REAL-PhD

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 136.

A

Arany-Tóth, Attila (2013) A kontrasztanyag volumenterhelésének hatása a subarachnoideális tér nyomásviszonyaira myelographia során kutyákba. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

B

Baji, Zsófia (2013) Compound semiconductor layers for optoelectronic and photovoltaic purposes. PhD thesis, BME.

Bak, Árpád (2013) A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Baka, Erzsébet (2013) Genetikai eszközrendszer fejlesztése termoacidofil Thermoplasma acidophilum modellszervezet molekuláris biológiai vizsgálatához. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Balló, Zsófia (2013) A hazai kereskedelmi márkák vásárlói magatartását befolyásoló tényezőinek vizisgálata a napi fogyasztási cikkek piacán. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Balogh, Orsolya Gabriella (2013) A sárgatest, az üreges sárgatest, a sárgatest- és luteinciszta kialakulásának etiológiája és pathogenezise valamint hatása a tejelő szarvasmarhák fertilitására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Balázs, Tibor (2013) A pacemaker célú, sztentes rögzítésű eszközök vizsgálata. PhD thesis, BME.

Barabás, Tünde (2013) A bankokkal szemben megfogalmazott prudenciális szabályok, felügyeleti, tulajdonosi és belső ellenőrzés. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bela, Györgyi (2013) A biodiverzitás értékelése intézményi közgazdasági megközelítésből. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Biró, Janka (2013) A takarmány zsírforrásainak és különböző mértékű szelén kiegészítésének hatása az afrikai harcsa és a nílusi tilápia filé összetételére. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Boll, Anikó (2013) Mezőgazdasági gépek vevőelégedettségét befolyásoló tényezők. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bonnyai, Apolka (2013) Clara Schumann művészete. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Boros, Oszkár (2013) Versritmus, textualitás és költészetfilozófia Weöres Sándor lírájában, valamint annak egyes pre- és poszttextusaiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bunkóczi, László (2013) Előrejelzések és hatékonyságszámítások agrárszektor-modellekhez. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bánfi, Zoltán (2013) A retail bankpiaci verseny hatásai Magyarországon, különös tekintettel a lakossági forint- és devizaalapú jelzálog-hitelezésre. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Békés, Balázs (2013) Közvetlen adózás az Európai Unióban: Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

C

Cseresnyés, Imre (2013) Feketefenyvesek természetvédelmi megítélésének ökológiai alapjai. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Cserháti, Mátyás (2013) Mikotoxinok biodegradációjára képes mikroorganizmusok szelekciója és alkalmazása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csonka, Emil (2013) William Primrose és Yuri Bashmet életműve. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

D

Demény, Ferenc (2013) A széles kárász (Carassius carassius LINNÉ 1758) szaporítása és nevelése a természetesvízi állományok fenntartása és megerősítése érdekében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Dióssi, Katalin (2013) A fogyatékkal élők munkavállalási feltételrendszerének vizsgálata az agrárágazatban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Domján, Erika (2013) Termelői együttműködések vizsgálata a zöldség-gyümölcs ágazatban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

F

Falk, Nóra (2013) A réntartás és terminológiája az északi lappban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Farkas, Gábor (2013) Liszt Ferenc méltatlanul elfeledett kortársai. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Fazekas, Gergely (2013) J.S.Bach és a zenei forma két kultúrája. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Fekete, Zoltán (2013) Development and characterisation of silicon microfluidic components and systems. PhD thesis, BME.

Forró, Orsolya (2013) Ingadozás a magyar elölségi harmóniában. Szempontok a variabilitás szinkróniájának és diakróniájának feltárásához és értelmezéséhez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Földesi, Petra (2013) Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fülei, Balázs (2013) Rezervátumban az improvizáció! Cadenzajelenségek Mozart és Beethoven zongoraversenyeiben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

G

Gajdos-Frank, Katalin (2013) Die Sowjetisierung Ungarns. Die Überwachung der Ungarndeutschen durch die Staatssicherheitsdienste zwischen 1945 und 1956. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Gulyás, Zoltán (2013) Műszaki lehetőségek a permetezőgépekkel végzett vegyszerkijuttatás környezetterhelő hatásainak csökkentésére. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gyarmati, Bernadett (2013) Gázdiffúzió modellezése bolygatatlan talajoszlopokban a talajszerkezet függvényében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gyenis, Balázs (2013) Well posedness and physical possibility. PhD thesis, University of Pittsburgh.

