REAL-PhD

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 183.

Thesis

Abonyi, András (2015) Phytoplankton functional group composition along the River Loire (France). A limnological approach towards an understanding of phytoplankton longitudinal processes and ecological status indication. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Adhikarla, Vamsi Kiran (2015) Rendering and interaction on projection-based light field displays. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Agócs, Emil (2015) Szilícium alapú nanokristályos szerkezetek minősítése spektroszkópiai ellipszometriával. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Al-Boainin, Mubarak Rashid (2015) Influences of changing economic structure on the economic growth. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Antalik, Imrich (2015) Kis-és középvállalkozások versenyképességének vizsgálata a délnyugat-szlovákiai határrégióban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

B. Tóth, Szabolcs (2015) Mikotoxinok kvantitatív és kvalitatív analízise élelmiszermintákban = Quantitative and qualitative analysis of mycotoxins in food samples. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Babics, Zsófia (2015) Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Balaton, Miklós Gábor (2015) Simulation and control of batch processing units = Szakaszos gyártócella szimulációja és irányítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Balogh, Vera (2015) A 18. századi francia fuvolaiskolák. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Balogh, Ádám Tamás (2015) Analysis of the Heart Sounds and Murmurs of Fetuses and Preterm Infants. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Balogh, Ákos (2015) Alacsony környezetterhelési kockázattal járó gyomirtási megoldások kukoricában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Balyi, Zsolt (2015) A földjelzálog és a termőföld gazdasági értékelése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Benkő, Attila (2015) Ládapakolási és ütemezési feladatok elméleti, és számítógéppel segített vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bitáné Bíró, Boglárka (2015) A nemzeti fejlesztési tervek hatása a munkaerő-kínálatra a Dél-Dunántúli Régióban. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bock, István (2015) Biotechnológiai eljárásokkal előállított emlős embriók fejlődését kísérő génexpressziós mintázatok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bodnár, Ákos (2015) Mesterségesen nevelt awassi bárányok viselkedésének és növekedési erélyének összefüggései. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bodor, Mónika (2015) A humán erőforrás gazdálkodás 21. századi kihívásai a hazai felsőoktatási intézmények működésének tükrében. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bolcsó, Bálint (2015) Akusztikus hangkeltésű interaktív zenei rendszer tervezése. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Borbély, Tibor (2015) Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bors, István (2015) 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel = Formation of 2,3-dihydro-2,2,2-triphenylphenanthro[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazaphospholes and their reactions with carbon dioxide and dioxygen. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Brávácz, Ibolya (2015) Az élelmiszerfogyasztói magatartás két dimenziója : az egészség- és a környezettudatosság. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bózváriné Juhász, Zsófia Mária (2015) Genetikailag módosított burgonyavonalak metabolit analízise és szárazságtűrő képességének vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Chandler, Nick (2015) The alignment of organisational subcultures in a post-merger business school in Hungarian higher education = A szervezeti szubkultúrák összehangolása a magyarországi felsőoktatás egyesülés utáni üzleti iskolájában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Christian-Oláh, Brigitta (2015) A posztmodern tájépítészet : Elméleti háttér és megjelenési formák. