REAL-PhD

Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 82.

A

Abdullah, Thamer Adnan (2022) MWCNTs Based Nanocomposites for the Removal of Hydrocarbons and Organic dyes from Water. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Al-Asadi, Mohammed Abdulraheem Saeed (2022) Hydrogen production by waste plastics pyrolysis-gasification using transition metal-containing catalysts. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Aleku, Mónika (2022) Közérdekvédelem az igazságszolgáltatásban : Az ügyész polgári jogi, polgári eljárásjogi és egyéb garanciális funkciója. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Alkhrisheh, Hazim Taisir Dayij (2022) Language Learning Effort in Relation to Proficiency, Motivation, Critical Thinking, and Multilingualism. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Alpár, Vera Noémi (2022) Diszkriminatív eljárások vizsgálata : Az alapfokú oktatás szabályozásának hatékonysági, felelősségi és társadalmi kérdései. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

B

Bacsa, Dávid (2022) Hallássérültek pasztorációjára vonatkozó egyetemes egyházjog magyarországi alkalmazása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bagó, Marcell (2022) Kísérleti eszközök és módszerek fejlesztése a hipoxia és annak sportra gyakorolt hatásának vizsgálatára. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Balogné Vincze, Katalin (2022) A megajándékozottak boldogsága az Újszövetség χαρ-tövű szavainak teológiai összefüggése és valláspedagógiai jelentősége tükrében. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Baros-Gyimóthy, Eszter Márta (2022) Egy város, két vallás : A csetneki evangélikus és katolikus egyházközségek anyakönyveinek (1683-1807) feldolgozása családrekonstrukciós módszerrel. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Baumgartner, János (2022) Novel Process Graph-Based Solutions of Industry 4.0 Focused Optimisation Problems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bobay, István Zoltán (2022) „Mexikói magyar konkvisztádorok (1864 – 1867)” : A mexikói osztrák önkéntes sereg magyarországi születésű katonáinak prozopográfiája, elbeszélő forrásai és kapcsolódó kutatási eredmények. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Bánki, Tímea (2022) A spanyol és a magyar nyelv információs szerkezetének összehasonlítása és ennek pedagógiai vetülete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Büky, Orsolya (2022) Recepció és forrásérték : Hóman Bálint életpályájának egyes állomásai a levéltári iratok tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

C

Czibere, Károly (2022) Az egyházak szociális munkájának jogszabályi környezete Magyarországon. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

D

Domján, Dániel Ferenc (2022) Kényszerpályák és különutak : A magyar-jugoszláv kapcsolatok története, különös tekintettel a diplomácia és a hírszerzés kérdésére 1945-1956. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dudevszky, Richárd (2022) "Én lettem számukra a szentély” : Jelenlét és bálványimádás dinamikája Ezekiel könyvében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dömötör, Éva (2022) Demonstratívumok konstrukciós megközelítésben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

F

Farkas, Anna (2022) Budapesti kosárlabdázó fiúk testalkati jellemzőinek szekuláris trendje. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Farkas, György Tamás (2022) A választási rendszer egy speciális ága – a kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó választójogi szabályozás Magyarországon és külföldön. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Farran, Bashar M. M. (2022) The Perception and Production of American English Sounds by Palestinian Arabic Adolescents. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fedor, Flóra Zsófia (2022) Applications of electrocorticography to investigate the pathomechanism of brain disorders. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fehér, Áron (2022) Asymptotic characterisation of dynamic linear systems with small time delay. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fejér, Attila (2022) Recognition of objects to grasp and Neuro-Prosthesis control. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fodor, József Péter (2022) Márai Sándor Jézus-képének irodalmi és társadalomfilozófiai háttere. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Frits, Márton (2022) Algoritmusok és döntéstámogató rendszerek kidolgozása gyártási folyamatok és terepi szolgáltatások erőforrásainak optimális ütemezésére folyamatszintézissel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

G

Gyulay, Dániel (2022) Becsület csorbításának vizsgálata a tényállásszerű és jogellenességet nélkülöző cselekmények körében - különös tekintettel az alkotmányos követelmények érvényesülésére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Győrfi, Katalin (2022) Környezettechnológiai célokra alkalmas kaolinit nanokompozitok előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük. PhD thesis, Pannon Egyetem.

