, László (2016) Az aranysakál (Canis Aureus Linnaeus, 1758) állományváltozásának és élőhelyhasználatának vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szabó, Sára (2016) Egészségorientált táplálkozási szokások és a fogyasztói magatartás kapcsolata. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Szabó-Nótin, Beatrix (2016) Almatörköly, mint természetes állománykialakító alkalmazási lehetőségei gyümölcstermékekben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szalóki-Dorkó, Lilla (2016) Fekete bodza színanyagok átfogó analitikai vizsgálata élelmiszer-technológiai eljárások során. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szentes, Szilárd (2016) A szürke fenyérfű (bothriochloa ischaemuml.) Hazai elterjedésének, agroökológiai hatásainak és agrotechnikai eszközökkel történő visszaszorítási lehetőségeinek vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szilágyi, Gyula (2016) A batalla - egy műfaj élete az ibérai orgonaművészetben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szlama, Adrián György (2016) Optimális hálózatok szintézise változtatható arányú és összetételű anyagáramokat feldolgozó műveleti egységekkel = Optimal network synthesis adopting operating unit model with flexible and multicomponent streams = Die Synthese optimaler Netzwerke mit Einheiten,die Materialflüsse mit veränderlichem Anteil und mit veränderlichen Zusammensetzung verarbeiten. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szánti-Pintér, Eszter (2016) Ferrocéntartalmú szteroidszármazékok előállítása homogén katalitikus reakciókkal = Synthesis of ferrocene-labelled steroid derivatives via homogeneous catalytic reactions. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Székely, Kinga Katalin (2016) A Csíki-medence településeinek típusai és azok marketing szempontú vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Széplaki, Zoltán (2016) Stilizált táncok vizsgálata Johann Christian Schickhardt életművében. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szücs, Márta Zita (2016) A célzás, a metafora és az irónia megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggései óvodáskorban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szőke, Barna (2016) A pinot fajtakör szőlő és borászati technológiai vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sájer, István (2016) A zöldség-gyümölcs ágazat helyzetét és külkereskedelmét befolyásoló tényezők vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sándor, Ferenc (2016) A humin anyagok hatása faiskolai termesztésben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sárközi, Edit (2016) Nehézfém terhelés hatása talaj-növény rendszerekben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sáry, Bánk (2016) Sáry László kreatív zenei gyakorlatai John Cage műveinek tükrében. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Takács, Dániel (2016) Városi szabadterek és szabadtér-fejlesztések ingatlanérték-befolyásoló hatásának elemzése Budapest példáján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tompa, Zsófia (2016) Tisztuló (torz)kép. (Meg)új(uló) olvasati lehetőségek Tompa László életművében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tuboly, Gergely (2016) Kóros szívizom-heterogenitás felismerhetőségének és az elektrokardiográfiai inverz megoldás pontosságának vizsgálata = Identification of the pathological myocardial heterogeneity and investigation of the electrocardiographic inverse solution accuracy. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tutuskó, Ágnes (2016) Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tánczos, Orsolya (2016) Causative Constructions and their syntactic analysis in the Udmurt Language = Műveltető szerkezetek és mondattani elemzésük az udmurt nyelvben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tímár, Judit (2016) Kurtág Truszovája a kortárs zenei recepció és interpretáció tükrében. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Tóth, Andrea (2016) Tradicionalitás és innováció – a vallástudomány és a neveléstudomány határán – a zsidó nevelésben. PhD thesis, OR-ZSE.

Tóth, Emília (2016) Development of multimodal diagnostic tools for epilepsy patients implanted with intracranial micro- and macroelectrodes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, József (2016) Jelentősebb folyamatok hatásának mérése az európai unió bankrendszerében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, László Richárd (2016) Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata = Comparative study of process control structures. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Ákos (2016) Lignocellulóz bontó mikrobák izolálása és enzimeik biotechnológiai alkalmazása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Éva (2016) Az ökoturizmus keresletének elemzése a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén = The analysis of the demand for eco-tourism in the territory of the Danube–Drava National Park Directory. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ulbricht, Karsten (2016) Analyse der genetischen beziehungen zwischen Merkmalen der Eigenleistungsprüfung von Jungbullen und der Nachkommenschaftsprüfung beim deutschen Holstein. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Vajda, Balázs (2016) Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák vizsgálata = Study on two-chamber microbial fuel cells. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vajner, Balázs (2016) Castra, castrum, castellum. Statisztika és interpretáció. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Valánszki, István (2016) Vidéki térségek fejlesztését szolgáló indikátorrendszer kidolgozása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vanderstein, Noémi Viktória (2016) A zsidó identitás "üvegszilánkjai", avagy értelmezési kísérletek Chaim Potok A kiválasztott című regényéhez. PhD thesis, OR-ZSE.

Varga, Katinka (2016) Az Ozophorini nemzetség (Lygaeoidea: Rhyparochromidae) Orientális régióban előforduló csoportjainak taxonómiája = Taxonomy of the tribe Ozophorini (Lygaeoidea: Rhyparochromidae) in Oriental region. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Varga, Sándor (2016) A Thermoplasma acidophilum kinontestek vizsgálata lipid- és fehérjeanalitikai módszerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vidovszky, Márton (2016) Rágcsálók és denevérek adenovírusainak genetikai elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vigh, Péter Levente (2016) Irodalom és történelem között. A kritikai életrajz mint interdiszciplináris műfaj: a ködlovag és gentleman Lovik Károly. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vincze, Anikó (2016) Fitness improvement of show jumpers by high intensity aqua treadmill and feeding strategy. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Váradi, Éva (2016) Hímivarsejtek és korai ivarszerv-szövetek mélyhűtéses tartósításának fejlesztése baromfifajokban génmegőrzési célokból. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vécseyné Kovách, Magdolna (2016) Effects of a six-month intervention program on physical functioning, quality of life, attitudes to ageing and assertiveness of older adults. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Vörös, Géza (2016) Fejezetek a kommunista politikai rendőrség egyházi elhárításának történetéből. PhD thesis, Jyväskylä Egyetem.

Vörösné Udvardy, Gizella (2016) Az improvizáció megjelenése és szerepe a zenében. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Zalai, Dávid (2016) A motoros képességek több szempontú vizsgálata utánpótláskorú labdarúgók nyomon követéséhez. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Zalainé Mészáros, Kornélia (2016) A marhahús ágazat külkereskedelmének versenyképessége. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Zomboriné Nagy, Bettina (2016) Stabil genetikai transzformációval előállított árpa vonalak abiotikus stressztűrését és szemméretét befolyásoló génjelöltek vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

ifj. Sarkady, Sándor (2016) A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban (1919–1948). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ács, Zoltán (2016) Szarvasfélék Dictyocaulus tüdőférgeinek előfordulási jellemzői és gazdafajlagossága DNS vizsgálatok segítségével. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

This list was generated on Tue May 28 06:37:53 2024 CEST.