REAL-PhD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DN Middle Europe / Közép-Európa > DN1 Hungary / Magyarország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 68.

Thesis

Albertné Zombori, Katalin (2014) Forradalom és megtorlás a Bács-Kiskun megyében lezajlott tanár- és diákperek tükrében (1956-58). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ambrózy, Gábor (2023) Gróf Batthyány Tivadar (1729-1812) egy vállalkozó főnemes gazdasági szerepvállalásai a 18. század végén. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Balogh, Atilla (2023) A M. Kir. Belügyminisztérium (1931–1935) – a rendészeti szervek osztálya, a közbiztonsági alosztály és az igazgatási rendészeti alosztály szakterületeinek vizsgálata. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Balogh, Máté (2021) Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi főkapitányhelyettesei : Középnemesi-katonai karrierek a Dunántúlon a XVII. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Balázs, József (2017) Machumetis Saracenorum principis, eiusque succesorum vitae, ac doctina : Az iszlámkép forrásai a kora újkori Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Baros-Gyimóthy, Eszter Márta (2022) Egy város, két vallás : A csetneki evangélikus és katolikus egyházközségek anyakönyveinek (1683-1807) feldolgozása családrekonstrukciós módszerrel. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bathó, Gábor (2021) A magyar kormány szerkezetének változásai és működése egyes aspektusai Magyarországon 1848 és 1944 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bokodi-Oláh, Gergely (2014) Nemzetőrség - 1956. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Borbély, Tamás János (2023) A kegyúri jog gyakorlásával kapcsolatos politikai viták a dualizmuskori Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bácsfainé Hévizi, Józsa (2009) Prohászkai lelkülettel – a hit szárnyain: Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében (1930-1970). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Bánszki, Hajnalka (2021) A csehszlovák–magyar lakosságcsere Nyíregyházán, 1946-1948. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Büky, Orsolya (2022) Recepció és forrásérték : Hóman Bálint életpályájának egyes állomásai a levéltári iratok tükrében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Csermelyi, József (2021) Idegen származású katona és hivatalviselő nemesi családok a 15-16. századi Nyugat-Magyarországon : Különös tekintettel a Baumkircherekre, a Grafeneckekre és a Weispriachokra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Fazakas, Zoltán József (2021) A többnemzetiségű állam kihívására adott magyar és román jogalkotói válaszok 1784-1940 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Galambos, István (2017) Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc Várpalotai történéseihez. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gilányi, Magdolna (2021) Bőle Kornél OP kéziratos visszaemlékezései. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Gulyás, Martin (2019) "Szocializmust akarunk, de magyar úton" A forradalmi munkástanácsok a szocialista rendszer szétesése és újjáépülése időszakában (1956-1957). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Harrach, Gábor (2013) Demográfiai mutatók területi sajátosságai a Magyar Királyságban a 20. század elején. Etnikumok és felekezetek szerepe a házasodás és a termékenység alakulásában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hende, Fanni (2017) Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hernády, Zsolt (2016) "Ha legyőznek is bennünket, de bírni soha nem fognak". Schweidel József tábornok élete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Igazné Prónai, Borbála (2007) A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ivicz, Mihály (2005) A magyar mezőgazdaság XX. századi helyzetének elemzése különös tekintettel a kisbirtokra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Jajko, Patrick (2017) Veränderung der Strassennamenlandschaft in Budapest und Wien zwischen 1918 und 1934. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Jakusch, Gabriella Zsófia (2022) A magyar katonai hagyományok ápolása, ünnepek és rendezvények a magyar haderőben a 20-21. században. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Karlinszky, Balázs Péter (2013) A veszprémi káptalan a középkorban. A veszprémi székeskáptalan középkori birtokai. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Klein, Judit (2015) Die Geschichte und Funktion der deutschsprachigen Minderheitenmedien in Ungarn im Sozialismus. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Kosztyó, Gyula (2021) Kárpátalja, mint Északkeleti Hadműveleti Terület története (1944). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kálmán, Péter (2014) A Magyar Katolikus Egyház helyzete a kádári egyházpolitika első éveiben a teológiai összefüggések tükrében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Kántás, Balázs (2022) A Horthy-korszak első éveiben működő magyar radikális jobboldali titkos paramilitáris szervezetek töredékes története, 1919–1925. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Köő, Artúr (2023) Román nemzetiségi oktatáspolitika a XX. század eleji Magyar Királyságban : A Lex Apponyi erdélyi és partiumi előzményei, vitái, következményei. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Leba, József (2021) Kornfeld Zsigmond a báróvá lett bankár, avagy egy pénzügyi sikertörténet a Monarchiában. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Liktor, Zoltán Attila (2021) A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban : Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Lukács, Bence Ákos (2020) A kaposvári M. Kir. 10. "Rosseb" gyaloghadosztály harcai Magyarország védelmében (1943-1945). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