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csapó, Orsolya (2015) A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csábi, Domonkos (2015) Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csébi, Péter (2015) A belső rectushüvelyből képzett autolog érgraft morfológiai és funkcionális vizsgálata kutyákban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Cziglényi, Ákos (2015) Tibay Zoltán (1910-1989): A prágai gordon-iskola hatása munkásságára. Kapcsolata a kortársakkal, életművének továbbélése. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Daragó, Ágnes (2015) Tűfonálféreg fajok elterjedése egyes hazai borvidékeken és az ellenük való védekezés újabb lehetőségei. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dudás, Péter (2015) A fogyasztói magatartás és a turisztikai kínálat összefüggései Jász-Nagykun-Szolnok megyében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Duffek, Mihály (2015) J. S. Bach Csellószvitjeinek előadásmódja és átírása fagottra. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Erdélyi, Róbert (2015) Synthesis and mechanical characterization of wet chemically grown ZnO nanowires for nanoelectromechanical sensors = Nedves kémiai úton növesztett ZnO nanoszálak előállítása és vizsgálata nanoelektromechanikai érzékelők fejlesztése céljából. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fanta, Maria Bianca (2015) "Die Arbeiter der Feder. Journalistinnen und Journalisten der kommunistischen Parteizeitung „Österreichische Volksstimme“ und die Zäsuren ihrer Lebensgeschichten (1945–1956)". PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Fejes, Ildikó (2015) A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fejes, Ágnes (2015) Perzisztens növényvédőszerek hatástartam- és lebomlásvizsgálatai = Studies on effect duration and side-effects of persistent pesticides. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fejes Lászlóné Utasi, Anett (2015) Korszerű környezeti hatásvizsgálati mennyiségi módszer fejlesztése = Advanced environmental impact assessment method. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fekete, István (2015) Épületszerkezeti elemekbe integrálható héjszerkezetű napkollektorok. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fekete, Ádám (2015) Felületi plazmon rezonancia elvű bioszenzorok és stimulált emissziós mikroszkópia. Esettanulmányok az elektromágneses tér és az anyag kölcsönhatásáról. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fenyvesi, Dániel (2015) Axiális átömlésű ventilátor lapátnyilazás és reverzálhatóság. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fervágner, Csaba (2015) A nagybőgő akusztikája. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Fodor, Attila (2015) Model analysis, parameter estimation and control of a synchronous generator = Egy ipari szinkrongenerátor paramétereinek a becslése és szabályozása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gergelyi, Domonkos (2015) Compressed sensing in FET based terahertz imaging. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gruber, Ines Bianca (2015) Die Minderheitenpolitik der Republik Ungarn gegenüber den ungarischen Minderheiten im abgrenzenden Ausland nach der Wende 1989. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Gurbai, Sándor (2015) A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gurmai, László (2015) Vontatmányra ható, terepen és próbapályán létrejövő igénybevételek összehasonlító elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gyurácz-Németh, Petra (2015) Service Delivery Standardisation and Customisation in the Hungarian Hotels = A szolgáltatási folyamat sztenderdizálása és testreszabása a magyar szállodákban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Györffy, Dániel (2015) Vak vezet világtalant: hogyan lesz rendezetlen peptidekből rendezett komplex? PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hajas, György (2015) 8-Oxoguanine DNA glycosylase-1 links DNA repair to cellular responses via the activation of the small GTPases, Ras and Rac1. PhD thesis, Debreceni Egyetem.

