REAL-PhD

Items where Subject is "T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TP Chemical technology / vegyipar, vegyészeti technológia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 48.

A

Aljammal, Noor (2020) Modification and characterization of adsorbent materials and CNTs for oil spill cleanup from water. PhD thesis, Pannon Egyetem.

B

Balczár, Ida Anna (2018) Alkáli aktivált, szervetlen polimer bázisú kötőanyagrendszer fejlesztése = Development of alkali-activated, inorganic polymer-based binding material system. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bobek, Janka (2020) Spontán és mesterséges folyamatok hatása rétegződésre hajlamos folyadék homogenizálására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Bocsi, Róbert (2017) Mikroalgák termesztése laboratóriumi és szabadtéri flat panel foto-bioreaktorokban = Microalgae cultivation in laboratory and outdoor flat panel photo-bioreactors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Boór, András (2018) Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással = Berry juice concentration with mild membrane separation technology. PhD thesis, Pannon Egyetem.

C

Csordás, Anita (2019) Szkenner-alapú kiértékelő rendszer kifejlesztése radon nyomdetektorokhoz. PhD thesis, Pannon Egyetem.

D

Dobos, László Csaba (2016) Development of experimental design techniques for analyzing and optimization of operating technologies = Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Dobrádi, Annamária (2018) Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollasztonit üvegkerámiák tulajdonságaira = Effect of natural calcium phosphate upon the properties of apatite-wollastonite glass ceramics. PhD thesis, Pannon Egyetem.

F

Fábián, Ferenc (2018) Kalibrációs módszer fejlesztése passzív toronmonitorokhoz = Development of a calibration method for passive thoron monitors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

G

Gadár, László (2020) Network science-based analysis of human factors in systems engineering. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Guba, Sándor (2021) Mágneses kolloidok viselkedése külső elektromágneses terekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Gulyás, Gábor (2020) Települési szennyvíz nehézfémtartalma és annak hatása a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeire. PhD thesis, Pannon Egyetem.

H

Hegedüs, Imre (2018) Enzimek stabilitásának növelése enzim nanorészecskék szintézisével = Improvement of enzyme stability by synthesis of nanoparticles. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hegedűs, Miklós (2018) Természetes eredetű radioizotópok és kioldódásuk vizsgálata NORM anyagokból = Radioisotopes of natural origin and their leaching from NORM materials. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Hodai, Zoltán (2015) Alga biomassza kinyerése foto‑bioreaktorokban termesztett mikroalga szuszpenziókból = Extraction of algae biomass from microalgae suspensions grown in photobioreactors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Mária (2021) A Po-210, mint természetes nyomjelző vizsgálata dohánymintákban, a vörösiszap katasztrófa sújtotta területeken. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Horváth, Szabolcs (2023) Retenciós folyamatok vizsgálata lineáris és nemlineáris folyadékkromatográfiában. PhD thesis, Pannon Egyetem.

J

Jakab, Miklós (2023) Biomorf hidroxiapatit kerámiák és üvegkerámiák előállítása. PhD thesis, Pannon Egyetem.

K

Katona, Richárd (2023) Nukleáris analitikai módszerek fejlesztése a hatékony petrolkémiai korrózióvédelmi kontroll biztosítására = Development of nuclear analytical methods against petrochemical corrosion = Entwicklung der nuklearen Analysemethoden zur Sicherung der effizienten petrolchemischen Korrosionsschutzkontrolle. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Khan, Asfandyar (2021) Synthesis of iron(ii) doped copper ferrites as novel heterogeneous photo-fenton catalysts. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Komáromy, Péter (2023) Itakonsav előállítása. Elektrodialízis alkalmazása itakonsav kinyerésére = Preparation of itaconic acid. Application of electrodialysis for the recovery of itaconic acid. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Boglárka (2018) Flagellin alapú biomimetikus felületek jellemzése és élő sejtek adhéziójának nyomon követése jelölésmentes optikai bioszenzorokkal = Characterization of flagellin-based biomimetic coatings and monitoring of cell adhesion with label-free optical biosensors. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, László (2018) Teljesítményelektronikai átalakítókban alkalmazott alumínium elektrolit kondenzátorok áram igénybevételének és öregedésének vizsgálata = Examination of high - voltage aluminum electrolytic capacitors current load and aging in power electronic converters. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kovács, Zsófia (2018) Vízgyűjtő specifikus folyamatos monitoring rendszer módszertani kidolgozása és vízminőség osztályozó algoritmus adaptálása és tesztelése felszíni vizekre = Methodological development of a catchment-specific continuous monitoring system and adaptation and testing of a surface water quality classification algorithm. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Kulcsár, Tibor (2017) Data mining and machine learning algorithms for soft sensor development = Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére. PhD thesis, Pannon Egyetem.