László, Dávid Márton (2012) Nickelsburg László és a Baross téri csoport. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

László, Márton (2014) Kollektivizálás Székelyföldön (1949-1962). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Marek, Viktor (2013) A dorogi szénmedence településeinek története 1956 fényében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Marschal, Adrienn (2016) Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében (Csolnok, Oroszlány, Tatabánya). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mezey, András (2014) Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Mányó-Váróczi, Violetta (2016) Varga István a tudományszervező és gazdaságpolitikus. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Márki-Zay, Péter (2006) Magyarország 20. századi fejlődésének összehasonlító elemzése. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Márkus, Beáta (2019) Deportation deutschstämmiger Zivilisten aus Ungarn in die Sowjetunion 1944/1945. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Máthé, Áron (2013) A zuglói nyilasok pere (1966-1967): értelmezési lehetőségek. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, Gyöngyi (2022) A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 1918–1946. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nagy, László (2014) Az „ifjabb” Andrássy. Ifj. gr. Andrássy Gyula politikai, tudományos és kulturális tevékenységének fő irányelvei. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nemes, Gábor (2014) Az Apostoli Szentszék és a Jagelló-kori Magyarország kapcsolata - különösen VII. Kelemen pápa idején (1523–1526). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Novotnik, Ádám (2019) Jelképes temetkezések a római császárkorban, különös tekintettel a dunai provinciákra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Nyári, Gábor (2017) "45-ösök"-A német és osztrák területeken élő magyar emigráció története, 1945-1956. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Ordasi, Ágnes (2022) Társadalom és állam viszonya Fiumében a dualizmus korában : A magyar állami hatalomgyakorlás lehetőségei, eszközei és korlátai Fiumében. PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Polyák, Mariann (2013) Görög katolikus és állami elemi népiskolák Bereg vármegyében a dualizmus elején. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pályi, Brigitta (2021) Az operett népszerűségének útja Budapesten társadalomtörténeti kontextusban (1894-1918). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Pánczél, János (2021) Nem forradalom, hanem szabadságharc – Mindszenty József 1956-os helyzete és tevékenysége. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Riba, András László (2021) Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987-1990). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sallai, Gergely (2008) „A határ megindul, az ország nagyobb lesz...” : a csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai válságtól Kárpátalja Magyarországhoz csatolásáig (1938. május-1939. március). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Somfay, Örs (2014) Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Sparwasser, Sebastian (2017) Identität im Spannungsfeld von Zwangsmigration und Heimkehr. Ungarndeutsche Vertriebene und die Remigration. PhD thesis, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem.

Stöckert, Dávid (2014) A Harmadik Birodalom németségpolitikája Magyarországon - magyarnémetek Németország árnyékában (1938-1945). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szaszkó, Elek (2014) A Szeri Pósafi család. Egy alföldi előkelő család története a 14-15. században. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szemerkényi, Réka (2007) Energia- és biztonságpolitika a hidegháború idején : Szénhidrogén- és biztonságpolitikai kölcsönhatások Európa és a KGST kapcsolataiban 1945–1990. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szvorényi, Róbert (2021) Jacobinus János élete és életműve, a Brevis enarratio historiográfiai és történeti háttere, valamint szövegének utóélete. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szűcs, Antónia (2015) Stratégiai fejlesztési irányok térgazdasági vizsgálata a gyöngyösi kistérségben. PhD thesis, Szent István Egyetem (2000-2020).

Süli, Attila (2011) A nemzetőrség, a honvédség és a Kossuth-szabadcsapat szervezése Erdélyben 1848-ban. PhD thesis, ELTE.

Tóth, Gergely (2008) Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae…” c. művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. PhD thesis, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (2013) A szombathelyi egyházmegye (1936-1944). Grősz József szombathelyi egyházkormányzása. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Lujza (2021) Magyar képviselet a Népszövetségben az 1920-as években. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Varga, Ágnes Katalin (2023) Milotay István joboldali radikális publicisztikája : A magyar történelem három évtizedének jobboldali radikális olvasata Milotay István írásain keresztül (1913–1944). PhD thesis, Károli Gáspár Református Egyetem.

Virág, András (2014) Hálózatok a cserkészetben - cserkészhálózatok avagy a magyarországi cserkészet titkos története, különös tekintettel az 1939-től 1990-ig terjedő időszakra. PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vörös, Géza (2016) Fejezetek a kommunista politikai rendőrség egyházi elhárításának történetéből. PhD thesis, Jyväskylä Egyetem.

ifj. Sarkady, Sándor (2016) A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban (1919–1948). PhD thesis, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

This list was generated on Sun Jul 14 17:14:16 2024 CEST.