REAL-PhD

Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 121.

Adorjánné Olajos, Andrea (2021) Koordinációs képességek mérésének lehetséges módszere magyar elit sportolói mintán. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Ahmed Hama Karim, Rebaz (2021) New methods for computer based blood glucose level prediction. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Aziez, Feisal (2021) The long-term impact of learner-learner interaction on L2 English development. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Balogh, Máté (2021) Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi főkapitányhelyettesei : Középnemesi-katonai karrierek a Dunántúlon a XVII. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bardocz-Bencsik, Mariann (2021) Sport for development and peace – investigating the field. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Bartha, Bence (2021) A tárgyalási szerkezet változásainak hatásai a polgári perben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Barthalos, István (2021) Fizikai aktivitásra épülő intervenciós program hatásrendszere idősek otthonában élő személyekre. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Bathó, Gábor (2021) A magyar kormány szerkezetének változásai és működése egyes aspektusai Magyarországon 1848 és 1944 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bauernhuber, Enikő (2021) Les relations littéraires franco-hongroises et l’influence de la culture française à travers les œuvres de Zoltán Ambrus (1861-1932). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bence-Kiss, Krisztina (2021) Strategy set by faith - Analyzing the marketing concepts of communities devoted to Krishna consciousness in Europe. PhD thesis, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.

Bergendi-Rácz, Diána (2021) Szavatossági igényérvényesítés és kárfelelősség vizsgálata a Ptk.-ban és a Bécsi Vételi Egyezményben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Bodnár, Zoltán (2021) A kánoni munkajog forrásai és különös alapelvei tekintettel a magyarországi sajátosságokra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bors, Luca Anna (2021) Intravénás és intranazális P-glikoprotein moduláció vér-agy gátra gyakorolt hatásának vizsgálata fiatal és idős patkányokon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Breser, Britta (2021) Publish or Perish? PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Bujdos, Iván Ákos (2021) Variációk egy témára? : A rablás bűncselekményének dogmatikai kérdései a magyar és az angol jogban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bálint, Roland (2021) Energia menedzsment támogatása fogyasztói és naperőmű modell segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bánszki, Hajnalka (2021) A csehszlovák–magyar lakosságcsere Nyíregyházán, 1946-1948. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csapóné Miczán, Vivien (2021) Nanoszkópiás képalkotási eljárások alkalmazása az idegrendszer molekuláris plaszticitásának vizsgálatában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csermelyi, József (2021) Idegen származású katona és hivatalviselő nemesi családok a 15-16. századi Nyugat-Magyarországon : Különös tekintettel a Baumkircherekre, a Grafeneckekre és a Weispriachokra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csillag, Veronika (2021) The modulatory effect of metabolic signals on the central regulation of reproduction. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Czentnár, Simon (2021) A Szentlélek iskolájában: A doctrina hermeneutikai szerepe Kálvin írásmagyarázatában. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Czigle, János Tamás (2021) Az Európai Unió bíróságának munkahelyi vallásszabadsággal kapcsolatos joggyakorlata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Drenyovszki, Rajmund (2021) Valószínűségi eljárások alkalmazása a Smart Grid hálózatok hatékonyságának növelésére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dudola, Dániel (2021) Két, idegi jelátvitelben is szerepet játszó fehérjeszerkezeti elem bioinformatikai elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dulai, Tibor (2021) Planning of fault-tolerant solutions of operations research problems and multi-level heuristic scheduling. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dömötörfy, Borbála Tünde (2021) Competition Law in the Pharma Sector : Pay-for-delay settlements in the EU and in the US. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dörgő, Gyula Ádám (2021) Machine learning techniques for alarm management = Gépi tanulási technikák fejlesztése alarm managementben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Elgendy, Mostafa Abdallah Abbas Atwa (2021) Indoor navigation for people with visual impairment. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Esiobu, Anayo Augustus (2021) Legal Conditions and Challenges about the Office of a Religious Pastor, particularly considering the Piarist Religious Parish in Kecskemét. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Failasofah, Failasofah (2021) Foreign language teachers’ attitudes towards multilingual pedagogy in Indonesia: an explanatory sequential study. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Farkas, Enikő (2021) Jelölésmentes optikai bioszenzorok alkalmazása xenobiotikumok toxikusságának feltárására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Farnadi-Jerusálmi, Márk Ernő (2021) A historical analysis of the differences between Ashkenazic Scribal styles, namely, the Arizal and the Beth Yosef. PhD thesis, OR-ZSE.