Hajós, Katalin (2015) Variations de l’interface littéraire dans les littératures maghrébines d’expression française. Réflexions autour des systèmes de limites. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hegyháti, Máté (2015) Batch process scheduling: Extensions of the S-graph framework = Szakaszos üzemű rendszerek ütemezése: Kiterjesztések az S-gráf módszertanhoz. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hegyi, Adrienn (2015) A marketing és a kutatás fejlesztés integrációja a termék sikerességének meghatározására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Heincinger, Mónika (2015) A DDGS etethetősége és annak hatása a csirke és a pulyka termelésére és húsminőségére. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Herczeg, Edina (2015) Dél-tiszántúli gyepterületek botanikai feltárása és hasznosítási lehetőségei. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hirmondó, Rita (2015) A timidilát bioszintézis és a genomi integritás preventív védelme. PhD thesis, ELTE.

Hodai, Zoltán (2015) Alga biomassza kinyerése foto‑bioreaktorokban termesztett mikroalga szuszpenziókból = Extraction of algae biomass from microalgae suspensions grown in photobioreactors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, András (2015) A stresszkezelés hatásának vizsgálata a sertésondó mélyfagyasztási protokolljában és az így kezelt mélyfagyasztott ondó gyakorlati alkalmazásának eredményei. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Horváthné Bácsi, Judit (2015) A helyi pénz szerepe a kis- és középvállalkozások kockázatelemzésében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hámori, Gábor (2015) Predikciós célú klasszifikáló statisztikai modellek gyakorlati kérdései. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Hámori, Gábor (2015) Predikciós célú klasszifikáló statisztikai modellek gyakorlati kérdései. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Hárskuti, János (2015) A napon belüli átutalási rendszer bevezetésének hatásai a kkv-k pénzforgalmára és a humán erőforrások hatékonyságára. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Jancsek-Turóczi, Beatrix (2015) A reszuszpendált és belélegezhető városi aeroszol jellemzése = Characterization of resuspended and respirable urban aerosol. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Jung, Ivett (2015) Immunglobulin (IGY) és induktív vitaminjainak (A-, E-vitamin, karotinoidok) szikbe épülésének dinamikája. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Jánosi, András (2015) Az archaikus magyar hegedűjáték. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Józsa, Csaba Máté (2015) Design and Implementation of High-Performance Computing Algorithms for Wireless MIMO Communications. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kalmár, Zsuzsanna (2015) Az utánpótlás és felnőtt válogatott tornásznők tornaspecifikus attitűdjei és személyiség jellemzői hazai, illetve nemzetközi összehasonlításban. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Karakasné Morvay, Klára (2015) A minőségfejlesztés és a vendégelégedettség összefüggései a hazai wellness szállodákban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kardeván Lapis, Gergely (2015) Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza. 1885-1889. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Katona, Ferenc (2015) A marketing-kontrolling alkalmazásának jelentősége a magyar kis- és közepes vállalkozások eredményességében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Katona, Gergely (2015) Fast three-dimensional two-photon scanning methods for studying neuronal physiology on cellular and network level. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Katona, Gábor (2015) Az egészséges emberi térdízület kinematikájának leírása kísérletek alapján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kemencei, Zita (2015) Környezeti változók hatása szárazföldi csiga (Gastropoda, Mollusca) populációkra és közösségekre. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kenesei, Tamás (2015) Computational Intelligence based regression techniques and their applications in process engineering = Számítási intelligencia alapú regressziós technikák és alkalmazásaik a folyamatmérnökségben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kerékfy, Márton (2015) A kelet-európai népzene hatása Ligeti György zenéjére. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Khayer, Bernadett (2015) Bordetella bronchiseptica törzsek összehasonlító feno- és genotípusos vizsgálata, különös tekintettel a baktérium virulencia tényezőire és gazdaadaptációjára. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kiss, Erika Márta (2015) Erdély zsidó közösségei a kezdetektől napjainkig a temetők tükrében. PhD thesis, OR-ZSE.

Kiss, Kornélia (2015) A szubjektív életminőség sajátosságai a Balkánon és Törökországban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kiss, László Péter (2015) Vibrations and Stability of Heterogeneous Curved Beams. PhD thesis, Miskolci Egyetem.

Kitzinger, Arianna Ilona (2015) Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten = Multilingvális és multikulturális kihívások egy magyar óvodában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Klein, Judit (2015) Die Geschichte und Funktion der deutschsprachigen Minderheitenmedien in Ungarn im Sozialismus. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Kopkáné Plachy, Judit (2015) A rendszeres fizikai aktivitás hatása az idős kori függetlenség megőrzésére 60 év fölötti nők esetében: randomizált kontrollált kísérlet. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Kovács, Attila (2015) A mezőgazdasági vállalatok tervezése a környezeti kölcsönhatások figyelembe vételével. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kovács, Ildikó (2015) A társadalmilag felelős fogyasztói magatartás jellemzőinek vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kucserka, Tamás (2015) A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban = The role of microscopic fungi in leaf litter decomposition in Hungarian streams. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kurcz, Ádám István (2015) Identitás és történelem Gion Nándor prózájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kántás, Balázs (2015) "Vannak még dalok túl az emberen" - Paul Celan költészete és líraesztétikája. PhD thesis, ELTE.

