REAL-PhD

Items where Year is 2023

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 95.

Adelikhah, Mohammademad (2023) Numerical and Experimental Investigation of Radon and Progeny in Residential Areas. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Afshar, Naeimeh (2023) Production and Perceptual Representation of American English Vowel Sounds by Monolingual Persian and Early Bilingual Azerbaijani-Persian Adolescents. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Al-Hemeary, Nawar (2023) Modeling, control and navigation of aerospace systems. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Alafandi, Jalal (2023) Increasing the robustness of deep neural networks against adversarial attacks and solving other prominent problems in the application of machine learning. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ambrózy, Gábor (2023) Gróf Batthyány Tivadar (1729-1812) egy vállalkozó főnemes gazdasági szerepvállalásai a 18. század végén. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Balogh, Atilla (2023) A M. Kir. Belügyminisztérium (1931–1935) – a rendészeti szervek osztálya, a közbiztonsági alosztály és az igazgatási rendészeti alosztály szakterületeinek vizsgálata. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Balogh, Róbert (2023) Misszió az Ószövetségben : A szövetségkötések fényében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Bedők, Péter (2023) Kié marad a közös örökség? A vilniusi régió és a Muraköz összehasonlítása a második világháború alatt, különös tekintettel a katolikus egyház tevékenységére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Birne, Stefan (2023) Digitalmedialer Informationsüberfluss und die Auswirkungen auf Konsumenten : Entwicklung eines Vorgehensmodells zur zielgerichteten Sender-Empfänger-Kommunikation. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Borbély, Tamás János (2023) A kegyúri jog gyakorlásával kapcsolatos politikai viták a dualizmuskori Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Chakravarty, Suchana (2023) Dynamical Analysis of Biological Feedback & Feedforward Systems. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csapucha, Bernadett (2023) A család büntetőjogi védelmének szabályozási koncepciója hazánkban, különös tekintettel a kiskorú személyek oltalmára. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Csurilla, Gergely (2023) A bizonytalanság és az eredményesség kapcsolata az olimpiai sportokban. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Dawood Salman, Ali (2023) Utilization of the bauxite residue to recover scandium rare earth element. PhD thesis, Pannon Egyetem.

De Negri, Laura (2023) Die Europäische Erbrechtsverordnung: auf dem Weg zum vollharmonisierten Europäischen Erbkollisionsrecht -eine kritische Analyse mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Ungarn und Serbien. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Dobos, Károly (2023) Korosztályos teniszezők teljesítményének összetevői. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Dobson-Kálmán, Zsófia Etelka (2023) Posztszinaptikus fehérjekomplexek kialakulásában szerepet játszó interakciók bioinformatikai elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Emmerich, Romy (2023) Asymmetrisch verteilte Finanzierungslasten im grenzüberschreitenden Bezug von Gesundheitsleistungen. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Farkas, Bianka Vivien (2023) A CFTR kloridcsatorna vizsgálata molekula dinamikai szimulációk segítségével. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fekete, Judit (2023) Using species distribution modelling and environmental DNA techniques for studying aquatic macroinvertebrates. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fekete, Zoltán (2023) A papi spiritualitás elsajátítása a Pécsi Papnevelő Intézet képzési rendszerében 1917 és 1951 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ferenczi, Zsanett (2023) Automatic dictionary building methods for finno-ugric languages. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Firniksz, Judit (2023) Pillanatkép a digitális piacok szabályozásáról : A DMA a vállalati compliance tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fitosné Boros, Adrienn (2023) Alternatív nyersanyagok felhasználási lehetőségeinek vizsgálata szilikátbázisú szervetlen polimerek előállítása és alkalmazása során. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Fózer-Selmeci, Barbara (2023) Labdarúgó akadémisták kognitív funkcióinak vizsgálata és fejlesztése számítógépes pszichológiai eszközökkel. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Garamvölgyi, Bence (2023) A sportdiplomácia értelmezése és gyakorlata Magyarországon a 2010 és 2020 közötti időszakban. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Gelencsér-Horváth, Anna (2023) GPU-related efficient visual information processing approaches. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gnitiev, Sergei (2023) First language attrition among Russians living in Hungary. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gánicz, Endre Sándor (2023) A közbeiktatott szerkezetek helye és jelentősége Márk evangéliumában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Güneri, Dominik (2023) Kulturstaatlichkeit in der EU: Begriffe, Kompetenzen, Grenzen. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Hiezl, Kitti (2023) Measuring tailor-made service as a form of service quality : The service individualization level of the Hungarian hotel industry. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Szabolcs (2023) Retenciós folyamatok vizsgálata lineáris és nemlineáris folyadékkromatográfiában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ibrahim, Yahya (2023) Deep Learning Based Methods on 2D Image and 3D Structure Inpainting. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Imriné Erdei, Ildikó (2023) Isaac Newton írásmagyarázati módszerei természetfilozófiájának tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Ispán, Dávid (2023) Változtatható polaritású oldószerek alkalmazása szteroidok Claisen-Schmidt reakciójában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Iványi, Gábor (2023) Teodicea az Auschwitz utáni politikai teológiában. PhD thesis, OR-ZSE.