H

Halmi, Zsófia Katalin (2022) Stabilometric Measurements in the Central Nervous System Diseases : Detecting Postural Instability. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Harmat, Zita (2022) Fehérjemolekulák biológiailag releváns belső mozgásainak modellezése sokaság alapú megközelítésekkel. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Honti, Gergely Marcell (2022) Multidimensional network-based analysis of complex systems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

J

Jakusch, Gabriella Zsófia (2022) A magyar katonai hagyományok ápolása, ünnepek és rendezvények a magyar haderőben a 20-21. században. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Jankó-Badó, Andrea (2022) A szülészeti jogokkal kapcsolatos jogtudat empirikus vizsgálata : Félautonóm társadalmi mezők a szülés körül. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Juhász, Pál Balázs (2022) Tóbiás könyvének vizsgálata Brevard S. Childs kánoni megközelítésének fényében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

K

Khelifa, Alaeddine (2022) Motivation and Attitude of International Students Towards Learning Hungarian : Macro- and Micro Analyses. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kiss, Amarilla Márta (2022) A tengeri hajózás biztonsága ellen elkövetett egyes cselekmények nemzetközi jogi kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kocsis, Kinga (2022) Temperature-Coupled Rhythm Generation and Aversive Cue Discrimination in the Mouse Thalamus. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Bálint (2022) A bokaízület és a plantarflexorok motoros teljesítményre gyakorolt hatása. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Kovács, György (2022) Mutual Constitutional Tolerance in the European Union : The Requirement of Peaceful Coexistence. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács-Bokor, Éva (2022) Iszapok nehézfém tartalom mobilizációjának monitorozása, a nehézfém tartalom csökkentése kémiai és biológiai módszerekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Koók, László (2022) Ionos folyadék alapú membránok szerepe bioelektrokémiai rendszerek hatékonyságnövelésében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Krassován, Krisztina (2022) Foszfortartalmú aeroszol részecskék a légkörben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kubisch, Károly (2022) Az emberkereskedelem büntetőjogi megítélésének morális és szabályozási vonatkozásai. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kun, Ágnes Anna (2022) Az Énekek éneke fordítása, magyarázata és hatástörténete a kortárs magyar zeneművészetben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kálmán, Botond Géza (2022) Összehasonlító vizsgálat - A covid19 válság hatása egyetemi hallgatók pénzügyi műveltségére = Comparative Analysis – The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Financial Education of University Students. PhD thesis, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.

Kántor, Szilvia (2022) Kulturális alapú városfejlesztés: a kulturális fogyasztás, a lakóhelyválasztás és az életminőség összefüggései Győr, Debrecen és Veszprém esetében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kántás, Balázs (2022) A Horthy-korszak első éveiben működő magyar radikális jobboldali titkos paramilitáris szervezetek töredékes története, 1919–1925. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

L

Lakatos, Máté (2022) Hinni és tenni: hit és cselekvés kapcsolata, és ezek háttere a vallási tanításban Sajjid Quṭbnál, a ǧāhilijja terminus vizsgálatán keresztül szemléltetve. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Langó-Tóth, Ágnes (2022) A magyar rekurzív szerkezetek elsajátítása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Liu, Gongju (2022) The performance enhancement of professional weightlifters and treatment of patella tendinopathy in competitive sports athletes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

M

Major, Máté Miklós (2022) Királis tioéterek szintézise és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Marton, Zsuzsanna (2022) Magyarország turizmusbiztonsága a fogyasztói észlelések tükrében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mércz, András (2022) The Syriac correspondence of Andreas Masius and Moses of Mardin. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mészárosné Simon, Nikolett (2022) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények dogmatikai és jogalkalmazást érintő elhatárolási kérdéseinek problematikája : A hamis vád és a hamis tanúzás. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