Kéry, János (2015) Székely Imre (1823–1887) életrajza, magyar ábrándjai és műveinek jegyzéke. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Kónyi, Judit (2015) Emily Dickinson and the Bypasses of Publication = Emily Dickinson és a publikálás kerülőútjai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Körtvélyes, Judit (2015) Electrophysiological characterization of the amblyopic neural deficit. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lakatos, Péter (2015) A historikus előadásmód lehetőségei a zongorán F. Couperin művei és csembalóiskolája alapján. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Laki, András József (2015) Microfluidic Particle Separation Techniques for Biomedical Use. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Laki, Ildikó (2015) Százhalombatta városának helyzete a 21. században. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Laki, László János (2015) Statisztikai gépi fordítás módszerének alkalmazása egy- és többnyelvű nyelvtechnológiai problémák hatékony megoldására. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lang, Zsolt (2015) Epidemiológiai és ökológiai mutatók statisztikai és valószínűségelméleti modellezése, térbeli szerkezetének vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lippert, Róbert (2015) Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére = The influence of managerial leadership roles and organisational culture on business cluster operation. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lisa, Chillingworth (2015) Project Success and the Feasibility Formula™. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lloyd Douglas, Michael (2015) An n-dimensional model for predicting success and failure in Canadian Industry. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

László, Tímea (2015) Integrált komplex kiejtéstanítás a francia nyelvoktatásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lévay, Nóra Andrea (2015) Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica Virgifera Virgifera Leconte) diszperziós viselkedésének vizsgálata és populációdinamikájának modellezése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Madar, László (2015) Scoring rendszerek hatásai a gazdasági tőkeszámítás során alkalmazott portfóliómodellek eredményeire. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Madar, László (2015) Scoring rendszerek hatásai a gazdasági tőkeszámítás során alkalmazott portfóliómodellek eredményeire. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Madaras, Attila (2015) A közoktatás finanszírozás eredményességének összefüggései. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Madaras, Attila (2015) A közoktatás finanszírozás eredményességének összefüggései. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Majorné Táncos, Zsuzsanna (2015) Pluripotencia gének izolálása és in vitro vizsgálata nyúlban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mesterházy, Dávid (2015) Retrospektív dozimetria nukleáris törvényszéki és baleseti alkalmazási lehetőségei = Nuclear forensics and accidental application possibilities of retrospective dosimetry. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Miskolcziné Juhász, Boglárka (2015) A büntetőeljárási szabályok továbbfejlesztésének lehetséges irányai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mosaferi Ziaaldini, Mohammad (2015) Effect of endurance exercise alone and in combination with IGF-1 administration on cellular markers involved in sarcopenia. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Mátéffy, Mária-Aranka (2015) A vidékfejlesztéssel kapcsolatos tudásformák szerepe és változása Hargita megyében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ménes, András (2015) Teljesítményértékelési rendszerek összehasonlító elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mészáros, Gergely (2015) A Cladocera és Copepoda együttesek összetételének tér-időbeli változásai a Ráckevei (Soroksári) - Dunaágon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nagy, Roland (2015) Kőolajok harmadlagos kitermelésében felhasználható növényolaj alapú nemionos tenzidek előállítása és vizsgálata = Syntheses and investigation of nonionic surfactants based on vegetable oil for enhanced oil recovery. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagyné Kiszlinger, Henrietta (2015) A gazdaságilag jelentős sertésfajták fajtatiszta és keresztezett tenyészértéke néhány értékmérő tulajdonságban. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Nemes, Katalin (2015) Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Novák, Attila (2015) A Model of Computational Morphology and its Application to Uralic Languages. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nyerki, Emil (2015) Karcsú-e a magyar lean? PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nyúl, Viktor (2015) Péter alakja a szinoptikus evangéliumok tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, Endre (2015) Küzdősportolók edzettségi állapotának csoportos és individuális diagnosztikai jellemzése. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Nógrádi, Judit (2015) Az Európai Unió intervenciós rendszerének hatása a kukorica és az étkezési búza piacon Magyarországon = The impact of the European Union’s intervention system on the Hungarian maize and wheat market. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Orosz, György (2015) Hybrid algorithms for preprocessing agglutinative languages and less-resourced domains effectively. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Orvos, Levente (2015) A lélek halhatatlansága valamint a test eredeti és végső épségének alapvető szempontjai Aquinói Szent Tamásnál. A tamási értelmezés aktualitása a mai teológiában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Panker, Máté (2015) Ékszerteknősök telelési sikerességének vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pángyánszky, Ágnes (2015) Tanítás és tanulás felnőttkorban. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Pénzes, Judit (2015) Hüllőkben és kétéltűekben előforduló adenovírusok és parvovírusok sokfélesége és filogenetikája. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Péter Szabó, István (2015) Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pósa, Roland (2015) Computed Tomography Based Examination of the Complex Respiratory Diseases of Swine = Sertések komplex légúti megbetegedéseinek korszerű képalkotó eljárásokra alapozott vizsgálata. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Rudolfné Katona, Mária (2015) A fogyasztói magatartás és az elégedettség főbb tényezői a vendéglátásban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Rádics, János Péter (2015) Talajművelő gépek és eljárások hatása a talaj CO2 kibocsátására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Réti, István (2015) Nagy hatásfokú félvezető alapú napelemek. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Safranyik, Ferenc (2015) Silók gravitációs és vibrációs ürítése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sallai-Harcsa, Marietta (2015) Gyepalkotók faji összetételének alakulása adott ökológiai és gazdálkodási tényezők hatására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sass-Gyarmat, Andrea (2015) A Lopholejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae, Hepaticae) nemzetség afrikai fajainak taxonómiai revizíója. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Seress, Gábor (2015) Individual and population level effects of urbanization on house sparrows (Passer domesticus) in Hungary = Az élőhely-urbanizáció egyedi és populációs szintű hatásai házi verebeknél (Passer domesticus). PhD thesis, Pannon Egyetem.