Gyivicsán, György (2013) Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Györök, Tibor (2013) A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gájer, László (2013) XIII. Leó pápa megnyilatkozásainak filozófiatörténeti előzményei (Különös tekintettel a vallásszabadságra). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Görföl, Tibor (2013) A felfoghatatlan titok a történelemben: Karl Rahner szentháromságtana a mai teológiai gondolkodás összefüggésében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

H

Harrach, Gábor (2013) Demográfiai mutatók területi sajátosságai a Magyar Királyságban a 20. század elején. Etnikumok és felekezetek szerepe a házasodás és a termékenység alakulásában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hecker, Kristóf (2013) A magyarországi pelefajok (Gliridae) populációinak elterjedésökológiai vizsgálata két területen a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer alapján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hegedűs, Veronika (2013) Non-verbal predicates and predicate movement in Hungarian. PhD thesis, Tilburg University.

Hoffmann, Orsolya Ivett (2013) Lentivírus alapú transzgenezis és a Sleeping Beauty technológia alkalmazása transzgénikus nyulak előállításában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hoffmann, Péter (2013) A szőlő lisztharmatbetegségét okozó Erysiphe necator schwein. ivaros termőtesteinek járványtani szerepe. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Horváthné Uhrin, Andrea (2013) Őszi búza x Triticum timopheevii hibrid utódainak jellemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hrotkó, Larissza (2013) A zsidó nők és férfiak 18. századvégi-19. század eleji letelepedése Pesten, különös tekintettel a zsidó nők helyzetére. PhD thesis, OR-ZSE.

Hurta, Hilda (2013) A versengő és a kooperatív vezetői attitűd a magyar kis- és középvállalkozások körében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Hámori, Judit (2013) Az etnocentrizmus érvényesülése a fogyasztói döntéseknél az élelmiszerek piacán. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

I

Iván, Ildikó (2013) A drámai idő és a zenei idő változása a XX. századi magyar operában és ennek énekhangra gyakorolt hatása. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

J

Janes, Zoltán (2013) A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jaskóné Gácsi, Mária (2013) Komáromi János írói világa és a regényforma lehetőségei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Juhász, Erika (2013) A Húsvéti krónika új kritikai kiadásának előkészületei (Prolegomena). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jámbor, Péter (2013) Hippoterápiára alkalmas ló kiválasztásának szempontjai. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Jóna, György (2013) A területi tőke kistérségi jellegzetességei. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

K

Kaliczka, Alexandra (2013) A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban: Az adós eljárási alapjogainak védelme határon átnyúló végrehajtás során. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Karlinszky, Balázs Péter (2013) A veszprémi káptalan a középkorban. A veszprémi székeskáptalan középkori birtokai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Karlócai, Balázs (2013) Csomagkapcsolt hálózatok kommunikációs protokolljainak optimalizálása neurális algoritmusokkal. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kelemen, Eszter (2013) Az ökoszisztéma szolgáltatások közösségi részvételen alapuló, ökológiai közgazdaságtani értékelése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kertész, Judit (2013) Anda Géza, a zongora trubadúrja. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Kiss, Csaba Márton (2013) Quam pulchra es et quam decora... Az Énekek éneke a zenetörténetben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Kiss, Dávid Sándor (2013) Functional hypothalamic asymmetry and introduction to a novel estrogen/estrous phase-dependent regulatory mechanism in mitochondrial energy levels in the female rat hypothalamus = A hipotalamusz funkcionális aszimmetriája és új ösztrogénfüggő szabályzómechanizmusok a hipotalamikus neuronok mitokondriális metabolizmusában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kmetty, Ákos (2013) DEVELOPMENT OF ALL-POLYPROPYLENE COMPOSITES FOR INJECTION MOULDING. PhD thesis, BME.

Komáromi, Kálmán (2013) A pénzügymenedzsment rendszerében alkalmazott controlling tevékenység és kapcsolatrendszerük értékelése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kovács, Beatrix (2013) A kötelékvédő szerepe az egyházi házassági eljárási ügyekben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Örs (2013) Az 1968-as májusi diákmozgalom és de Gaulle bukásának külpolitikai összefüggései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kozma, Tímea (2013) A minőségbiztosítás szerepe és fejlesztése a felsőoktatási intézményekben és annak hallgatói értelmezése a gyakorlatban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kurjákné Korom, Edit (2013) Mikroszatellitek adaptálása és izolálása pulyka és lúd állományok vizsgálatához. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kávássy, János Előd (2013) A magyar-amerikai kapcsolatok alakulása Ronald Reagan két elnöki periódusa idején, 1981-1988-ban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kósa, Éva (2013) Sterben und Tod als Kriegserfahrung. Selbstzeugnisse des Ersten Weltkrieges. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Kótis, László (2013) Ionbombázás hatásainak vizsgálata Auger elektron spektroszkópiai mélységi feltérképezéssel. PhD thesis, ELTE.