Farsang, Evelin (2021) Álló- és mozgófázisok vizsgálata a monoklonális antitestek kationcsere-kromatográfiájában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fazakas, Zoltán József (2021) A többnemzetiségű állam kihívására adott magyar és román jogalkotói válaszok 1784-1940 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fekete, Rajmund (2021) Az amerikai álom (vége) : John F. Kennedy politikai képe. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fekhar, Bahmed (2021) Improving in corrosion, transportation and storage properties of real waste derived pyrolysis oil. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fertig, Dávid (2021) Nanopórusos és elektroreológiai rendszerek számı́tógépes szimulációs vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fodor, Melinda (2021) Vízoldható fém-porfirin komplexek fotofizikai és fotokémiai vizsgálata. Felületaktív mangán(III)-porfirinek spektrális tulajdonságai és viselkedésük fotokatalitikus rendszerekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fodorné Ablonczy, Margit (2021) A relacionális etika hozzájárulása a családpasztorációhoz : A kazuális szolgálatok lehetőségei, különös tekintettel a nemzedékek közötti kapcsolatok rendezésére. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Fónagy, Orsolya (2021) Heterogén fotokatalízisen alapuló vízkezelési eljárások vizsgálata és fejlesztése. A heterogén fotokatalízis hatékonyságának növelése és a fotoindukált elektronok, szuperoxid-gyökanionok meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Garai, Renáta (2021) A kapcsolati erőszak „szövődményei” - egy nóvum hatása és joggyakorlata -. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Gilányi, Magdolna (2021) Bőle Kornél OP kéziratos visszaemlékezései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Goda, Márton Áron (2021) Magzati légzőmozgás meghatározása fonokardiográfiás eljárással. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Guba, Sándor (2021) Mágneses kolloidok viselkedése külső elektromágneses terekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Guzsvinecz, Tibor (2021) Researching virtual reality and augmented reality devices to enhance human-computer interaction. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Göllény-Kovács, Nikoletta (2021) Mezőgazdasági vállalkozások gazdasági, társadalmi helyzetének alakulása a Dunántúlon. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hatvani, Janka (2021) Medical Image Enhancement using Deep Learning and Tensor Factorization Techniques. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Horváth, Mária (2021) A Po-210, mint természetes nyomjelző vizsgálata dohánymintákban, a vörösiszap katasztrófa sújtotta területeken. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kalivoda, Ágnes (2021) Igekötős szerkezetek a magyarban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kardos, Dóra (2021) A büntetéskiszabás elvei és rendszere, a büntetéskiszabási tényezők megjelenése a jogalkalmazói gyakorlatban. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Keszei, Soma József (2021) Szenzorként alkalmazható ferrocénszármazékok előállítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Khan, Asfandyar (2021) Synthesis of iron(ii) doped copper ferrites as novel heterogeneous photo-fenton catalysts. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kiss, Márton Zsolt (2021) Új színes, illetve önreferenciás holografikus képalkotó módszerek. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss-Kozma, Georgina (2021) A cselekvő erdélyi magyar ifjúság : Az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek intézményesülése a kisebbségi nemzetépítés aspektusából. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kondákor, Szabolcs (2021) Pécsváradi Gábor Jeruzsálemi utazása és a ferences irodalom. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kosztrabszky, Réka (2021) Az elbeszéléstechnika sajátosságai Szabó Magda korai regényeiben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kosztyó, Gyula (2021) Kárpátalja, mint Északkeleti Hadműveleti Terület története (1944). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Enikő Hajnalka (2021) Egyéni panaszénekek a Zsoltárok könyvében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kovács, Ágnes (2021) Élsportolók és a média munkatársainak kapcsolata a XXI. század elején Magyarországon. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Kozma, Dorottya Edina (2021) A fenntartható fejlődés empirikus vizsgálata az Európai Unióban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kummer, Alex (2021) Development and application of thermal runaway criteria. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kupiné Drócsa, Izabella (2021) Rendtörvények a két világháború között : Különös tekintettel az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. törvény anyagi és eljárásjogi elemzésére a Budapesti Királyi Törvényszéken kialakult bírói gyakorlaton keresztül. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kurbucz, Marcell Tamás (2021) Synergy-based software project scheduling problem: formalization, simulation, and solution. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kőnig-Görögh, Dóra (2021) Magyar utánpótláskorú kézilabdázók vizsgálata a posztok és a személyiség viszonyában. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Leba, József (2021) Kornfeld Zsigmond a báróvá lett bankár, avagy egy pénzügyi sikertörténet a Monarchiában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lengyel, Zsófia (2021) Bilingual written word recognition of learners of English in a vocational secondary school. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ligeti-Nagy, Noémi (2021) The Right Edge of the Hungarian NP : A Computational Approach. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Liktor, Zoltán Attila (2021) A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban : Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Liska, Fanny (2021) Co-creation attribútumpreferenciák és attitűdszegmensek a szolgáltatáspiacon. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Madarász, József (2021) Szilárd-fázisú királis hidrogénező katalizátorok fejlesztése folyamatos átáramlásos reaktorokhoz. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Manhertz, Tamás István (2021) Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlító vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mazgon, Gábor (2021) Máriában olvasni az Írást : Ferdinand Ulrich biblikus ontológiája és ontologikus exegézise. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Molnár, Claudia (2021) How effective are Teacher Education courses in developing confident, communicative language teachers? PhD thesis, Pannon Egyetem.