Siklósi, Borbála (2015) Methods for Processing Noisy Texts and their Application to Hungarian Clinical Notes. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sisa, Krisztina A. (2015) Települési önkormányzatok tervezési módszereinek továbbfejlesztése, elmozdulás a stratégiaorientált menedzsment szemlélet irányába. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Soltész, Márton (2015) A BRG-től a regényig. Csalog Zsolt prózapoétikájának (műfaj)elméleti kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Somos, János Csaba (2015) Szövegábrázolási technikák és motívumok "Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln" című oratóriumában. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Soós, Gábor (2015) Szintézis és Újszerűség : A hegedű, mint kifejezőeszköz Richard Strauss szimfonikus költeményeiben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szabó, András (2015) Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Szabó, Balázs (2015) Forma és jelentés Bartók hegedűszonátáiban. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szabó, Katalin (2015) Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment multinacionális vállalatoknál. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szabó, Zoltán (2015) A gyógyvízre alapozott fürdőváros-fejlesztések lehetőségei. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Szabó, Zoltán (2015) A gyógyvízre alapozott fürdőváros-fejlesztések lehetőségei. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Szabóné Veres, Tünde (2015) A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának aspektusai = The philosophy of transfer pricing and aspects of its application. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szalay D., Kornél (2015) Távérzékelésre és spektroszkópiára alapozott őszi búza fajtaazonosító eljárás. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szarka, Krisztina (2015) Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szauder, Ipoly (2015) Állóképességi és erősportolók vizsgálata modern echokardiográfiás (speckle tracking) módszerekkel. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Szederkényi, Éva Katalin (2015) Gaps and Silences in Re-interpreting the Past. The Development of Kazuo Ishiguro’s Narrative Technique in his Early Novels = A csönd és hiány szerepe a múlt újraértelmezésében. Kazuo Ishiguro korai regényeinek narratív vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szesztay, Zsuzsa (2015) E. Chabrier: Piéces pittoresques: Analízis és interpretáció. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szirtes, Zsófia (2015) Az erdélyi szászság érdekérvényesítése az átmeneti korszakban (1690-1711). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szitha, Tünde (2015) A Budapesti Új Zenei Stúdió: Experimentális zene Magyarországon 1970-1990 között. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szűcs, Antónia (2015) Stratégiai fejlesztési irányok térgazdasági vizsgálata a gyöngyösi kistérségben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szűcs, Linda (2015) The role of resveratrol treatment and regular physical activity on sirtuins in brain of rats artificially selected for intrinsic aerobic running capacity. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Sólyom, Borbála (2015) Az adócsalás és az adóelkerülés és elleni harc az Európai Unióban az általános forgalmi adózás területén különös tekintettel az Európai Bíróság joggyakorlatára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Takács, Eszter (2015) Immunanalitikai módszerek kidolgozása Bacillus Thuringiensis Endotoxin(Ok) kimutatására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Takács, Gábor (2015) Johann Michael Sailer a centrum unitatis újrafelfedezője. A centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Takáts, Zsuzsanna (2015) Interpretáció és notáció Schubert kései zongoraműveiben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Termes, Rita (2015) Sári József zongoraművei és zongorás kamarazenéje. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Tombácz, Kata (2015) Sertés circovírus vakcinák fejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Turcsányi, Janka (2015) A XX. századi zene oldalbejárata (Az oktatás és megértés kiaknázatlan lehetőségei Szkrjabin középső alkotói periódusának zongoradarabjaiban). PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Tuza, Zoltán András (2015) Structural Analysis of Kinetic Systems with Application to Cell-free Expression Systems. