REAL-PhD

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Z | Á
Number of items: 76.

B

Baji, Zsófia (2013) Compound semiconductor layers for optoelectronic and photovoltaic purposes. PhD thesis, BME.

Balázs, Tibor (2013) A pacemaker célú, sztentes rögzítésű eszközök vizsgálata. PhD thesis, BME.

Barabás, Tünde (2013) A bankokkal szemben megfogalmazott prudenciális szabályok, felügyeleti, tulajdonosi és belső ellenőrzés. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Biró, Janka (2013) A takarmány zsírforrásainak és különböző mértékű szelén kiegészítésének hatása az afrikai harcsa és a nílusi tilápia filé összetételére. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Bonnyai, Apolka (2013) Clara Schumann művészete. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Boros, Oszkár (2013) Versritmus, textualitás és költészetfilozófia Weöres Sándor lírájában, valamint annak egyes pre- és poszttextusaiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bánfi, Zoltán (2013) A retail bankpiaci verseny hatásai Magyarországon, különös tekintettel a lakossági forint- és devizaalapú jelzálog-hitelezésre. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Békés, Balázs (2013) Közvetlen adózás az Európai Unióban: Lehetőségek és korlátok a tagállami jogalkotásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

C

Csonka, Emil (2013) William Primrose és Yuri Bashmet életműve. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

F

Falk, Nóra (2013) A réntartás és terminológiája az északi lappban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Farkas, Gábor (2013) Liszt Ferenc méltatlanul elfeledett kortársai. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Fazekas, Gergely (2013) J.S.Bach és a zenei forma két kultúrája. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Fekete, Zoltán (2013) Development and characterisation of silicon microfluidic components and systems. PhD thesis, BME.

Forró, Orsolya (2013) Ingadozás a magyar elölségi harmóniában. Szempontok a variabilitás szinkróniájának és diakróniájának feltárásához és értelmezéséhez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fülei, Balázs (2013) Rezervátumban az improvizáció! Cadenzajelenségek Mozart és Beethoven zongoraversenyeiben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

G

Gajdos-Frank, Katalin (2013) Die Sowjetisierung Ungarns. Die Überwachung der Ungarndeutschen durch die Staatssicherheitsdienste zwischen 1945 und 1956. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Gyenis, Balázs (2013) Well posedness and physical possibility. PhD thesis, University of Pittsburgh.

Gyivicsán, György (2013) Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Györök, Tibor (2013) A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gájer, László (2013) XIII. Leó pápa megnyilatkozásainak filozófiatörténeti előzményei (Különös tekintettel a vallásszabadságra). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Görföl, Tibor (2013) A felfoghatatlan titok a történelemben: Karl Rahner szentháromságtana a mai teológiai gondolkodás összefüggésében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

H

Harrach, Gábor (2013) Demográfiai mutatók területi sajátosságai a Magyar Királyságban a 20. század elején. Etnikumok és felekezetek szerepe a házasodás és a termékenység alakulásában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hegedűs, Veronika (2013) Non-verbal predicates and predicate movement in Hungarian. PhD thesis, Tilburg University.

Hrotkó, Larissza (2013) A zsidó nők és férfiak 18. századvégi-19. század eleji letelepedése Pesten, különös tekintettel a zsidó nők helyzetére. PhD thesis, OR-ZSE.

I

Iván, Ildikó (2013) A drámai idő és a zenei idő változása a XX. századi magyar operában és ennek énekhangra gyakorolt hatása. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

J

Janes, Zoltán (2013) A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jaskóné Gácsi, Mária (2013) Komáromi János írói világa és a regényforma lehetőségei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Juhász, Erika (2013) A Húsvéti krónika új kritikai kiadásának előkészületei (Prolegomena). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jámbor, Péter (2013) Hippoterápiára alkalmas ló kiválasztásának szempontjai. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

K

Kaliczka, Alexandra (2013) A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban: Az adós eljárási alapjogainak védelme határon átnyúló végrehajtás során. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Karlinszky, Balázs Péter (2013) A veszprémi káptalan a középkorban. A veszprémi székeskáptalan középkori birtokai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Karlócai, Balázs (2013) Csomagkapcsolt hálózatok kommunikációs protokolljainak optimalizálása neurális algoritmusokkal. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kertész, Judit (2013) Anda Géza, a zongora trubadúrja. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Kiss, Csaba Márton (2013) Quam pulchra es et quam decora... Az Énekek éneke a zenetörténetben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Kmetty, Ákos (2013) DEVELOPMENT OF ALL-POLYPROPYLENE COMPOSITES FOR INJECTION MOULDING. PhD thesis, BME.

Kovács, Beatrix (2013) A kötelékvédő szerepe az egyházi házassági eljárási ügyekben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kovács, Örs (2013) Az 1968-as májusi diákmozgalom és de Gaulle bukásának külpolitikai összefüggései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kávássy, János Előd (2013) A magyar-amerikai kapcsolatok alakulása Ronald Reagan két elnöki periódusa idején, 1981-1988-ban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kósa, Éva (2013) Sterben und Tod als Kriegserfahrung. Selbstzeugnisse des Ersten Weltkrieges. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Kótis, László (2013) Ionbombázás hatásainak vizsgálata Auger elektron spektroszkópiai mélységi feltérképezéssel. PhD thesis, ELTE.

