REAL-PhD

Items where Subject is "Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W
Number of items at this level: 80.

A

Abdullah, Thamer Adnan (2022) MWCNTs Based Nanocomposites for the Removal of Hydrocarbons and Organic dyes from Water. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Adelikhah, Mohammademad (2023) Numerical and Experimental Investigation of Radon and Progeny in Residential Areas. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Al-Asadi, Mohammed Abdulraheem Saeed (2022) Hydrogen production by waste plastics pyrolysis-gasification using transition metal-containing catalysts. PhD thesis, Pannon Egyetem.

B

B. Tóth, Szabolcs (2015) Mikotoxinok kvantitatív és kvalitatív analízise élelmiszermintákban = Quantitative and qualitative analysis of mycotoxins in food samples. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Babos, György (2024) Biokompatibilis polimer alapú, kemoterapeutikumokat tartalmazó gyógyszerhordozó nanorészecskék. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bagi, Nárcisz Mária (2017) A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel = The investigation of catalytic effect of 2,3-dihydro-2,2,2-triphenylphenanthro[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazaphosphole and reaction with aromatic phenols. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Benkőné Joó, Szilvia (2018) Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Berkesi, Kata (2014) Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bokán, Katalin (2014) Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bors, István (2015) 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel = Formation of 2,3-dihydro-2,2,2-triphenylphenanthro[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazaphospholes and their reactions with carbon dioxide and dioxygen. PhD thesis, Pannon Egyetem.

D

Duc Vuong, Nguyen (2017) Immobilization and Characterization of Enzyme for Production of Lactulose-Based Oligosaccharides. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

F

Farsang, Evelin (2021) Álló- és mozgófázisok vizsgálata a monoklonális antitestek kationcsere-kromatográfiájában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fedor, Flóra Zsófia (2022) Applications of electrocorticography to investigate the pathomechanism of brain disorders. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fehér, Csaba (2018) Heterociklusos ferrocénszármazékok előállítása és vizsgálata = Synthesis and examination of heterocyclic ferrocene derivatives. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fehér, Klaudia (2019) Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fejes, Ágnes (2015) Perzisztens növényvédőszerek hatástartam- és lebomlásvizsgálatai = Studies on effect duration and side-effects of persistent pesticides. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fekete, Judit (2023) Using species distribution modelling and environmental DNA techniques for studying aquatic macroinvertebrates. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fertig, Dávid (2021) Nanopórusos és elektroreológiai rendszerek számı́tógépes szimulációs vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fitosné Boros, Adrienn (2023) Alternatív nyersanyagok felhasználási lehetőségeinek vizsgálata szilikátbázisú szervetlen polimerek előállítása és alkalmazása során. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fodor, Melinda (2021) Vízoldható fém-porfirin komplexek fotofizikai és fotokémiai vizsgálata. Felületaktív mangán(III)-porfirinek spektrális tulajdonságai és viselkedésük fotokatalitikus rendszerekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fónagy, Orsolya (2021) Heterogén fotokatalízisen alapuló vízkezelési eljárások vizsgálata és fejlesztése. A heterogén fotokatalízis hatékonyságának növelése és a fotoindukált elektronok, szuperoxid-gyökanionok meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

G

Györffy, Dániel (2015) Vak vezet világtalant: hogyan lesz rendezetlen peptidekből rendezett komplex? PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Győrfi, Katalin (2022) Környezettechnológiai célokra alkalmas kaolinit nanokompozitok előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük. PhD thesis, Pannon Egyetem.

H

Ható, Zoltán (2020) Pórusos rendszerek adszorpciós és diúziós tulajdonságainak vizsgálata klasszikus molekuláris szimulációs módszerekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Herbáth, Beáta (2024) A mikroszerkezet és összetétel hatása a vas- és acélfelületeken kialakított korrózióvédő bevonatok tulajdonságaira. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hirmondó, Rita (2015) A timidilát bioszintézis és a genomi integritás preventív védelme. PhD thesis, ELTE.