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, Gábor (2015) A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között = Biocatalytic elimination of hydrogen sulphide from biogas in suspended batch and continuous packed bed reactors under aerobic and microaerobic conditions. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, István (2015) Metabolic asymmetry in the hypothalamic regulation of food-intake and reproductive processes in male and female rats. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, László (2015) Elméleti és módszertani lehetőségek az irodalmi onomasztikában. Tulajdonnevek Szilágyi István műveiben különös tekintettel Hollóidő című regényére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, Orsolya (2015) Gazdaságstruktúra és hatékonyság a magyar mezőgazdaságban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóthné Radó, Cecilia (2015) Robertus Caracciolus OFM prédikációs segédkönyveinek magyarországi felhasználása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Török, Gábor (2015) Fejezetek a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok történetéből (1979-1984). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Uhereczky, Eszter (2015) Kardos Pál öröksége a gyermekkari hangzásépítésben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Vakulya, Gergely (2015) Köztesréteg szolgáltatások hatékony megvalósítása szenzorhálózatokban = Effective implementation of middleware services in sensor networks. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Valkó, Gábor (2015) A fenntartható mezőgazdaság indikátorrendszerének kialakítása kompozit indikátorok alkalmazásával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Varga, Erika (2015) A személyes kompetenciák átértékelődése az emberi erőforrás menedzsment és a gazdasági felsőoktatás szemszögéből. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Varga, Erzsébet Teréz (2015) A progresszív fogyasztási adó alkalmazásának lehetősége. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Varga, Eszter (2015) Emlős testi sejtek újraprogramozása őssejtekké, a pluripotencia tanulmányozása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Varga, Péter (2015) A hibridkukorica (Zea Mays L.) vetőmag szemes betakarításának lehetősége = Feasibility of shelled harvesting in the production of hybrid maize (Zea mays L.) seed. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vida, Adrienn (2015) A bioüzemanyagok előállításának és alkalmazásának gazdasági értékelése Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Villányi, Vanda (2015) Az ózon szövettani és fiziológiai hatásának vizsgálata bioindikátor növényfajokon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vincze, Boglárka Nóra (2015) Csikómagzatok egészségi állapotának vizsgálata lipicai kancákban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Vámosi-Nagy, Zsuzsa (2015) Paul Taffanel hagyatéka. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Wolf, Péter Endre (2015) Jazz-hangszerelés. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Wulf, Johann-Jakob (2015) Die Governance der Makro-Regionalen Strategien im Ostsee- und Donauraum. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Závecz, Ágnes (2015) Az iparági sajátosságok és szabályozás hatásai a villamosenergia-hálózati szolgáltatás áraira és a beruházási döntésekre. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Závecz, Ágnes (2015) Az iparági sajátosságok és szabályozás hatásai a villamosenergia-hálózati szolgáltatás áraira és a beruházási döntésekre. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Zöldi, Viktor (2015) Egy igazolt kullancsencefalitisz góc 4 éves terepi kutatása és kapcsolódó járványtani elemzések, laboratóriumi vizsgálatok. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ábel, Ildikó (2015) A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Újváry, Dóra (2015) Szociális interakciók hatása a zárttéri vaddisznótartásra. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

This list was generated on Mon May 27 18:22:50 2024 CEST.