Jakab, Miklós (2023) Biomorf hidroxiapatit kerámiák és üvegkerámiák előállítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Juhász, Andrea (2023) A tisztességes hatósági eljárás alkotmányos elve és érvényesülése Magyarországon. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Juhász, Ábel (2023) Transzilvanista kálvinizmus : A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológiatörténetben. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kallós, Péter Pál (2023) Az Egyház mint az emberi testvériség modellje Ferenc pápa tanításában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Karácsony, Szilvia (2023) A Molnár-perek és azok hatásai – recepció- és intézménytörténeti kontextusban. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Katona, Richárd (2023) Nukleáris analitikai módszerek fejlesztése a hatékony petrolkémiai korrózióvédelmi kontroll biztosítására = Development of nuclear analytical methods against petrochemical corrosion = Entwicklung der nuklearen Analysemethoden zur Sicherung der effizienten petrolchemischen Korrosionsschutzkontrolle. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kincses, Gábor (2023) Tenisz és üzlet : A közép-kelet-európai és az OECD országok női profi tenisz játékosai sikerének tényezői. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Komáromy, Péter (2023) Itakonsav előállítása. Elektrodialízis alkalmazása itakonsav kinyerésére = Preparation of itaconic acid. Application of electrodialysis for the recovery of itaconic acid. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Krisztina (2023) Sportszülők : Utánpótlás életkorú, csapatsportoló fiatalok szüleinek jellegzetességei a sportpszichológia szemszögéből, gyermekük életkora tükrében. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Krajecz, Laura (2023) A személyiségvédelem eszközrendszere a magyar munkajogban, különös tekintettel a sérelemdíjra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kránitz, Péter Pál (2023) Örményellenesség és armenofília : Az örmény kérdés versengő narratívái Magyarországon és Európában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Köő, Artúr (2023) Román nemzetiségi oktatáspolitika a XX. század eleji Magyar Királyságban : A Lex Apponyi erdélyi és partiumi előzményei, vitái, következményei. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Kőváriné Závoti, Zsuzsa (2023) Mental Disorders in Anglo-Saxon England. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lehrner, Stefan (2023) Campaigning 2.0 : Wie Parteien Social Media im Wahlkampf verwenden. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Lukács, Dávid (2023) Molekuláris és heterogén vízoxidációs katalízis réz-peptid komplexekkel. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mambetaliev, Askarbek (2023) Language Policies, Attitudes, and Beliefs in Kyrgyzstan. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mersel, Maali-Amel (2023) The effect of the preparation conditions on the photocatalytic H2 production of noble-metal-free Zn0.75Cd0.25S semiconductors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mester, Sándor (2023) Elektroreológiai és magnetoreológiai fluidumok szerkezete és mechatronikai alkalmazásai. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mirankó, Mirella (2023) Gyógyszerhatóanyag formulálása nano porlasztva szárítással. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mirković, Martina (2023) Bratstvo i jedinstvo : Brüderlichkeit und Einheit ohne Gleichheit im sozialistischen Jugoslawien? PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Mohácsy, Eszter (2023) A pályakezdő Eugenio Montale költészete : A Szépiacsontok elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Molnár, Zsombor (2023) Kalcium-karbonát polimorfok heterogén nukleációja. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Attila Mihály (2023) A helyi önkormányzatok Alkotmánybíróság előtti jogvédelme, különös tekintettel az alkotmányjogi panasz jogintézményére. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, László (2023) Ipar 4.0 és 5.0 megoldások fejlesztése ontológiák alapján - modellezés és optimalizálás. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Nagy, Ádám (2023) Koraszülött csecsemők légzésének és aktív, valamint alvó fázisainak érintésmentes, kamera alapú monitorozása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy-László, Zsolt (2023) The role of some abiotic factors in shaping the phytoplankton biomass and niche characteristics of the phytoplankton functional groups in rivers of the Carpathian Basin. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Ning, Puyu (2023) Interactional Explanation: A Pragmatic Perspective. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Novák, Gergely Lajos (2023) Matrix-based project planning method for multi-level project environments. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Németh, Gábor (2023) A „delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore" büntetendő cselekményének kánonjogi megítélése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Orabi, Rahaf (2023) Digital Reconstruction of The Urban Morphology of The Old City of Aleppo: Between the Mamluk and the Post-War City, the case of "al-Jallūm and al-̔Aqaba Districts : A Parametric Study. