REAL-PhD

Items where Subject is "T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TD Environmental technology. Sanitary engineering / környezetvédelem, hulladékkezelés, egészségügyi mérnöki technika (ivóvízellátási és szennyvízkezelési technika)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items at this level: 70.

A

Adorján, Anna (2020) A budapesti zöldinfrastruktúra fejlesztése a Duna menti volt ipari területek rehabilitációjával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Aljammal, Noor (2020) Modification and characterization of adsorbent materials and CNTs for oil spill cleanup from water. PhD thesis, Pannon Egyetem.

B

Bakó, Gábor (2017) Környezet- és természetvédelmi vonatkozású változások nyomon követése nagyfelbontású légi távérzékeléssel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Balogh, Ákos (2015) Alacsony környezetterhelési kockázattal járó gyomirtási megoldások kukoricában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Balázs, Adrienn (2018) UV-szűrők és az 5α-dihidrotesztoszteron, mint vízszennyező vegyületek káros hatásai és biodetoxifikációja. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bede-Fazekas, Ákos (2017) Fás szárú dísznövények potenciális telepíthetőségi területének előrejelzése természetközeli élőhelyekre készített modellek alapján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bogóné Tóth, Zsuzsánna (2020) Boros palackok környezeti hatásvizsgálata életciklus-értékeléssel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Bottlik, László (2016) A felszíntakarítás jelentősége a talajvédelemben és a klímakárok enyhítésében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

C

Cordula, Mertens (2014) Társadalmi részvétel a magyarországi biodiverzitás kormányzásban: A civil szervezetek szerepe a natura 2000 megvalósításában. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Cseresnyés, Imre (2013) Feketefenyvesek természetvédelmi megítélésének ökológiai alapjai. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csizmadia, Dóra (2020) Development of sustainable rainwater management in Budapest. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Csábrági, Anita (2019) Folyóvizek oldottoxigén-koncentrációjának becslése neurális hálózatokkal. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

D

Dancza Németh, Zsuzsanna (2018) A megújuló energiaforrások vizsgálata az EU-ban, az üvegházhatású gázkibocsátás tükrében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Demény, Krisztina (2018) A tájváltozás természetvédelmi szempontú vizsgálata a Gödöllői-dombság területén. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

E

Eck-Varanka, Bettina Mária (2020) A kagyló mikronukleusz teszt alkalmazhatóságának vizsgálata vízszennyező komponensek genotoxicitás minősítésében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

F

Falusi, Eszter (2010) A makrofita vegetáció összehasonlító térképezése és monitorozása németországi és magyarországi vízfolyásokban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Farkas, Milán (2017) Monoaromás szénhidrogének mikrobiális lebontása oxigénlimitált közegekben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Fekhar, Bahmed (2021) Improving in corrosion, transportation and storage properties of real waste derived pyrolysis oil. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Flórián, Norbert (2018) Klímaváltozási hatások a talaj-mezofauna közösségekre – új módszertani megközelítések. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Földi, Zsófia (2020) Településszegélyek tájépítészeti szempontú értékelése és tipizálása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

G

Gazdag, Orsolya (2020) Különböző gazdálkodási módok hatásának vizsgálata a talajmikroba-közösségek funkcionális diverzitására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Gilián, Lilla Diána (2020) A Himantoglossum adriaticum – adriai sallangvirág ex situ szaporításának módszertani fejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Grúz, Adrienn (2019) Környezetszennyező nehézfémek vizsgálata vadmadarakban. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gulyás, Gábor (2020) Települési szennyvíz nehézfémtartalma és annak hatása a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeire. PhD thesis, Pannon Egyetem.

H

Herczeg, Edina (2015) Dél-tiszántúli gyepterületek botanikai feltárása és hasznosítási lehetőségei. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Háhn, Judit (2017) Az Atrazine és Terbuthylazine hatóanyagok biodetoxifikációjának vizsgálata komplex biológiai hatásmérő módszerekkel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

I

Illés, Bernadett (2019) Koromszennyezés hatásainak vizsgálata a kukorica víz- és energiaforgalmára és néhány mikroklíma elemére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

J

Jónás, Jácint (2018) NORM hulladékok kezelésének (deponálás és építőipari felhasználhatóság) radiológiai vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

K

Kende, Zoltán (2020) Klímakárokkal összefüggő talajminőség romlás és kármegelőzés. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kenéz, Árpád (2014) Keszthely-Fenékpuszta római kori régészeri-növénytani leleteinek feldolgozása, különös tekintettel az egykori környezeti állapot jellemzésére. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kisari, Krisztián (2017) A Lean-modell alkalmazhatóságának ökonómiai vizsgálata és szervezéstudományi szempontjai biogáz-üzemekben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kovács, Attila Balázs (2018) Biodízel melléktermékek hatása a talaj-növény rendszerre. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Kovács, Dénes (2019) A komposztálás folyamatának nyomonkövetése új vizsgálati módszer alkalmazásával. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