N

Nagy, Gyöngyi (2022) A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 1918–1946. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy Abdo, Amr Mohamed Abdelhameed (2022) Recognition of Objects and Their Defects. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Neukirchner, László Richárd (2022) Optimal current control for domestic power converters. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Németh, Károly (2022) Nicholas Straussler, a magyar származású brit mérnök, feltaláló és üzletember élete, munkássága. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, Szabolcs (2022) A közösségi oldalak szolgáltatóinak jogi felelőssége. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

O

Ocskó, Eszter (2022) Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség egyes dogmatikai és gyakorlati kérdései. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Ordasi, Ágnes (2022) Társadalom és állam viszonya Fiumében a dualizmus korában : A magyar állami hatalomgyakorlás lehetőségei, eszközei és korlátai Fiumében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

P

Papp, János Tamás (2022) A közösségi média platformok szabályozása a demokratikus nyilvánosság védelmében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Péntek, Dániel Gábor (2022) Alvilágkép a Héber Bibliában : Alvilág-tradíciók a zsoltárköltészetben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

R

Rainer, Lilla (2022) Az ésszerű időn belüli befejezés követelménye a polgári perben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Rapali, Vivien Regina (2022) A Smith Jeremiás ösztöndíj (1927–1941) : Adalékok a műszaki elitképzés két világháború közötti történetéhez. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Reider, Balázs (2022) Development of an N-Glycan Profile-Based Prostate Cancer Diagnostic Method. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rottler, Violetta (2022) A hazai magánbiztonsági rendszer átfogó értékelése nemzetközi kitekintéssel : Riválisból nélkülözhetetlen együttműködő partner. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

S

Saleh Saleh, Mohamad Ali (2022) The relationship between multinational companies and corporate social responsibility in achieving primary stakeholders' satisfaction an empirical study applied between Lebanon and Hungary. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Schubauer, Petra (2022) A személyes adatok személyiségi jogi védelme, különös tekintettel a halál utáni védelem egyes kérdéseire. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Selmecziné Lois, Márta (2022) Magyar anyanyelvű felnőtt nyelvtanulók idegennyelv-tanulásról és anyanyelvről szóló nézetei és azok összefüggései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sitku, Tibor (2022) A fowleri hitfejlődés-elmélet értékelése és lehetséges implikációi a homiletika, a poimenika és a missziológia területein. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Solymosi, Péter (2022) Dízelgázolaj keverőkomponensek előállítása nem hagyományos triglicerid forrásokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Strack, Flórián (2022) Az egészségturizmus szubjektív életminőségre és gazdaságra gyakorolt hatásai a minősített gyógyhellyel rendelkező hazai települések esetében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Strelicz, Andrea (2022) Az üzletmenetre gyakorolt hatások, mint a fenntartható vállalati működés kockázati tényezői. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szlobodnyik, Gergely (2022) Structural Analysis and Identifiability of Biologically Motivated Complex System Models. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szőcs, Tibor (2022) A hagyatéki vagyon az európai öröklési rendelet szabályrendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sághy, Ádám (2022) „Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől.” (Jel. 21,2) Bevezetés a város teológiájához : Egy lehetséges megközelítés válogatott fejezetei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sáray, Sára (2022) Systematic validation of detailed models of hippocampal neurons based on electrophysiological data. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

T

Tussay, Ákos (2022) A History of the nomos empsychos idea. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

U

Ujvári, Blanka (2022) A hontalanság emberi jogi aspektusai : Különös tekintettel a hátrányos megkülönböztetésre. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

V

Vadász, Vanda (2022) Értékek, érdekek és jogok viadala, avagy a kulturális javak visszaszolgáltatását célzó eljárások nemzetközi magánjogi sajátosságai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga-Medveczky, Zsófia (2022) Investigation of drug absorption through physiological barriers. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Z

Zimányi, Róbert Gergely (2022) Sportszervezetek megkülönböztetése és erényalapú minősítése – középpontban az arisztotelészi legfőbb erény: az igazságosság. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

This list was generated on Sun Jul 21 12:09:46 2024 CEST.