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Orosz, Ákos (2023) Megbízható folyamatok szintézise P-gráf módszertanra alapozva. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Oroszi, Gyöngyi (2023) The Interpretation of Literary Works in Pre-Modern Arabic Literature: Theoretical Framework for Interpretation and Critical Analyses of the Short Narratives of The Thousand and One Nights. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Parti, Tamás (2023) A digitális adatok tulajdoni adaptációja, a digitális javak vagyonjogi kölcsönhatásainak tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Pozdena, Emese (2023) Nemzetközi porondon is jól TEDd! : A nemzetközi kommunikáció kulturális sajátosságainak manifesztálódása a gazdasági témájú, magyar és amerikai TED beszédekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Prontvai, Vera (2023) Költészet és ritualitás a kortárs magyar színházban : Vidnyánszky Attila rendezései és Visky András színpadra állított drámái. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Rimaszécsi, János (2023) A hatalmi ágak megosztásának XXI. századi kérdései, különös tekintettel az igazságszolgáltatásra. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Rizk, Roquia Ibrahim Saad (2023) Advanced comprehensive water quality assessment. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rozmann, Viktor (2023) A műemlékvédelem átalakulása Magyarországon a 19. század utolsó harmadában (1872-1904). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Salah, Rania (2023) Language attitudes and motivation of the Tunisian youth: English language learning after the 2011 revolution. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Salvador Neto, Luis (2023) A migrációs diplomácia megoldásai Afrikában és Európában. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Sereghy, Noémi Xénia (2023) A keleti kánonjog lehetséges alternatívái a latin büntetőjog megújításához. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sonkodi, Balázs (2023) Mechanism of Non-contact ACL Injury : What Does Delayed Onset Muscle Soreness Have to Do With Non-contact Anterior Cruciate Ligament Injuries? PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Storch, Rainer (2023) Wettbewerb im schienengebundenen kommunalen ÖPNV : Regulierung natürlicher Monopole durch disaggregierte säkular-limitationale Suprastrukturdifferenzierung. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Szabó, Ágnes (2023) Characterization of polymer microstructures for in vitro and in vivo applications. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szemes, Ágnes (2023) A motiváció mint folyamat értelmezése az LTAD keretében. PhD thesis, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Szovák, Márton (2023) A történetírás határán : Marin Sanudo naplójának forrásai és magyar vonatkozásai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Székely, Tamás (2023) Anselmus imádságai, lelkigyakorlatai és levelezése – egy lelkipásztori és teológiai program tanulságai a 11. századból. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Szűcs, Orsolya Noémi (2023) The Representation Of The Body In Contemporary Irish Women’s Fiction. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Teke, Gábor (2023) Levegőszennyező komponensek bioakkumulációjának elemzése laboratóriumi körülmények között. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Márta Dóra (2023) Ámósz próféta könyvének kialakulása és teológiája. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Ungvári, Edina (2023) Komplex anyagi és technológiai rendszerek hálózat-szemléletű modellezése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vanderley, Rayane Fernandes (2023) Spatial and temporal patterns of phytoplankton in tropical and temperate lakes. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Varga, Béla (2023) Biokatalitikus szennyvíztisztítási technológia fejlesztése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Varga, Ágnes Katalin (2023) Milotay István joboldali radikális publicisztikája : A magyar történelem három évtizedének jobboldali radikális olvasata Milotay István írásain keresztül (1913–1944). PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Vámos, Violetta Ivett (2023) A menekülő leány motívuma: Ovidius Daphné-történetének és Vergilius Eclogáinak hatása Vörösmarty Mihály epikus és drámai nőalakjaira. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Wappler, Ádám (2023) A politikai szeretet teológiai alapjai Ferenc pápa tanításában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Weiss, Christoph (2023) Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Auswahl von Enterprise Systems (Eine strukturierte Vorgehensmodell-Entwicklung durch den Einsatz des Design-Science-Research-Ansatzes). PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Ábrahám, Gyula (2023) Nehéz, kombinatorikus optimalizálási feladatok számítógéppel segített megoldása = Computer-aided solution of difficult combinatorial optimization problems. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Éles, András (2023) Optimization of energy and utility supply systems = Optimalizálás energiaellátó és szolgáltató rendszerekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

This list was generated on Sat May 25 23:11:13 2024 CEST.