REAL-PhD

Items where Subject is "K Law / Jog > K Law (General) / Jog"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 118.

A

Aleku, Mónika (2022) Közérdekvédelem az igazságszolgáltatásban : Az ügyész polgári jogi, polgári eljárásjogi és egyéb garanciális funkciója. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

B

Bacsa, Dávid (2022) Hallássérültek pasztorációjára vonatkozó egyetemes egyházjog magyarországi alkalmazása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bacsárdi, József (2020) Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Balássy, Ádám Miklós (2024) Jogforrások a hatalommegosztás rendszerében : normák és hatáskörök. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Baranyai, Gábor (2019) European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of transboundary water governance in the European Union. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bartha, Bence (2021) A tárgyalási szerkezet változásainak hatásai a polgári perben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Bathó, Gábor (2021) A magyar kormány szerkezetének változásai és működése egyes aspektusai Magyarországon 1848 és 1944 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bereczki, Ildikó (2020) Gyermeki jogok és szülői felelősség nemzetközi magánjogi perspektívából. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bergendi-Rácz, Diána (2021) Szavatossági igényérvényesítés és kárfelelősség vizsgálata a Ptk.-ban és a Bécsi Vételi Egyezményben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Berkes, Lilla (2020) A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bodnár, Zoltán (2021) A kánoni munkajog forrásai és különös alapelvei tekintettel a magyarországi sajátosságokra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bory, Noémi (2016) A FIATALKORÚAK SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ SZANKCIÓI ÉS VÉGREHAJTÁSUK SPANYOLORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bálint, Róbert (2014) Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció fejlődése és hatályos szabályozása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Békés, Balázs (2013) Közvetlen adózás az Európai Unióban: Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

C

Csapucha, Bernadett (2023) A család büntetőjogi védelmének szabályozási koncepciója hazánkban, különös tekintettel a kiskorú személyek oltalmára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csapó, Orsolya (2015) A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csoknya, Tünde Éva (2020) Az ingyenes dologhasználat határai a klasszikus római jog forrásaiban, kitekintéssel a modern német szabályozásra. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Czibere, Károly (2022) Az egyházak szociális munkájának jogszabályi környezete Magyarországon. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Czigle, János Tamás (2021) Az Európai Unió bíróságának munkahelyi vallásszabadsággal kapcsolatos joggyakorlata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

D

De Negri, Laura (2023) Die Europäische Erbrechtsverordnung: auf dem Weg zum vollharmonisierten Europäischen Erbkollisionsrecht -eine kritische Analyse mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Ungarn und Serbien. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Domán, Auguszta (2020) A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dvornyicsenko, Natalia (2017) The specific aspects of privileges and immunities of diplomatic agents in International Law: Theory and practice. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Dömötörfy, Borbála Tünde (2021) Competition Law in the Pharma Sector : Pay-for-delay settlements in the EU and in the US. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

E

Esiobu, Anayo Augustus (2021) Legal Conditions and Challenges about the Office of a Religious Pastor, particularly considering the Piarist Religious Parish in Kecskemét. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

F

Farkas, György Tamás (2022) A választási rendszer egy speciális ága – a kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó választójogi szabályozás Magyarországon és külföldön. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Fazakas, Zoltán József (2021) A többnemzetiségű állam kihívására adott magyar és román jogalkotói válaszok 1784-1940 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Firniksz, Judit (2023) Pillanatkép a digitális piacok szabályozásáról : A DMA a vállalati compliance tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

G

Garai, Renáta (2021) A kapcsolati erőszak „szövődményei” - egy nóvum hatása és joggyakorlata -. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Gurbai, Sándor (2015) A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gyulay, Dániel (2022) Becsület csorbításának vizsgálata a tényállásszerű és jogellenességet nélkülöző cselekmények körében - különös tekintettel az alkotmányos követelmények érvényesülésére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Güneri, Dominik (2023) Kulturstaatlichkeit in der EU: Begriffe, Kompetenzen, Grenzen. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

H

Halmos, Szilvia (2016) A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELLJÉNEK SZINTÉZISE, KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

J

Janes, Zoltán (2013) A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jankó-Badó, Andrea (2022) A szülészeti jogokkal kapcsolatos jogtudat empirikus vizsgálata : Félautonóm társadalmi mezők a szülés körül. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Juhász, Andrea (2023) A tisztességes hatósági eljárás alkotmányos elve és érvényesülése Magyarországon. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