Kútvölgyi, Gabriella (2013) Developement of qualification of fresh and frozen stallioan semen, investigation of factors affecting sperm quality using a new evaluation method = A friss és mélyhűtött ménsperma minősítésének fejlesztése, a sperma minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata egy új bírálati módszer alkalmazásával. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

L

Lénárt, Orsolya (2013) Das Königreich Ungarn in der deutschsprachigen Literatur am Ende der Frühen Neuzeit. Eberhard Werner Happels Der Ungarische Kriegs-Roman im Kontext der Ungarnbilder in der Medienlandschaft des 17. Jahrhunderts. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

M

Manno-Kovács, Andrea (2013) Novel features in object detection for image segmentation tasks = Új objektum detekciós jellemzők a képfeldolgozásban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Marek, Viktor (2013) A dorogi szénmedence településeinek története 1956 fényében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Megyeri, Krisztina (2013) Eötvös Péter Love and Other Demons című operájának dramaturgiája és kifejezőeszközei. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Máthé, Áron (2013) A zuglói nyilasok pere (1966-1967): értelmezési lehetőségek. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mészáros, Péter (2013) Az ó-antifónák és megzenésítéseik. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

N

Nemes-Incze, Péter (2013) Nanostructures based on graphene and functionalized carbon nanotubes | Grafén és szén nanocső alapú nanoszerkezetek előállítása és jellemzése. PhD thesis, ELTE.

O

Ott, István (2013) A szerzői jogok hazai bűntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

P

Pataki, Máté (2013) Algoritmusok egynyelvű és különböző nyelvek közötti fordítások és plágiumok megtalálására = Algorithms to Detect Monolingual and Cross-lingual Similarity and Plagiarism. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Patona, Mária (2013) Topik- és fókuszjelenségek a lengyel nyelvben. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Patyi, Gergely (2013) Ügyvédség a köz- és a magánjog határán. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Polyák, Mariann (2013) Görög katolikus és állami elemi népiskolák Bereg vármegyében a dualizmus elején. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

S

Solymosi Tari, Emőke (2013) Lajtha László színpadi művei: Egy ismeretlen műcsoport a szerzői életút kontextusában. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szacsvai Kim, Katalin (2013) Az Erkel-műhely. Közös munka Erkel Ferenc színpadi műveiben (1840-1875). PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szalai, András (2013) Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára. PhD thesis, Evangélikus Hittudományi Egyetem.

Szarka, Gergely (2013) "Szépnek teremtette...": Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szatmári, Zsolt (2013) A klarinétszólam változásainak hatása az interpretációra Bartók Béla színpadi műveiben. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szelke, László (2013) Titkok, legendák, sorsok. A Gresham-palota története és angolszász kapcsolatai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szigetvári, Andrea (2013) A multidimenzionális hangszíntér vizsgálata. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Szitka, Rudolf (2013) Paul Anton Stadler (1753–1812): Egy gazdag művészi pálya tapasztalatainak összegzése a 18–19. század fordulóján. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

T

Tahyné Kovács, Ágnes (2013) A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó szabályozásról egyes környezetjogi alapelvek, különösen a fenntartható fejlődés tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tarkó, Ilona (2013) Rabkereskedelem és anyagi kultúra a XVI–XVII. században a Batthyány család levéltára alapján. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Teiszler, Éva (2013) Anjou-kori oklevéltár XXXIV : 1350. PhD thesis, Szegedi Tudományegyetem.

Tornai, Gábor János (2013) Implementation of Medical Imaging Algorithms on Kiloprocessor Architectures. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Turai, Laura (2013) Pilinszky János lírai világlátása a Simone Weil-életmű hatástörténeti összefüggésében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Tóth, Krisztina (2013) A szombathelyi egyházmegye (1936-1944). Grősz József szombathelyi egyházkormányzása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

U

Urbán, Péter (2013) Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

V

Varga, Balázs (2013) Fast Content-adaptive Image Segmentation. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Dániel (2013) A természeti környezet és a tartási körülmányek hatása ponty (Cyprinus Carpio L.) jólétére és termékminőségére. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

Varga, Réka (2013) Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Zoltán (2013) Kortárs magyar kamaradarabok kürttel a duóktól a kvartettekig. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Varsányi, Orsolya (2013) Ninth-century Arabic Christian Apology and Polemics: a Terminological Study of ÝAmmÁr al-BaÒrÐ’s KitÁb al-MasÁ’il wa-’l-aºwiba. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Veres, József (2013) Bio-Inspired Low-Cost Robotic Joint with Reduced Level of Backlash and a Novel Approach: The Emulated Elastic Actuator = Bio-inspirált költséghatékony, csökkentett holtjátékú bipedál robot és egy újszerű koncepció: Az emulált elasztikus aktuátor. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Z

Zima, András (2013) A történetiség új rendje a budapesti magyar nyelvű neológ és cionista sajtóban 1882-1938. PhD thesis, OR-ZSE.

Á

Ábrahám, Márta (2013) Bartók és Kodály zenei hatása az 1945 után keletkezett hegedűversenyekre. PhD thesis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

This list was generated on Wed Jul 6 21:11:25 2022 CEST.