Molnár, Ildikó (2021) Bezártságélmény és alkotói szabadság: Jancsó Elemér irodalomtörténész munkássága 1944-ig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Moslem, Ali Ibrahim (2021) Flame Retarding-Stabilizing Behavior of Plasticized Poly(vinyl chloride) Containing Novel Heavy Metal Free Modifier. PhD thesis, Miskolci Egyetem.

Nagy, Attila (2021) A sportolás közben elszenvedett agyrázkódás felismerésének és megelőzésének menedzsmenteszközei a hazai jégkorongsportban. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Nagycenki, Tamás (2021) A szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogi szabályozás, illetve a bűnszervezetek elleni fellépés szervezeti keretei, lehetőségei Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nika, Zsolt (2021) Optimal Investments for Price Processes with Long Memory. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nshiwi, Darin (2021) The effect of metalinguistic awareness and the previously learned foreign languages on fourth language acquisition by adult learners. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nyitrai, Imre János (2021) A magyarországi szociális szolgáltatások innovációi (1993-2020). PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Nyéky, Kálmán (2021) Egy test lesznek : A II. Vatikáni Zsinat és a zsinatot követő pápák házasságról szóló tanításának jelenléte a házasságkötés megújult liturgiájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, László (2021) Vidéki ellenségképek a Szabad Népben : Az egyházak és a parasztság a kommunisták sajtópropagandájában, a hatalommegszerzésük időszakában (1947–1949). PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Paár, Tamás (2021) Az igazság közös keresése : A természetes erkölcsi törvény dialogikus megközelítése Alasdair Macintyre-nél. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Piukovics, Ágnes (2021) Phonological and non-phonological factors in non-native pronunciation acquisition. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Polcz, Péter (2021) Computational analysis of nonlinear uncertain systems. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pomeisl, András József (2021) A devizaalapú kölcsönszerződések egyes dogmatikai kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pribojszki-Németh, Anikó (2021) Karbantartási projektek mátrix-alapú tervezése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pálfi, Dénes (2021) Application of High Efficiency Enzymatic Compensated Two-Photon Photodissociation Material. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pálmai, Tamás (2021) Ecophysiological plasticity of different algal taxa. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pályi, Brigitta (2021) Az operett népszerűségének útja Budapesten társadalomtörténeti kontextusban (1894-1918). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pánczél, János (2021) Nem forradalom, hanem szabadságharc – Mindszenty József 1956-os helyzete és tevékenysége. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Péter-Delbó, Márta (2021) Kell-e egységesség a sokféleségben? : A helyi önkormányzatok valamint a köztestületek feletti törvényességi felügyelet és törvényességi ellenőrzés szabályozási kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Radvánszki, Péter Simon (2021) Tudomány és hagyomány : Rási Énekek énekéhez írott kommentárja a kinyilatkoztatás tükrében. PhD thesis, OR-ZSE.