K

Kaliczka, Alexandra (2013) A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban: Az adós eljárási alapjogainak védelme határon átnyúló végrehajtás során. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kantár, Tamás (2019) A felelõs társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kardos, Dóra (2021) A büntetéskiszabás elvei és rendszere, a büntetéskiszabási tényezők megjelenése a jogalkalmazói gyakorlatban. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Karácsony, Szilvia (2023) A Molnár-perek és azok hatásai – recepció- és intézménytörténeti kontextusban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kevevári, István (2017) A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, Amarilla Márta (2022) A tengeri hajózás biztonsága ellen elkövetett egyes cselekmények nemzetközi jogi kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, Gábor (2020) A világi krisztushívők közreműködése a krisztusi hármas küldetésben és a kormányzati hatalom gyakorlásában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kiss, Mónika Dorota (2012) A közmeghallgatás helyi önkormányzati jogintézménye. PhD thesis, Pécsi Tudományegyetem.

Koi, Gyula (2014) Külföldi hatások a magyar közigazgatás-tudományban. Hazai és nemzetközi tudománytörténeti visszapillantás a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. PhD thesis, Széchenyi István Egyetem.

Koltay, András (2007) A szólásszabadság alapvonalai – magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Komáromi, László (2008) A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban | The Question of Byzantine Influence in Medieval Hungarian Law and in Canon Law in Hungary. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Beatrix (2013) A kötelékvédő szerepe az egyházi házassági eljárási ügyekben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, György (2022) Mutual Constitutional Tolerance in the European Union : The Requirement of Peaceful Coexistence. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Krisztián (2020) Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak klasszikus rendszerében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Krajecz, Laura (2023) A személyiségvédelem eszközrendszere a magyar munkajogban, különös tekintettel a sérelemdíjra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kubisch, Károly (2022) Az emberkereskedelem büntetőjogi megítélésének morális és szabályozási vonatkozásai. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kupiné Drócsa, Izabella (2021) Rendtörvények a két világháború között : Különös tekintettel az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. törvény anyagi és eljárásjogi elemzésére a Budapesti Királyi Törvényszéken kialakult bírói gyakorlaton keresztül. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kurunczi, Gábor (2019) Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő kihívások alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kántás, Péter (2008) A közrend elleni jogsértések természetéről. PhD thesis, ELTE.

L

Liktor, Zoltán Attila (2021) A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban : Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

M

Manhertz, Tamás István (2021) Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlító vizsgálata. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Miskolcziné Juhász, Boglárka (2015) A büntetőeljárási szabályok továbbfejlesztésének lehetséges irányai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Muzsalyi, Róbert (2020) Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve az Európai Unió jogában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mészárosné Simon, Nikolett (2022) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények dogmatikai és jogalkalmazást érintő elhatárolási kérdéseinek problematikája : A hamis vád és a hamis tanúzás. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

N

Nagy, Attila Mihály (2023) A helyi önkormányzatok Alkotmánybíróság előtti jogvédelme, különös tekintettel az alkotmányjogi panasz jogintézményére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Péter (2020) A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Nagycenki, Tamás (2021) A szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogi szabályozás, illetve a bűnszervezetek elleni fellépés szervezeti keretei, lehetőségei Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nyitrai, Imre János (2021) A magyarországi szociális szolgáltatások innovációi (1993-2020). PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Németh, Gábor (2023) A „delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore" büntetendő cselekményének kánonjogi megítélése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Németh, Szabolcs (2022) A közösségi oldalak szolgáltatóinak jogi felelőssége. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

O

Ocskó, Eszter (2022) Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség egyes dogmatikai és gyakorlati kérdései. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Orbán, Endre (2020) Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ott, István (2013) A szerzői jogok hazai bűntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

P

Papné Papp, Petra (2024) Az emberiesség elleni bűncselekmények a humanitárius nemzetközi büntetőjog rendszerében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Papp, János Tamás (2022) A közösségi média platformok szabályozása a demokratikus nyilvánosság védelmében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Papp, Zoltán (2019) A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér- szuverenitás értelmezésének újabb irányai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Parti, Tamás (2023) A digitális adatok tulajdoni adaptációja, a digitális javak vagyonjogi kölcsönhatásainak tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Pataki, János István (2020) A bírósági végrehajtási eljárás rendszere és a végrehajtó szervezet Magyarországon Történeti előzmények, a szabályozás bemutatása, a főbb problémáinak bemutatása és értékelése. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Pataky, Tibor Csaba (2017) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Patyi, Gergely (2013) Ügyvédség a köz- és a magánjog határán. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pogácsás, Anett (2017) Különbözőség az egységben. A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pomeisl, András József (2021) A devizaalapú kölcsönszerződések egyes dogmatikai kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Prieger, Adrienn Dóra (2018) Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Pákozdy, Csaba (2006) A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára. PhD thesis, Miskolci Egyetem.