Honti, Gergely Marcell (2022) Multidimensional network-based analysis of complex systems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Dávid (2018) Többcélú radioizotópos nyomjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása szorpciós folyamatok vizsgálatára szerkezeti anyagfelületeken = Development and application of multipurpose radiotracer methods for the investigation of sorption processes on structural material surfaces. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Szabolcs (2023) Retenciós folyamatok vizsgálata lineáris és nemlineáris folyadékkromatográfiában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

I

Imran, Muhammad (2016) Formation, photophysics and photochemistry of water-soluble lanthanide(III) porphyrins = Vízoldható lantanoida(III)-porfirinek képződése, fotofizikája és fotokémiája. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ispán, Dávid (2023) Változtatható polaritású oldószerek alkalmazása szteroidok Claisen-Schmidt reakciójában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

J

Jancsek-Turóczi, Beatrix (2015) A reszuszpendált és belélegezhető városi aeroszol jellemzése = Characterization of resuspended and respirable urban aerosol. PhD thesis, Pannon Egyetem.

K

Keszei, Soma József (2021) Szenzorként alkalmazható ferrocénszármazékok előállítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kocsis, Erika (2024) Különböző beágyazóanyagok radionuklidok immobilizációját növelő hatásának vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kondor, Anett (2016) Fizikai-kémiai tulajdonságok meghatározása kromatográfiás módszerekkel = Determination of physicochemical properties by gas chromatographic methods. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, András (2018) A kaolinit szerkezetének módosítása interkalációval. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Anikó (2016) Aeroszol minták ökotoxicitásának elemzése = Ecotoxicological analysis of aerosol samples. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Boglárka (2018) Flagellin alapú biomimetikus felületek jellemzése és élő sejtek adhéziójának nyomon követése jelölésmentes optikai bioszenzorokkal = Characterization of flagellin-based biomimetic coatings and monitoring of cell adhesion with label-free optical biosensors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács-Bokor, Éva (2022) Iszapok nehézfém tartalom mobilizációjának monitorozása, a nehézfém tartalom csökkentése kémiai és biológiai módszerekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Koók, László (2022) Ionos folyadék alapú membránok szerepe bioelektrokémiai rendszerek hatékonyságnövelésében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Krassován, Krisztina (2022) Foszfortartalmú aeroszol részecskék a légkörben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

L

Lakk-Bogáth, Dóra (2019) Nem-hem vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Liu, Gongju (2022) The performance enhancement of professional weightlifters and treatment of patella tendinopathy in competitive sports athletes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lukács, Diána (2019) Komplex egyensúlyi és hatékonysági paraméterek vizsgálata az ion- és folyadékkromatográfiában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Lukács, Dávid (2023) Molekuláris és heterogén vízoxidációs katalízis réz-peptid komplexekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

M

Madarász, József (2021) Szilárd-fázisú királis hidrogénező katalizátorok fejlesztése folyamatos átáramlásos reaktorokhoz. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Major, Máté Miklós (2022) Királis tioéterek szintézise és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Meena, Bashdar Ismael (2020) Iron and manganese complexes in biomimetic catalytic oxidations. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Megyeri, Mária (2014) Génbanki Triticum monococcum tételek molekuláris citogenetikai elemzése és kiaknázása a búzanemesítés számára. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Mersel, Maali-Amel (2023) The effect of the preparation conditions on the photocatalytic H2 production of noble-metal-free Zn0.75Cd0.25S semiconductors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mester, Sándor (2023) Elektroreológiai és magnetoreológiai fluidumok szerkezete és mechatronikai alkalmazásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mesterházy, Dávid (2015) Retrospektív dozimetria nukleáris törvényszéki és baleseti alkalmazási lehetőségei = Nuclear forensics and accidental application possibilities of retrospective dosimetry. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mirankó, Mirella (2023) Gyógyszerhatóanyag formulálása nano porlasztva szárítással. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Molnár, Zsombor (2023) Kalcium-karbonát polimorfok heterogén nukleációja. PhD thesis, Pannon Egyetem.