L

Lakner, Gábor (2019) Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

M

Megyeri, Gábor (2020) Lignocellulóz hidrolízise és továbbhasznosítása ionos folyadékban enzimek segítségével. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Mirankó, Mirella (2023) Gyógyszerhatóanyag formulálása nano porlasztva szárítással. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Molnár, Éva (2018) Nagyhatékonyságú eljárás földgázok kénhidrogén tartalmának csökkentésére = High-efficient method for reduction the content of hydrogen sulphide from natural gas. PhD thesis, Pannon Egyetem.

N

Nagy, Roland (2015) Kőolajok harmadlagos kitermelésében felhasználható növényolaj alapú nemionos tenzidek előállítása és vizsgálata = Syntheses and investigation of nonionic surfactants based on vegetable oil for enhanced oil recovery. PhD thesis, Pannon Egyetem.

O

Ollár, Tamás (2014) A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára = The effect of the sulfur mobility over sulfide catalysts in thiophene desulphurisation process. PhD thesis, Pannon Egyetem.

R

Rauch, Renáta (2021) Az alginit szorpciós tulajdonságainak tanulmányozása szerves szennyezőanyagok eltávolítása céljából. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Rózsenberszki, Tamás (2018) Anaerob bioenergetikai technikák alkalmazása települési szilárd hulladékból származó préslé ártalmatlanítására = Applications of anaerobic bioenergetic techniques for treatment of pressed liquid from organic municipal solid waste. PhD thesis, Pannon Egyetem.

S

Sebestyén, Viktor (2019) Komplex környezetállapot-értékelő algoritmus fejlesztése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Simon-Stőger, Lilla (2021) Olefin-maleinsav-anhidrid alapú kompatibilizáló adalékok hatásának vizsgálata hulladék elasztomert tartalmazó polimerekben. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Speiser, Ferenc Péter (2016) Városi környezetmonitoring rendszer fejlesztése = Development of municipal environment monitoring system. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Sun, Dong (2020) Gait analysis and muscoloskeletal modelling used in athletes recovery from Achilles tendon rupture. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szabó, László (2019) Sokkomponensű elegyek szétválasztási lehetőségeinek vizsgálata rektifikálás esetén. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Szívós, János (2018) Merőleges mágnesezettségű vékonyrétegek nanomintázása = Nanopatterning of thin films exhibiting perpendicular magnetism. PhD thesis, Pannon Egyetem.

T

Till, Zoltán (2021) Advanced methods in the design of heterocatalytic processes under uncertainties. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tomasek, Szabina (2020) Sugárhajtómű üzemanyag komponensek előállítása alternatív forrásokból. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, Gábor (2015) A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között = Biocatalytic elimination of hydrogen sulphide from biogas in suspended batch and continuous packed bed reactors under aerobic and microaerobic conditions. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Tóth, László Richárd (2016) Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata = Comparative study of process control structures. PhD thesis, Pannon Egyetem.

U

Ungvári, Edina (2023) Komplex anyagi és technológiai rendszerek hálózat-szemléletű modellezése. PhD thesis, Pannon Egyetem.

V

Vajda, Balázs (2016) Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák vizsgálata = Study on two-chamber microbial fuel cells. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Vozik, Dávid (2017) Entomopatogén baktériumok antimikrobiális hatású anyagcseretermékeinek felhasználhatósága a növényvédelemben = Applicability of metabolites with antimicrobial effect of entomopathogenic bacteria in plant protection. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Z

Zsirka, Balázs (2018) Kaolinit-csoportba tartozó agyagásványok nanostruktúráinak előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük = Synthesis, structural and surface characterization of clay nanostructures belonging to the kaolin group minerals. PhD thesis, Pannon Egyetem.

Zátonyi, Anita (2020) Fabrication and Characterization of Implantable Polymer Microinterfaces. PhD thesis, Pannon Egyetem.

This list was generated on Tue May 28 15:52:34 2024 CEST.