Kútvölgyi, Gabriella (2013) Developement of qualification of fresh and frozen stallioan semen, investigation of factors affecting sperm quality using a new evaluation method = A friss és mélyhűtött ménsperma minősítésének fejlesztése, a sperma minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata egy új bírálati módszer alkalmazásával. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

L

Lampertné, Akócsi Ildikó (2013) A humántőke és a versenyképesség regionális összefüggéseinek mérése a visegrádi országokban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lencsés, Enikő (2013) A precíziós (helyspecifikus) növénytermelés gazdasági értékelése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Láng, Vince (2013) A hazai talajvédelmet és a nemzetközi megfeleltetést szolgáló adatrendszer fejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lénárt, Orsolya (2013) Das Königreich Ungarn in der deutschsprachigen Literatur am Ende der Frühen Neuzeit. Eberhard Werner Happels Der Ungarische Kriegs-Roman im Kontext der Ungarnbilder in der Medienlandschaft des 17. Jahrhunderts. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

M

Manno-Kovács, Andrea (2013) Novel features in object detection for image segmentation tasks = Új objektum detekciós jellemzők a képfeldolgozásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Marek, Viktor (2013) A dorogi szénmedence településeinek története 1956 fényében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Marglné Ambrus, Helga Márta (2013) A kukorica oxidatív stressztűrő képességének növelése mikrospórák in vitro szelekciójával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Megyeri, Krisztina (2013) Eötvös Péter Love and Other Demons című operájának dramaturgiája és kifejezőeszközei. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Máthé, Áron (2013) A zuglói nyilasok pere (1966-1967): értelmezési lehetőségek. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mátis, Gábor (2013) Effects of butyrate on hepatic epigenetics and microsomal drug-metabolizing enzymes in chicken = A butirát epigenetikus és a mikroszomális méregtelenítő enzimekre gyakorolt hatásának vizsgálata a csirke májában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mátrai, Norbert (2013) Genetikai és madárgyűrűzési vizsgálatok hazai költő és afrikai telelő nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) populációkon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mészáros, Péter (2013) Az ó-antifónák és megzenésítéseik. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Müllerné Trenovszki, Magdolna (2013) Különböző takarmányok hatása a pontyhús zsírsavprofiljára és húsminőségére. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

N

Nagy, Anita (2013) Élőhelytérkép alapú élőhelyvizsgálatok dél-tiszántúli mintaterületeken. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nemes-Incze, Péter (2013) Nanostructures based on graphene and functionalized carbon nanotubes | Grafén és szén nanocső alapú nanoszerkezetek előállítása és jellemzése. PhD thesis, ELTE.

O

Orosz, Erika (2013) Protozoonok kimutatása, azonosítása és szerepe az emberi környezetben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Ott, István (2013) A szerzői jogok hazai bűntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

P

Palotás, Péter (2013) Halászati termékek eltarthatóságának növelése komplex, kíméletes feldolgozástechnológiával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Papp, Tibor (2013) Detection and characterisation of adeno-, irido- and paramyxoviruses in reptiles = Hüllőkben előforduló adeno-, irido- és paramyxovírusok kimutatása és jellemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pataki, Máté (2013) Algoritmusok egynyelvű és különböző nyelvek közötti fordítások és plágiumok megtalálására = Algorithms to Detect Monolingual and Cross-lingual Similarity and Plagiarism. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Patona, Mária (2013) Topik- és fókuszjelenségek a lengyel nyelvben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Patyi, Gergely (2013) Ügyvédség a köz- és a magánjog határán. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Polyák, Mariann (2013) Görög katolikus és állami elemi népiskolák Bereg vármegyében a dualizmus elején. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Puskás, Katalin (2013) Búza genotípusok kalászfuzárium-ellenállósága és a rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pákozdy, Ákos (2013) Important Aspects of Canine Idiopathic and Symptomatic Epilepsy. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pásztiné Gere, Erzsébet (2013) Strategies for protecting enterocytes from oxidative stressinduced inflammation = Oxidatív stressz okozta sejtkárosodás megelőzésének lehetőségei in vitro sejtmodellen. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pásztory-Kovács, Szilvia (2013) Énekesmadarak vonulásának vizsgálata hosszútávú gyűrűzési adatsorok alapján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Péli, László (2013) Növekedési pólusok főbb regionális gazdaságtani összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

R

Renner, Tamás (2013) Elasztomer-fém kötés kialakításának feltételei gépipari hibrid alkatrészek gyártásánál. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Rácz, Georgina (2013) Az értékek változásának és a fenntartható fejlődés trendjének hatása a hazai élelmiszerfogyasztásra. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Rózsáné Szűcs, Beatrix (2013) Anaerob előkezelés hatása a szennyvíziszapok komposztálására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