Rauch, Renáta (2021) Az alginit szorpciós tulajdonságainak tanulmányozása szerves szennyezőanyagok eltávolítása céljából. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Riba, András László (2021) Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987-1990). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Roboz, Erika (2021) Motifs of Smiting in the Syro-Palestinian Iconography: Proofs of Intercultural Exchange between Egypt and the Levantine Region (A Comparative Study). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rosner, Zsolt (2021) Vallásosság a máriagyűdi kegyhelyen : Emberi igények és lelkipásztori válaszok a népi vallásosság, a Mária-tisztelet és a sensus fidei tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rácz, Ildikó (2021) A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Simon-Stőger, Lilla (2021) Olefin-maleinsav-anhidrid alapú kompatibilizáló adalékok hatásának vizsgálata hulladék elasztomert tartalmazó polimerekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Smidla, József (2021) Numerically stable simplex method implementation. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Steinbachné Hajmásy, Gyöngyi (2021) A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR tevékenységek tükrében a Balaton régió négy- és ötcsillagos szállodáinak bevonásával. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Svigruha, Réka (2021) A biomolekuláktól a viselkedésig: vízi modell állatok komplex válaszai progesztogén hatóanyagok hosszútávú terhelése során. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szalagyi, Csilla (2021) Takács Zsuzsa költészete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szigeti, Krisztina Mónika (2021) Alapjog vagy alapelv? : A tisztességes polgári eljárás fogalmának változásai a hazai rendesbíróságok joggyakorlatában. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szilágyi, Laura Menta (2021) Kolophóni Nikandros Alexipharmakája. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szvorényi, Róbert (2021) Jacobinus János élete és életműve, a Brevis enarratio historiográfiai és történeti háttere, valamint szövegének utóélete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szútor, Vivien (2021) A géntechnológia jogi és etikai aspektusai. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szűcs, Kinga (2021) Növényi etika és teológia. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Sándor, Lénárd Gergely (2021) A gazdasági társaságok helye az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sántha, György (2021) A menedzselt állam : A menedzsmentciklusok és az öntökéletesítő folyamatok jelentősége a közigazgatás-fejlesztésben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sántha-Malomsoki, Ágnes (2021) A mixed-methods study on verbal abilities and cognitive flexibility of Hungarian learners in clil and general language programmes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sója, János (2021) Szénhidrogénfrakciók előállítása autóipari műanyaghulladékok hőbontásával. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Takács, Hajnalka (2021) Diétás oktatás hatása iskoláskorúak táplálkozási ismereteire, szokásaira, tápláltsági állapotára és fittségére. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Takács, Johanna (2021) Fizikai aktivitás és mentális jóllét - A testmozgás szerepe a depressziós és/vagy szorongásos tünetek megelőzésében és kezelésében, valamint az alvásminőség javításában. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Till, Zoltán (2021) Advanced methods in the design of heterocatalytic processes under uncertainties. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ujhelyi, Dávid (2021) A paródia-kivétel szükségessége és lehetséges keretrendszere a hazai szerzői jogban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vajna, Zoltán (2021) Karbantartásérettség-vizsgálat magyar ipari környezetben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Varga, Lujza (2021) Magyar képviselet a Népszövetségben az 1920-as években. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Wafi, Abdul (2021) Preparation and characterization of nitrogen-doped TiO2 semiconductors for photocatalytic degradations. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Zwerenz, Dirk (2021) Variable vergütung für projektmanager entwicklung eines leistungsabhägigen vergütungsmodells für projectmanager. PhD thesis, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.

Ábrahám, Dóra (2021) Alzheimer's Disease: the Role of Exercise and Microbiome in a transgenic Mice Model. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

This list was generated on Sat May 25 23:11:32 2024 CEST.