L

Lakner, Gábor (2019) Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Láng, Vince (2013) A hazai talajvédelmet és a nemzetközi megfeleltetést szolgáló adatrendszer fejlesztése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Lévay, Nóra Andrea (2015) Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica Virgifera Virgifera Leconte) diszperziós viselkedésének vizsgálata és populációdinamikájának modellezése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

M

Mészáros, Gergely (2015) A Cladocera és Copepoda együttesek összetételének tér-időbeli változásai a Ráckevei (Soroksári) - Dunaágon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

N

Nagy, Gergő Gábor (2016) Madártani felvételezésen alapuló táji léptékű biodiverzitás indikátorok összehasonlító elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Nyírő, András (2020) Karsztvízkatasztrófa - Antropogén és természeti folyamatok kölcsön-hatásai, Dunántúli-középhegység, 1949-1989. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Németh, József (2019) A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

O

Orosz, György (2020) Természeti potenciálok térségi használatának vizsgálata és a területi kohézió. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

P

Papp, Marianna (2020) A talajlégzés komponenseinek azonosítása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Patkó, László (2017) Nem invazív monitoring módszerek fejlesztése emlős ragadozó fajok esetében. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pinke, Zsolt (2018) Hortobágy-Sárrét tájrestaurációs modell szakmai megalapozása országos helyzetelemzéssel. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pándi, Ildikó (2017) A tanyavilág megszűnésének tájökológiai és természetvédelmi hatásai a Duna-Tisza közi Homokhátságon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Pápay, Gergely (2020) Természetvédelmi kezelések hatása hegyi rétek vegetációjára. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Péter Szabó, István (2015) Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

R

Ramadan, Benjreid (2019) Polluted water tratment using compost material as adsorbent: batch and continues column studies. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Rákóczi, Attila (2016) A közös agrárpolitika tájvédelmi előírásainak hatásai a Békés megyei kunhalmok állapotára. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Rózsáné Szűcs, Beatrix (2013) Anaerob előkezelés hatása a szennyvíziszapok komposztálására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

S

Saláta, Dénes (2017) Az Északi-középhegység fás legelőinek tipológiája és természetvédelmi vonatkozásai. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sebők, Flóra (2017) Biomassza eredetű komposztok mikológiai elemzése. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Simon-Stőger, Lilla (2021) Olefin-maleinsav-anhidrid alapú kompatibilizáló adalékok hatásának vizsgálata hulladék elasztomert tartalmazó polimerekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, Rafael (2020) Polivinilidén-difluorid alapú membránok tárolhatóságának vizsgálata. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó-Bódi, Barbara (2018) Az élelmiszerhulladékok szerepe a környezeti terhelésben - társadalmi megítélés és szerepvállalás. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szaniszló, Albert (2013) A szennyvíz hatása a növények fejlődésére, elemfelvételére és gázkibocsátásra (CO2, N2O, NO). PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szaszák, Gabriella Mária (2018) Egyetemes szabadtértervezés. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Szécsy, Orsolya (2017) Összefüggések a műtrágyázás, a potenciálisan toxikus elemtartalom és az enzimaktivitás között magyarországi talajokon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sződi, Szilvia (2014) A csonthéjasok monilíniás megbetegedését előidéző károkozók növénykórtani, genetikai és rezisztencia vizsgálatának egyes aspektusai. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sály, Péter (2013) Lokális és tájléptékű tényezők hatása a jövevény halfajok elterjedésére a Balaton vízgyűjtőjének kisvízfolyásaiban. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sárközi, Edit (2016) Nehézfém terhelés hatása talaj-növény rendszerekben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Sója, János (2021) Szénhidrogénfrakciók előállítása autóipari műanyaghulladékok hőbontásával. PhD thesis, Pannon Egyetem.

T

Takács, Katalin (2017) Uradalmi kertészetek a 19. Századi Magyarországon. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tatár, Sándor (2018) Mintaprogram a lápi póc (Umbra krameri WALBAUM, 1792) in situ és ex situ védelmének megalapozására. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Tenk, András (2017) A természetvédelem regionális és turisztikai összefüggéseinek vizsgálata Budapest zöldfelületein lévő mintaterületek alapján. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Trenyik, Tamás (2020) A települési hulladék begyűjtés és a kapcsolódó elválasztási láncok folyamatmodell bázisú értékelése. PhD thesis, Kaposvári Egyetem.

V

Varga, Béla (2023) Biokatalitikus szennyvíztisztítási technológia fejlesztése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vincze, András (2020) Kommunikációs vizsgálatok az európai uniós tagországok megújuló energia cselekvési terveinek tükrében. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Z

Zelenák, Fruzsina (2018) Tájépítészet és környezetpszichológia. A szabadtéri minőség és a helykötődés összefüggései budapesti lakótelepeken. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Á

Ádám, Szilvia (2020) Dunai szigetek ártéri erdeinek természetvédelmi, ökológiai és tájtörténeti kutatása. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

This list was generated on Tue Apr 23 04:53:18 2024 CEST.