Péter-Delbó, Márta (2021) Kell-e egységesség a sokféleségben? : A helyi önkormányzatok valamint a köztestületek feletti törvényességi felügyelet és törvényességi ellenőrzés szabályozási kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pünkösty, András (2014) Az európai uniós jog etikai vonatkozásai - kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

R

Rainer, Lilla (2022) Az ésszerű időn belüli befejezés követelménye a polgári perben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Regős, Franciska Katalin (2024) A nemzetközi bírói fórumok hatása az államok környezeti károkért való nemzetközi felelősségének fejlődésére. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Rimaszécsi, János (2023) A hatalmi ágak megosztásának XXI. századi kérdései, különös tekintettel az igazságszolgáltatásra. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Rottler, Violetta (2022) A hazai magánbiztonsági rendszer átfogó értékelése nemzetközi kitekintéssel : Riválisból nélkülözhetetlen együttműködő partner. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rácz, Ildikó (2021) A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

S

Sabjanics, István (2020) A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Salvador Neto, Luis (2023) A migrációs diplomácia megoldásai Afrikában és Európában. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Schubauer, Petra (2022) A személyes adatok személyiségi jogi védelme, különös tekintettel a halál utáni védelem egyes kérdéseire. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Schwab, Sarah (2018) Einführung und Ausgestaltung eines Compliance-Management-Systems für einen SE-Konzern mit Sitz in Deutschland. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Sereghy, Noémi Xénia (2023) A keleti kánonjog lehetséges alternatívái a latin büntetőjog megújításához. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szabó, Endre Győző (2020) Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében biztosított védelem szintjének elemzése. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szabó, Ildikó (2017) Feltételes adómegállapítás a magyar és a nemzetközi szabályozásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szabó, Tünde (2020) Sportsérültek jogai, a sportolók védelme : Az élsport során elszenvedett hosszú-távú egészségkárosodás bemutatása és megelőzése a Sportjog és az Egészségügyi jog tükrében. PhD thesis, Testnevelési Egyetem.

Szigeti, Krisztina Mónika (2021) Alapjog vagy alapelv? : A tisztességes polgári eljárás fogalmának változásai a hazai rendesbíróságok joggyakorlatában. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szirbik, Miklós (2012) Interkommunale Zusammenarbeit und Vergaberecht. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Szirbik, Miklós (2012) Interkommunale Zusammenarbeit und Vergaberecht. Wettbewerb für oder gegen staatliche Daseinsvorsorge? PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Szlifka, Gábor (2020) A hozzáadottérték-adó jelene és jövője Európában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szél, Napsugár Ágnes (2024) A gyermekközpontú igazságszolgáltatás az európai és a magyar szabályozás tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szútor, Vivien (2021) A géntechnológia jogi és etikai aspektusai. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szőcs, Tibor (2022) A hagyatéki vagyon az európai öröklési rendelet szabályrendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sándor, Lénárd Gergely (2021) A gazdasági társaságok helye az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszerében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sántha, György (2021) A menedzselt állam : A menedzsmentciklusok és az öntökéletesítő folyamatok jelentősége a közigazgatás-fejlesztésben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sólyom, Borbála (2015) Az adócsalás és az adóelkerülés és elleni harc az Európai Unióban az általános forgalmi adózás területén különös tekintettel az Európai Bíróság joggyakorlatára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

T

Tahyné Kovács, Ágnes (2013) A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Techet, Péter (2019) Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományban: a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Teschmayer, Gábor (2020) A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Tussay, Ákos (2022) A History of the nomos empsychos idea. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tárnok, Balázs (2020) Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

U

Ujhelyi, Dávid (2021) A paródia-kivétel szükségessége és lehetséges keretrendszere a hazai szerzői jogban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ujvári, Blanka (2022) A hontalanság emberi jogi aspektusai : Különös tekintettel a hátrányos megkülönböztetésre. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

V

Vadász, Vanda (2022) Értékek, érdekek és jogok viadala, avagy a kulturális javak visszaszolgáltatását célzó eljárások nemzetközi magánjogi sajátosságai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Erzsébet (2017) Az adóügyi információcsere fejlődése a nemzetközi, az európai és a magyar jogban. Új lehetőségek az adóhatóságok számára, korlátok az adózók védelme érdekében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Réka (2013) Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Ádám (2020) A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Veres, Zoltán (2018) A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései. Jogdogmatikai, történeti,rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintéssel. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vetter, Szilvia Éva (2020) Az állatkínzás szabályozása gazdasági és társadalmi mutatók tükrében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Z

Zakariás, Kinga Rita (2017) Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

This list was generated on Tue May 28 16:44:11 2024 CEST.