N

Nagy, László (2023) Ipar 4.0 és 5.0 megoldások fejlesztése ontológiák alapján - modellezés és optimalizálás. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy-László, Zsolt (2023) The role of some abiotic factors in shaping the phytoplankton biomass and niche characteristics of the phytoplankton functional groups in rivers of the Carpathian Basin. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nemes, Katalin (2015) Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

P

Papné Góger, Szabina (2018) Synthetic Fe- and Cu-containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase models = Fe- és Cu-tartalmú szintetikus 1-aminociklopropán-1-karbonsav oxidáz modellek. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Pálmai, Tamás (2021) Ecophysiological plasticity of different algal taxa. PhD thesis, Pannon Egyetem.

R

Reider, Balázs (2022) Development of an N-Glycan Profile-Based Prostate Cancer Diagnostic Method. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rizk, Roquia Ibrahim Saad (2023) Advanced comprehensive water quality assessment. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rózsáné Szűcs, Beatrix (2013) Anaerob előkezelés hatása a szennyvíziszapok komposztálására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

S

Sainnokhoi, Tsend-Ayush (2024) Ecotoxicological profiling of PM generated by urban heating and transport. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sarkadi, Zsófia Judit (2024) Nanopórusok szelektivitásának és egyenirányításának vizsgálata a skálázhatóság jelenségén keresztül = Investigating the selectivity and rectification of nanopores through a scaling phenomenon. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sebestyén, Viktor (2019) Komplex környezetállapot-értékelő algoritmus fejlesztése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Shahrokhi, Amin (2018) Application of the European Basic Safety Standards Directive in Underground Mines: a Comprehensive Radioecology Study in a Hungarian Manganese Mine. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Solymosi, Péter (2022) Dízelgázolaj keverőkomponensek előállítása nem hagyományos triglicerid forrásokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Svigruha, Réka (2021) A biomolekuláktól a viselkedésig: vízi modell állatok komplex válaszai progesztogén hatóanyagok hosszútávú terhelése során. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Péter (2017) Molekuláris ütközések dinamikájának vizsgálata kváziklasszikus trajektóriaszámításokkal: a H + O2 → O + OH reakció dinamikája = Studies of the dynamics of molecular collisions using the quasiclassical trajectory method: the dynamics of the reaction of H + O2 → O + OH. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Tamás (2006) A grafit-oxid kémiai és nanoszerkezete. PhD thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Szánti-Pintér, Eszter (2016) Ferrocéntartalmú szteroidszármazékok előállítása homogén katalitikus reakciókkal = Synthesis of ferrocene-labelled steroid derivatives via homogeneous catalytic reactions. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szávuly, Miklós István (2019) Peroxo-divas(III) intermedierek jellemzése és reaktivitása oxigén atom transzfer (OAT) és hidrogén atom transzfer (HAT) reakciókban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szűcsné Cserépi, Stefánia (2014) Királis biszfoszfit ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása enantioszelektív hidroformilezési reakciókban = Synthesis of chiral phosphorous ligands and their application in catalytic asymmetric hydroformylation. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sándor, Ferenc (2016) A humin anyagok hatása faiskolai termesztésben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

T

Teke, Gábor (2023) Levegőszennyező komponensek bioakkumulációjának elemzése laboratóriumi körülmények között. PhD thesis, Pannon Egyetem.

U

Ungvári, Edina (2023) Komplex anyagi és technológiai rendszerek hálózat-szemléletű modellezése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Urbán, Béla (2020) Hordozóhoz kötött palládiumkatalizátorok vizsgálata kapcsolási és karbonilezési reakciókban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

V

Vanderley, Rayane Fernandes (2023) Spatial and temporal patterns of phytoplankton in tropical and temperate lakes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vida, Adrienn (2015) A bioüzemanyagok előállításának és alkalmazásának gazdasági értékelése Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

W

Wafi, Abdul (2021) Preparation and characterization of nitrogen-doped TiO2 semiconductors for photocatalytic degradations. PhD thesis, Pannon Egyetem.

This list was generated on Tue May 28 14:51:23 2024 CEST.