REAL-PhD

Browse by University

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 29.

Balogh, István (2019) A XVIII. századi magyarországi zsidó sírkövek. Analízis és adattár. PhD thesis, OR-ZSE.

Da-Don, Kotel (2007) Inter-religius and Comparative study on the thirteen principles of the Jewish belief by Maimonides. PhD thesis, OR-ZSE.

Farnadi-Jerusálmi, Márk Ernő (2021) A historical analysis of the differences between Ashkenazic Scribal styles, namely, the Arizal and the Beth Yosef. PhD thesis, OR-ZSE.

Finta, Szilvia (2012) Binján áv - A rabbinikus gondolkodásmód analízise egy rabbinikus írásmagyarázati szabály logikai vizsgálatán keresztül. PhD thesis, OR-ZSE.

Fényes, Balázs (2009) A concise chronology of biblical history from the creation of the world until Yetzias Mitzrayim. PhD thesis, OR-ZSE.

Glässer, Norbert (2012) TALÁLKOZÁS A SZENT IGAZZAL A MAGYAR NYELVŰ ORTHODOX ZSIDÓ SAJTÓ CÁDIK-KÉPE 1891-1944. PhD thesis, OR-ZSE.

Gábor, György (2005) Fejezetek az antik és középkori metafizikai antijudaizmus történetéből. PhD thesis, OR-ZSE.

Hack, Márta (2008) Stílus és verselés Salamon példabeszédeiben. A héber másál műfaja és szerkezete. PhD thesis, OR-ZSE.

Haraszti, György (2004) A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig. PhD thesis, OR-ZSE.

Hrotkó, Larissza (2013) A zsidó nők és férfiak 18. századvégi-19. század eleji letelepedése Pesten, különös tekintettel a zsidó nők helyzetére. PhD thesis, OR-ZSE.

Háberman, Zoltán (2012) צדקה és társadalometika. PhD thesis, OR-ZSE.

Iványi, Gábor (2023) Teodicea az Auschwitz utáni politikai teológiában. PhD thesis, OR-ZSE.

Kiss, Erika Márta (2015) Erdély zsidó közösségei a kezdetektől napjainkig a temetők tükrében. PhD thesis, OR-ZSE.

Kárpáti, Ildikó (2014) „Ilyenek voltunk”– A zsidó identitástudat ábrázolásának kultúraszociológiai olvasata az amerikai játékfilmekben. PhD thesis, OR-ZSE.

Kárpáti, Judit (2009) A ZSIDÓ - ARAB KOEGZISZTENCIA KULTÚRASZOCIOLÓGIAI ÉS VALLÁSTÖRTÉNETI DIMENZIÓI. PhD thesis, OR-ZSE.

Lengyel, Gábor (2011) Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn Ungarische Hörer in den deutschen Rabbinerseminaren (1854-1938). PhD thesis, OR-ZSE.

Nógrádi, Gergely (2019) Zsidó kántorok Magyarországon a Soá utáni évtizedekben - Stern László és Lóránd Márton élete és munkássága. PhD thesis, OR-ZSE.

Oláh, János (2008) Egy parabolikus próféta-novella a Tanah-ban Tradicionális zsidó- és egyéb interpretációk Jóna könyvéhez, rövid introdukcióval, preparációval és transzlációval. PhD thesis, OR-ZSE.

Radvánszki, Péter Simon (2021) Tudomány és hagyomány : Rási Énekek énekéhez írott kommentárja a kinyilatkoztatás tükrében. PhD thesis, OR-ZSE.

Ruff, Tibor (2009) Az Újszövetség és a Tóra. PhD thesis, OR-ZSE.

Répás, Annamária (2024) A zsidó diaszpóra ismeretlen határai – szefárd zsidók a Karib-térségben : Panama virágzó közössége. PhD thesis, OR-ZSE.

Róna, Tamás (2011) Judaizmus és közösségtörténet Kecskemét rabbijainak működése történetszociológiai aspektusból. PhD thesis, OR-ZSE.

Salamon, Thomas (2014) Biographical Illustrations, Proselytes and their acceptance to Judaism between the 9th and 19th Centuries. PhD thesis, OR-ZSE.

Tokics, Imre (2011) A ius talionis és az asylum városok jogi, vallási és kultúratörténeti jelentősége a tanakban. PhD thesis, OR-ZSE.

Tóth, Andrea (2016) Tradicionalitás és innováció – a vallástudomány és a neveléstudomány határán – a zsidó nevelésben. PhD thesis, OR-ZSE.

Tóth, Sándor (2018) „A Föld megváltása előbbrevaló a Nép megváltásánál” A Zsidó Nemzeti alap magyarországi irodájának tevékenysége a korabeli cionista sajtó tükrében 1938-ig. PhD thesis, OR-ZSE.

Vanderstein, Noémi Viktória (2016) A zsidó identitás "üvegszilánkjai", avagy értelmezési kísérletek Chaim Potok A kiválasztott című regényéhez. PhD thesis, OR-ZSE.

Verő, Tamás (2014) Maimonidész nevelésfilozófiája. PhD thesis, OR-ZSE.

Zima, András (2013) A történetiség új rendje a budapesti magyar nyelvű neológ és cionista sajtóban 1882-1938. PhD thesis, OR-ZSE.

This list was generated on Fri Jun 14 10:51:53 2024 CEST.