S

Solymosi Tari, Emőke (2013) Lajtha László színpadi művei: Egy ismeretlen műcsoport a szerzői életút kontextusában. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Sváb Domonkos, László (2013) Szarvasmarha eredetű atípusos Escherichia coli O157 törzsek virulenciafaktorainak genetikai háttere. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szabó-Hevér, Ágnes (2013) A kalászfuzárium rezisztencia molekuláris hátterének vizsgálata frontana eredetű térképező búzapopulációkban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szacsvai Kim, Katalin (2013) Az Erkel-műhely. Közös munka Erkel Ferenc színpadi műveiben (1840-1875). PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szalai, András (2013) Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Szaniszló, Albert (2013) A szennyvíz hatása a növények fejlődésére, elemfelvételére és gázkibocsátásra (CO2, N2O, NO). PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szarka, Gergely (2013) "Szépnek teremtette...": Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szatmári, István (2013) A gazdasági haszonállatok tömegkezelésére használt doxiciklin egyes környezettoxikológiai jellemzőinek vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szatmári, Zsolt (2013) A klarinétszólam változásainak hatása az interpretációra Bartók Béla színpadi műveiben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szelke, László (2013) Titkok, legendák, sorsok. A Gresham-palota története és angolszász kapcsolatai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szigetvári, Andrea (2013) A multidimenzionális hangszíntér vizsgálata. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szitka, Rudolf (2013) Paul Anton Stadler (1753–1812): Egy gazdag művészi pálya tapasztalatainak összegzése a 18–19. század fordulóján. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Sály, Péter (2013) Lokális és tájléptékű tényezők hatása a jövevény halfajok elterjedésére a Balaton vízgyűjtőjének kisvízfolyásaiban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

T

Tahyné Kovács, Ágnes (2013) A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tarkó, Ilona (2013) Rabkereskedelem és anyagi kultúra a XVI–XVII. században a Batthyány család levéltára alapján. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Teiszler, Éva (2013) Anjou-kori oklevéltár XXXIV : 1350. PhD thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Tornai, Gábor János (2013) Implementation of Medical Imaging Algorithms on Kiloprocessor Architectures. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Turai, Laura (2013) Pilinszky János lírai világlátása a Simone Weil-életmű hatástörténeti összefüggésében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tánczos, Balázs (2013) A kutya leishmaniózis és a parazita vektorainak vizsgálata Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Krisztina (2013) A szombathelyi egyházmegye (1936-1944). Grősz József szombathelyi egyházkormányzása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, Péter (2013) A lovak hármas metacarpalis és csüdcsontjainak csontsűrűség-mérése, valamint összehasonlító denzitometriás, morfometriai és törésvizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Zoltán (2013) A görögdinnye (Citrullus lanatus) domesztikációja és molekuláris evolúciója. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tóth, Ágnes (2013) Tűlevelű fákban élő, európai elterjedésű Bursaphelenchus -fonálféregfajok kimutatása és azonosítása Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

U

Urbán, Péter (2013) Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

V

Varga, Balázs (2013) Fast Content-adaptive Image Segmentation. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Dániel (2013) A természeti környezet és a tartási körülmányek hatása ponty (Cyprinus Carpio L.) jólétére és termékminőségére. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Varga, Réka (2013) Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Zoltán (2013) Kortárs magyar kamaradarabok kürttel a duóktól a kvartettekig. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Varsányi, Orsolya (2013) Ninth-century Arabic Christian Apology and Polemics: a Terminological Study of ÝAmmÁr al-BaÒrÐ’s KitÁb al-MasÁ’il wa-’l-aºwiba. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vas, Zoltán (2013) Madarak (Aves) és tolltetveik (Phthiraptera) gazda-parazita kapcsolatának evolúciós, ökológiai és faunisztikai vizsgálata. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Veres, József (2013) Bio-Inspired Low-Cost Robotic Joint with Reduced Level of Backlash and a Novel Approach: The Emulated Elastic Actuator = Bio-inspirált költséghatékony, csökkentett holtjátékú bipedál robot és egy újszerű koncepció: Az emulált elasztikus aktuátor. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vili, Nóra (2013) Degradált biológiai anyagmaradványok alkalmazhatósága madárgenetikai és konzervációbiológiai vizsgálatokban : Esettanulmány a parlagi sas (Aquila heliaca) Kárpát-medencei populációján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Végh, Klaudia (2013) A 2007-ben kirobbant pénzügyi válság hatásainak értékelése a befektetési alapoknál Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Végi, Barbara (2013) Vizsgálatok a szaporodási ciklus perzisztenciájának hosszabbítása céljából, brojler szülőpár-állományokban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Z

Zima, András (2013) A történetiség új rendje a budapesti magyar nyelvű neológ és cionista sajtóban 1882-1938. PhD thesis, OR-ZSE.

Á

Ábrahám, Márta (2013) Bartók és Kodály zenei hatása az 1945 után keletkezett hegedűversenyekre. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

This list was generated on Mon May 27 18:10:20 2024 CEST.